Paradefører og æresmedlem, Ole Bisp ledte myndigt geleddet, mens fanebærer Jens Brøgger, med hjælp af fanejunker, Hans Helligsø, rullede fanen ud. Foto: Jørgen Nyhuus.

Paradefører og æresmedlem, Ole Bisp ledte myndigt geleddet, mens fanebærer Jens Brøgger, med hjælp af fanejunker, Hans Helligsø, rullede fanen ud. Foto: Jørgen Nyhuus.

145 år:

Vaabenbrødrene markerede årsdag

Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn kunne Skærtorsdag markere foreningens stiftelsesdag den 1. april 1876.

Ebeltoft Markeringen af Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegns stiftelse finder hvert år sted ved en højtidelighed, hvor foreningen lægger en krans ved krigergraven på Ebeltoft Kirkegård, og en buket ved General Ryes mindesten på Ryes Skanse ved Dragsmur, fortæller formand Paul Erik Nielsen.

Igen i år mødtes deltagerne på Skansevej ved Kirkegade, hvor foreningens gamle fane blev klargjort. Herefter bevægede man sig gennem kirkegården til krigergraven, som er beliggende på toppen i den nordlige ende, umiddelbart ved skellet mod ”Kvickly”.

Paradefører og æresmedlem, Ole Bisp, fik her kommandoen og ledte myndigt geleddet, hvor fanebærer, Jens Brøgger, med hjælp af fanejunker, Hans Helligsø, rullede fanen ud.

Geleddet blev beordret i stram retstilling, og der hilstes med fanen sænket, mens formanden, Paul Erik Nielsen, lagde en krans foran krigergravens sten med ordene: ”De gav deres liv for fædrelandet Danmark. Æret være deres minde”.

Efter et øjebliks stilhed beordredes fanen lodret og alle i rørstilling. Formanden takkede deltagerne for fremmødet og bød på en udendørs forfriskning. Undervejs retur til bilerne, blev der aflagt et kort besøg ved et andet krigergravsted på kirkegården.

Næstformand, Karl Aage Sørensen, lagde ved middagstid en buket ved Ryes mindesten.

kijo

Publiceret 06 April 2021 09:30