Ny stordagpleje rykker ind i Det gamle posthus i Ryomgård

Driftsaftalen mellem Syddjurs Kommune og Ryomgård Distriktsråd om Det gamle posthus i Ryomgård blev på den sidste dag i marts opsagt af førstnævnte. Fra 1. maj rykker en ny Ryomgård stordagpleje ind i de rum, der hidtil har været legestue for de lokale dagplejere og deres børn en gang om ugen.

Artiklens øverste billede
Det gamle posthus i Ryomgård købte Syddjurs Kommune af Post Danmark tilbage i 2013. Fra 1. maj bliver Dagplejens nuværende legestue på det tidligere posthus hjemsted for ny stordagpleje i Ryomgård. Foto: Lars Norman Thomsen

Den eksisterende aftale for Det gamle posthus i Ryomgård mellem Syddjurs Kommune og Ryomgård Distriktsråd blev opsagt fra kommunens side på den sidste dag i marts.

Det bekræfter Kirting Olesen, formand for Ryomgård Distriktsråd, overfor Adresseavisen.

Det er der intet overraskende i, fordi Syddjurs Kommune allerede havde varslet en snarlig opsigelse.

Det gælder for alle de nye stordagplejer, at de rykker ind i de lokaler, som hidtil har været benyttet som legestuer for dagplejerne

Laura S. Mikkelsen, formand for forældrebestyrelsen i Syddjurs Dagpleje.

I driftsaftalen fra 2013 står der, at Ryomgård Distriktsråd er ansvarlig for hverdagen på posthuset med booking af møder, foredrag m.m. for alle mulige private og foreninger i byen – uden beregning.

Aftalen kan opsiges af begge parter med et halvt års varsel. Det betyder, at den nuværende aftale ophører med at eksistere med udgangen af september.

Hermed stopper alle nuværende aktiviteter på Det gamle posthus.


Ryomgård Distriktråds formand Kirting Olesen har taget ad notam, at driftsaftalen for Det gamle posthus er opsagt af Syddjurs Kommune. Formanden afventer nu, at der kommer styr på de kommende aftaler mellem først Syddjurs Kommune og IF Midtdjurs og siden IF Midtdjurs og Ryomgård Distriktsråd. Aftaler, der skal sikre Distriktrådets fremtid i det nye fritids- og kulturcenter. Arkivfoto

Aftaler i støbeskeen

Bogcaféen, der drives af frivillige og har været hjertet i Det gamle posthus, får nyt lokale i det nye kultur- og fritidscenter på i alt 756,4 kvadratmeter, som pt. opføres i tilknytning til den del af IF Midtdjurs klubhus som ikke er blevet jævnet med jorden, for at give plads til bl.a. multisal, nyt cafeteria, en større festsal og så et 78 kvadratmeter stort rum til bogcaféen og Distriktsrådets øvrige aktiviteter.

Det forventes at det samlede byggeri vil koste godt 8,8 millioner kroner, og at det kan stå færdig i juli 2022. Syddjurs Byråd har stillet en samlet lånegaranti på 6,1 millioner kroner for et realkreditlån hos Kommunekredit.

Men i disse uforudsigelige tider, hvor vi oplever et stigende pres på dagtilbudsområdet, kan Posthuset indtil videre være en buffer for os

Udviklingsdirektør Poul Møller, Syddjurs Kommune

Det bliver Ryomgård Distriktsråd, der kan disponere over lokalet, hvor bogcaféen får til huse, og i øjeblikket arbejdes der på at færdiggøre en aftale mellem IF Midtdjurs og Distriktsrådet og ligeledes en aftale mellem Syddjurs Kommune og IF Midtdjurs.

Syddjurs Byråd har bevilget et såkaldt kulturtilskud på cirka 620.000 kroner til Distriktsrådets indtog i det nye fritids- og kulturcenter.

Et engangsbeløb, der skal ses i lyset af, at Ryomgård Distriktsråd ikke kan/kommer til at betale husleje for at være i centret til den fremtidige driftsorganisation, der skal drive fritids- og kulturcentret, når det er klar til brug.

Aftalen mellem Syddjurs Kommune og IF Midtdjurs skal sikre, at Distriktsrådet fremover kan disponere over de 78 kvadratmeter i det nye fritids- og kulturcenter i henhold til det bevilgede kulturtilskud, mens driftsaftalen mellem IF Midtdjurs og Distriktsrådet er en overenskomst mellem de to parter, som tydeligt gør rede for begge parters indbyrdes forpligtelser og rettigheder nu og i fremtiden.

Politisk afgørelse

Udviklingsdirektør Poul Møller, Syddjurs Kommune, understregede forleden overfor Adresseavisen, at det er Byrådet som skal beslutte, hvad Det gamle posthus skal bruges til i fremtiden.

- Skal der pr. 1. august foregå andre aktiviteter i Posthuset?

Poul Møller: »Ved ikke. Der er ikke taget nærmere stilling til dette endnu. Men i disse uforudsigelige tider, hvor vi oplever et stigende pres på dagtilbudsområdet, kan Posthuset indtil videre være en buffer for os.«

- Hvad med Dagplejerne – kan de fortsat være i Huset?

Poul Møller: »Ja, det kan de.«

- Hvad har Syddjurs Kommune af planer med Posthuset fremadrettet, når det snart bliver affolket?

Poul Møller: »Endnu ikke nærmere tilrettelagt, men Posthuset skal det indgå som del af de overordnede strategiske overvejelser for hele området omkring Nordre Ringvej som dækker flere forskellige kommunale funktioner. Anvendelsen af Posthuset fremadrettet er i øvrigt et politisk spørgsmål.«

Stordagpleje klar 1. maj

I mange kommuner kan det være svært at tiltrække dagplejere på grund af den ugentlige arbejdstid på 48 timer.

Som en konsekvens af dette har alle landets 98 kommuner fra 1. april 2022 fået mulighed for at oprette en såkaldt stordagpleje uden for dagplejernes eget hjem – det blev aftalt i den seneste overenskomst mellem FOA og Kommunernes Landsforening KL.

Det vil sige, at flere dagplejere kan slå sig sammen om at passe børn sammen - med fire børn pr. dagplejer og et 5. gæstebarn.

Syddjurs Kommune er hoppet med på vognen. Kommunen søger i øjeblikket seks medarbejdere til kommunens nyoprettede stordagpleje i henholdsvis Ryomgård og Ebeltoft.

Alle seks stillinger er på 37 timer med tiltrædelse 1. maj 2022 i Ryomgård og i Ebeltoft til 1. juni 2022.

Der bliver indskrevet 8 børn i hver stordagpleje, og der vil derudover være to gæstepladser i hvert hus.

Dagplejerne i stordagplejen skal i perioder være indstillet på at arbejde 48 timer pr. uge, når kollegerne afholder ferie eller har andet fravær.

Den kommende stordagpleje i Ryomgård rykker ind på Det gamle posthus i de lokaler, som dagplejerne i Ryomgård tidligere har benyttet en gang om ugen til fælles legestue, som udviklingsdirektøren indirekte antyder i sit svar om fremtiden for Det gamle posthus.

Det bekræfter Laura S. Mikkelsen, Mols, formand for forældrebestyrelsen i Syddjurs Dagpleje.

»Det gælder for alle de nye stordagplejer, at de rykker ind i de lokaler, som hidtil har været benyttet som legestuer for dagplejerne,« siger Laura S. Mikkelsen.

Allerede 1. april startede der, ifølge formanden stordagpleje i Rønde, og efter Ryomgård og Ebeltoft, kommer også Hornslet med på vognen.

»Det er en ny mulighed i dagplejen, som vi i forældrebestyrelsen hilser velkommen. Der et stort pres på hele dagtilbudsområdet, og det bliver da ikke mindre i de kommende år, så hvis vuggestuerne ikke skal løbe med alle børnene, er det her en god mulighed for også at sikre vores dagpleje fremover,« siger Laura S. Mikkelsen.

Rart med overblik

Kirstine Bille (SF), formand for Familier, børn og læring, var ikke orienteret om placeringen af de nye stordagplejer, men hun har naturligvis været med til at nikke ja til at indføre stordagplejer i Syddjurs. Hun hilser muligheden for at tænke nyt i dagplejen velkommen.

Generelt savner vi et overblik, hvad vi har af kommunale bygninger, der står tomme rundt omkring i kommunen

Kirstine Bille (SF, udvalgsformand

»Jeg er ikke orienteret om, hvor de nye stordagplejer skal placeres. Kommunen har jo rundt omkring uudnyttede lokaler, så det finder vores forvaltning en løsning på.»

Den rutinerede udvalgsformand minder i denne forbindelse om, at Byrådet har vedtaget at få solgt ud af tomme kvadratmeter, som kommunen ejer rundt omkring.

»Generelt savner vi et overblik, hvad vi har af kommunale bygninger, der står tomme rundt omkring i kommunen. Vi får en gennemgang på et kommende temamøde, og den er tiltrængt. Herefter må vi forvente, at Byrådets beslutning om at sælge ud af tomme kvadratmeter bliver sat i værk.«Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen