Pindstrup i flammer - også for 100 år siden

Lokalhistorisk interesserede ved, at det brændte stort og flere dage i træk for 100 år siden i Pindstrup og gjorde 14 familier husvilde.

Artiklens øverste billede
Ejnar Thuesen Johansen og Jens Sejr Jensen fine lokalhistoriske bog fra 1994 ’Pindstrup - Skabt på Træ & Tørv’ udkom i 1994 med Margrethe og Johs. F. la Cours Fond som udgiver. Foto: Lars Norman Thomsen

I Ejnar Thuesen Johansen og Jens Sejr Jensens fine lokalhistoriske bog fra 1994 ’Pindstrup - Skabt på Træ & Tørv’ er der helliget et afsnit til at fortælle om dengang i 1921, hvor det brændte for alvor i Pindstrup.

Som det er nu er tilfældet her 100 år senere på Novopan - Kronospan.

’Pindstrup i flammer’ hedder det pågældende afsnit.

Branden i Pindstrup opstod ved middagstid 12. juli 1921.

Den opstod grundet uforsigtighed og uansvarlighed hos det mandskab, som havde opsyn med den til trækkraft anvendte lokomobil i mosen, fortælles det i bogen.

»Trods den opfyrede maskine havde arbejdsholdet forladt den for at holde middagspause, og gnister fik med lynets hast fat i den tørre lyng i mere end en kilometers bredde på den vestlige side af jernbanelinien.«

Flere gårde og en lang huskarré brændte hurtigt ned til grunden uden, at indehaverne nåede at få indbo og tøj reddet ud.

»Telefoncentralen lykkedes det ved en ihærdig indsats at redde, men ledningerne var ødelagte, så enhver telefonkontakt måtte ske fra Auning eller Ryomgård.«

Mange husvilde

Ilden bredte sig med lynets hast.

Skolen nåede man dog at redde via en ung mand, Aage Pedersens, snarrådige indsats på loftet af skolen.

De omfattende brande gjorde 14 familier og 65-70 personer husvilde.

Solidariteten i byen kom også for 100 år siden hurtigt til udtryk, da naboer tilbød at huse de, som havde mistet hus og hjem.

En lille kvartet blev ramt fysisk, men ikke alvorligt. De måtte dog en tur på Ørsted Sygehus.

»I den over 100 tdr. land store mose tilhørende grev Scheel på Gl. Estrup gjorde over 200 mennesker en så enorm slukningsindsats, at det forhindrede en endnu større katastrofe. På et areal på 50 tdr. land, ejet af Pindstrup Mosebrug, brændte bl.a. over 2 mio. tørv, som lige var klar til at transporteres ud til forbrugerne.«

Skaderne vurderer bogens forfattere til flere hundrede tusinde kroner. I dagens mønt (1994) kan tallet let ganges med hundrede, noterede Ejnar Thuesen Johansen og Jens Sejr Jensen.

Først da efterårets regn og den senere snevinter satte ind, fik man bugt med de sidste rester af ild i 1921.

«Denne gode tjener, men onde herrer,« som Ejnar Thuesen Johansen og Jens Sejr Jensen afslutter kapitlet om Pindstrup i flammer.

Læs også

Del artiklen