Solcelleprojekter i Syddjurs. A walk in the park eller vindmølledebatten fra 2010-2011 om igen? Arkivfoto

Solcelleprojekter i Syddjurs. A walk in the park eller vindmølledebatten fra 2010-2011 om igen? Arkivfoto Shutterstock / Diyana Dimitrova

Solcelleprojekter: En politisk efterårsdag i helvede?

Borgmester Ole Bollesen præciserede på byrådsmødet i marts, hvordan politikerne kommer til at tage stilling til kommende solcelleprojekter

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS Et spørgsmål i byrådets spørgetid på mødet i marts fra Lisbet Djurtoft til kommende solcelleprojekter i Syddjurs gav borgmester Ole Bollesen (S) lejlighed til at præcisere, hvordan byrådet kommer til at tage stilling til de lige nu otte solcelleprojekter, som er på tegnebrættet i Syddjurs.

"Frem mod sommerferien vil kommunens embedsmænd afdække omstændighederne ved projekterne, og der bliver ikke sat lokalplaner i gang før juni 2021. Det betyder, at alle de projekter, som er indkommet, indgår i en samlet vurdering," fastslog borgmesteren.

Embedsmændenes oplæg bliver det, som byrådet bruger til at beslutte, hvilke og hvor mange projekter, kommunen ønsker at planlægge for.

Forskellige hensyn

Forskellige hensyn som erhvervsliv, lokal grøn omstilling, landskaber, naboskab, økologi, natur og klima kommer til at indgå, når byrådet skal tage stilling til, hvilke arealer som skal prioriteres.

"Et større solcelleanlæg kan være med til at sikre drikkevandsinteresser, være løftestang for lavbundsprojekter, mindske udvaskning til søer og åer, være levested for smådyr og give adgang til nu utilgængelige områder," supplerede borgmesteren.

Når arealerne er peget ud, bliver der lavet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for de enkelte projekter, som helt efter bogen bliver sendt i otte ugers offentlig høring.

Det er her, at naboer, foreninger, offentlige myndigheder med flere skal på banen for alvor og give deres besyv med.

Vindmølledebat om igen?

Tidsplanen betyder, at der tidligst tages stilling til solcelleprojekter på byrådets august-møde, og her er de fleste politikere kommet i KV21-valgkamp og af indlysende årsager påvirkelige.

Der er således lagt op til en spændende proces ikke ulig den vindmølledebat i 2010-2011, der vendte op og ned på lokalplanerne og et flertal i byrådets holdning til vindmøller på land.

De fleste regnede vel med, at beslutningen ville blive en walk over, men det endte med at blive politisk efterårsdag i helvede.

Den gang blev de første lokalplaner også sendt i høring i sommerferien, og da de berørte borgere var hjemme igen, rullede den måske mest intense debat i Syddjurs historien, som kun debatten om lukningen af tre små folkeskoler i 2009 kunne måle sig med.

Publiceret 05 April 2021 10:30