930 Syddjurs borgere får tilbudt praktisk hjælp og personlig pleje

Den private leverandør M-Care har meddelt sin afgang i Syddjurs med udgangen af november. Opgaverne overtages enten af kommunens hjemmepleje eller kommunens anden godkendte private leverandør, Svane Pleje.

Artiklens øverste billede
Den private leverandør M-Cares afgang i Syddjurs betyder ikke, at det frie valg lider skibbrud. Arkivfoto

Siden ændringerne af serviceloven i 2013 har et stigende antal kommuner valgt at udbyde hjemmeplejen.

Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere, der bor i eget hjem, er kendetegnet ved, at borgerne har et frit valg af leverandør.

Frit valg på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgerens valgfrihed af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice. Det frie valg indebærer, borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører af ydelserne, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen.

Det frie valg betyder, at borgerne får mulighed for frit at vælge, hvem der skal levere den hjælp, som kommunen har truffet beslutning om. Leverandørerne kan derfor ikke garanteres en minimumsomsætning på ydelsen.

Forleden kunne Syddjurs Kommune fortælle i en pressemeddelelse, at den ene af de to private leverandører i Syddjurs, M-Care, har opsagt deres kontrakt om levering af praktisk hjælp til Syddjurs borgere med udgangen af 30. november 2021. Årsagen til opsigelsen svæver hen i det uvisse. Forklaringen er velsagtens, at aftalen med Syddjurs ikke bidrager til den private virksomhed M-Cares bundlinje.

Konkurrerer ikke på pris

I alt modtog 56 borgere i august måned hjælp fra M-Care og servicen til disse borgere overtages nu enten af kommunen eller kommunens anden godkendte private leverandør, Svane Pleje.

Syddjurs Kommune vil fortsat leve op til kommunens godkendelsesmodel, da borgerne fra den 30. november kan vælge mellem kommunen og Svane Pleje som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.

Under godkendelsesmodellen er der således ikke en decideret direkte konkurrence på prisen. De private leverandører skal levere til de timepriser, som kommunen har beregnet ud fra kommunens egne langsigtede omkostninger ved at levere praktisk hjælp og personlig pleje.

930 borgere

Syddjurs Kommune oplyser, at der aktuelt er 930 borgere, der er visiteret til praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og indkøb m.m.). Ud af de 930 borgere modtager 187 borgere hjælp fra de private leverandører, mens 743 modtager hjælp fra den kommunale hjemmepleje - herunder også Syddjurs Kommunes Rengøringsenhed.

Den ene af de nævnte private leverandører, Svane Pleje, leverer både personlig pleje (hjælp til at blive vasket eller komme i bad, tage tøj af og på, mundpleje og toiletbesøg m.m.) og praktisk hjælp.

I september leverer Svane Pleje praktisk hjælp til 133 Syddjurs borgere, MCare gør det til 54 borgere.

Visitere betyder i denne sammenhæng, at de 930 borgere alle er indstillet til pleje på grundlag af en faglig vurdering fra en medarbejder ved Syddjurs Kommune.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen