Mørke Skole og Børnehus har fået ny chef

Michael Korsgaard Lund, for nuværende viceskoleleder og pædagogisk leder for 4.-9. klasserne og specialklasserne på Lystrup skole, bliver ny leder hos Mørke Skole og Børnehus pr. 1. februar 2022.

Artiklens øverste billede
Michael Korsgaard Lund begynder som ny leder hos Mørke Skole og Børnehus 1. februar 2022.

Mørke Skole og Børnehus får ny skoleleder pr. 1. februar 2022.

Et enigt ansættelsesudvalg har indstillet Michael Korsgaard Lund, 47, til stillingen.

Michael Korsgaard Lund arbejder i dag som viceskoleleder og pædagogisk leder for 4.-9. klasserne og specialklasserne på Lystrup skole – og har tidligere også været leder af indskolingen og SFO’en på skolen.

Han har et par måneder i starten af 2021 endvidere været konstitueret skoleleder samme sted.

Tillige har han gennemført en diplomuddannelse i ledelse på VIA University College og privat bor han med sin familie i Aarhus N.

»Jeg er sikker på, at Michael med sin store ledelsesmæssige erfaring og gode fornemmelse for såvel Mørke Skole som Børnehus vil kunne fortsætte det gode arbejde mod at skabe en fælles kultur, der kommer alle børn til gode i både skolen og børnehuset,« lyder det fra skolechef Per Viggo Larsen, Syddjurs Kommune.

Jeg er sikker på, at Michael med sin store ledelsesmæssige erfaring og gode fornemmelse for såvel Mørke Skole som Børnehus vil kunne fortsætte det gode arbejde mod at skabe en fælles kultur, der kommer alle børn til gode i både skolen og børnehuset

Per Viggo Larsen, skolechef Syddjurs Kommune

Fik kun kort tid

Michael Korsgaard Lund afløser Anne Fuglsang Schou, der har været borte fra lederjobbet i et stykke tid grundet sygdom og har været nødt til at stoppe.

Per Viggo Larsen sender mange roser efter Anne Fuglsang Schou for hendes lederskab i den korte periode, hvor hun sad med dirigentstokken.

»Hun var meget dygtig, visionær, sikker og flittig i den korte tid, hun var leder.«

Anne Fuglsang Schou afløste ikonet Annie Wernblad, som stoppede med udgangen af november 2019 efter mere end 40 års ansættelse på skolen - både som lærer, vice- og skoleleder.

I første omgang prøvede hun kræfter med lederjobbet i perioden 1. december 2019- 30. juni 2020. I den nævnte periode havde hun orlov fra en stilling som læringsleder - siden 2017 - på Marienhoffskolen i Ryomgård.

Det forløb så godt, at ansættelsesudvalget og fællesbestyrelsen ved Mørke Skole og Børnehus var enige om at indstille Anne Fuglsang Schou som distriktsleder pr. 1. august 2020.

Anne Fuglsang Schou blev vejet og målt i et ansøgerfelt på 13.

Godt 250 elever

I det daglige tæller Mørke Skole og Børnehus omkring 30 vuggestuebørn, ca. 50 børnehavebørn, godt 250 elever fra 0. til 9. klasse samt ca. 55 medarbejdere. Heraf er 20 personer ansat i børnehuset og 7 i SFO. For nuværende er der 90 børn indmeldt i SFO.

Det er Per Viggo Larsen, der som Skole- og dagtilbudschef har ansvaret for at ansætte skoleledere i Syddjurs.

Det kan læses sort på hvidt i Syddjurs Kommunes kompetenceplan, der er vedtaget af byrådet den 25. april 2018 med virkning fra 1. januar 2018.

Formålet med kompetenceplanen er nøje at beskrive, hvorledes byrådet hardcore har valgt at fordele beslutningskompetencen mellem byråd, udvalg og administrationen.

En skoleleder refererer således til skole- og dagtilbudschefen og indgår i en fælles ledergruppe med kommunens øvrige skoleledere og ledere af dagtilbud.

Læs også

Del artiklen