Syddjurs indfører whistleblowerordning – som den sidste kommune i Østjylland

Fra 17. december i år skal alle landets kommuner have en whistleblowerordning. Formålet med ordningen er, at kommunens medarbejdere på en tryg, sikker og anonym måde kan gøre opmærksom på ulovlige eller andre alvorlige forhold i kommunen.

Artiklens øverste billede
Så hopper Syddjurs Kommune også med på vognen og indfører whistleblowerordning. Foto: Lars Norman Thomsen

Syddjurs Kommune indfører en whistleblowerordning.

EU’s medlemslande har samtykket om et whistleblowerdirektiv, der betyder, at kommuner og virksomheder skal indføre en ordning inden 17. december 2021.

Kommuner og private virksomheder med mere end 50 ansatte skal give medarbejderne mulighed for at ’fløjte’.

Syddjurs er den eneste kommune i det østjyske område, der endnu ikke ’fløjter’. Nabokommuner som Norddjurs, Favrskov, Randers, Aarhus, Odder og Horsens er derimod allerede hoppet med på vognen.

På byrådsmødet i sidste uge blev kommunaldirektørens oplæg til at indføre ordningen i Syddjurs godkendt uden sværdslag.

Indberetningskanal

Det er op til den enkelte kommune at definere den form for indberetningskanal, der skal etableres

Whistleblowerordningen skal muliggøre skriftlig eller mundtlig indberetning – eller begge dele. Indberetningskanalen kan eksempelvis muliggøre en skriftlig indberetning via post, fysisk klageboks eller via en onlineplatform, en såkaldt whistleblowerportal, som de ansatte kan rapportere igennem.

Ved mulighed for mundtlig indberetning skal det være muligt via telefon – og på whistleblowerens anmodning via et fysisk møde inden for en rimelig frist. Kommunen skal ifølge lovgivningen anvende en sikker it-løsning til skriftlige indberetninger, der er udviklet til at understøtte kommunens håndtering af anmeldelser.

Beskeden udgift

Det koster lidt penge at indføre en whistleblowerordning.

Der vil være omkostninger forbundet med selve indkøbet af et it-system, der lever op til lovens krav. Der forventes etableringsudgifter på cirka 10.000 kroner samt årlig licens på cirka 20.000 kroner.

Derudover forventes omkostninger på cirka 35.000-50.000 kroner til etablering af ordningen ved en ekstern leverandør, eventuelt et advokatfirma, og en afregning efter medgået tid, afhængig af den enkelte sags karakter.Læs også

Del artiklen