Ryomgård Fjernvarme holder prisen og kursen

Ny driftsleder stolt over, at Ryomgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. kan love forbrugerne, at priserne ikke stiger i 2022.

Artiklens øverste billede
Ryomgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. piller ikke ved prisen i 2022. Foto: Linka Energy

Grundet de stigende globale energipriser kan nogle borgere i Danmark risikere, at en markant større varmeregning lander i postkassen – og i de værste tilfælde kan regningen stige med flere tusinde kroner i løbet af de kolde måneder.

Derfor har regeringen også lanceret en varmepakke.

Kommuner kan søge puljen på 100 mio. kroner for at få dækket direkte merudgifter til f.eks. personligt tillæg til pensionister og enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere.

Samtidig har regeringen indgået en aftale med Dansk Fjernvarme om udglatning af fjernvarmeregningerne. Regeringen og Dansk Fjernvarme opfordrer fjernvarmeselskaberne til at udglatte kundernes regninger, så prisstigningerne ikke kommer på én gang, men bliver fordelt over året.

Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og dermed må fjernvarmeselskaberne ikke tjene penge. Det vil sige, at fjernvarmen er non-profit - at varmeværkerne ikke må tjene penge på driften af varmeværket.

Når man læser regnskaber, vil man støde på ord som overdækning og underdækning i stedet for egenkapital, underskud og overskud. Det skyldes, at varmeværkerne altid skal sørge for, at regnskabet får et resultat på 0 kr.

Hos Ryomgård Fjernvarmeværk stiger priserne ikke. Vi har forhandlet vores halmkontrakt færdig for 2022, og vi er lidt stolte over, at vi kan holde prisen. God styring samt fornuftige disponeringer har gjort det muligt

Jan Sass Husum, driftsleder

Status quo i Ryomgård

Det midtjyske fjernvarmeværk Gudenådalens Energiselskab varslede før jul på sin hjemmeside en stigning i varmeprisen på 186 pct. fra 1. april 2022.

»Vi har desværre konstateret en yderligere, meget voldsom, prisstigning af både gas og elpriser og må derfor varsle endnu en væsentlig prisstigning for det kommende år, fremgår det af en besked på værkets hjemmeside til de tilkoblede kunder, der blev meldt ud den 23. december,« lød det på hjemmesiden.

Det betyder, at en typisk husstand med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh står til en varmeregning på 45.441 kr. mod hidtil 15.916 kr. Med til historien hører, at varmekunderne allerede i september blev præsenteret for en »væsentlig prisstigning« på 15,6 pct. gældende for perioden januar-marts 2022..

Netop historien fra Gudenådalens Energiselskab gjorde julen ekstra travl for den nyansatte driftsleder ved Ryomgård Fjernvarmeværk a.m.b.a., Jan Sass Husum.

»Mellem jul og nytår var der run på telefonerne, Det skyldes især den kraftige fokus, der i medierne har været på de stigende energipriser og også visse steder stigende fjernvarmepriser,« fortæller Jan Sass Husum.

Netop de mange artikler og tv-indslag om de stigende priser i fjernvarmen har tegnet et billede af, at snart sagt alle fjernvarmeselskaber hæver deres priser markant.

»Det er langt fra det rigtige billede, og landet over har store som små selskaber da også meldt ud om faldende fjernvarmepriser. Faktisk væsentlig flere prisfald end det modsatte,« noterer Jan Sass Husum.

Han henviser til en undersøgelse som Dansk Fjernvarme foretog i medlemskredsen i december. Den viste, at cirka 100.000 fjernvarmekunder rammes af meget kraftige stigninger. Yderligere 80.000 vil blive ramt i mindre grad. Men det skal ses i lyset af, at flere end 1,8 millioner danske husstande opvarmes med fjernvarme.

»Hos Ryomgård Fjernvarmeværk stiger priserne ikke. Vi har forhandlet vores halmkontrakt færdig for 2022, og vi er lidt stolte over, at vi kan holde prisen. God styring samt fornuftige disponeringer har gjort det muligt,« siger Jan Sass Husum.

Optimisme

For Jan Sass Husum er det vigtigt at slå fast, at fjernvarmen fortsat er et attraktivt alternativ til de individuelle løsninger, herunder både naturgasfyr og el-opvarmning.

»Faktuelt er det jo i særlig grad de husstande, der har en individuel opvarmningsform, som rammest hårdest af de stigende energipriser,« påpeger han.

Som halmfyret fjernvarmeværk er Ryomgård Fjernvarmeværk a.m.b.a miljøvenligt, fordi selskabet anvender biobrændsel i form af halm. Afbrænding af halm er CO2 neutral, idet den CO2 der afgives i forbindelse med afbrænding i værkets halmfyr, er den samme mængde CO2 som bindes i halmens vækstperiode på marken.

Sammen med bestyrelsen i Ryomgård Fjernvarmeværk a.m.b.a handler det således for Jan Sass Husum om at fortsætte arbejdet med at sikre forsyningssikkerhed og have grøn omstilling på dagsordenen.

Ryomgård Fjernvarme har pt. 803 forbrugere, fremgår et af hjemmesiden.

I 2020 fik man 18 nye forbrugere tilsluttet, og forventningen lød på hele godt 75 nye tilslutninger i 2021, heriblandt 38 lejligheder, i de tre blokke i Ryomgård Midtbyprojektet (skulle være klar marts 2022), 10 lejligheder på Marienhofvej 19B, 8 lejligheder påMarienhofvej 28A, 8 lejligheder på Nordlyvej, samt flere igangværende projekter og villaer.

Med 48 nye parcelgrunde (30 private på Frederikslundvej/Nimtoftevej - overfor Fjernvarmeværket og 18 kommunale på P. Vejsgaardsvænget) tegner fremtiden lys for Ryomgård Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Læs også

Del artiklen