Erhvervsudvalg: Kæmper Tommy Bøgehøj alene for mærkesag?

Spidskandidaten for Konservative Syddjurs slår til lyd for, at der bliver kigget på udvalgsstrukturen, når et nyt byråd starter ud efter årsskiftet, men opbakningen fra de øvrige partier er generelt lidt mere nølende og uden den store lyst og vilje til at ændre på tingenes tilstand.

Artiklens øverste billede
Konservatives Tommy Bøgehøj mener, at tiden er kommet, hvor man i Syddjurs skal have et selvstændigt erhvervsudvalg med tyngde og muskler. Pressefoto

Har det nogen betydning overhovedet, hvis der i Syddjurs Byråd fra årsskiftet kommer et udvalg, der slet og ret hedder Erhvervsudvalget og som skal bruge krudtet på erhvervslivet i kommunen?

Det diskuterer man i flere egne af landet lige nu. I Sønderborg Kommune lå man i flere år og rodede i bunden, når den årlige undersøgelse fra Dansk Industri over erhvervslivets bedømmelse af erhvervsklimaet i kommunerne blev offentliggjort - ligesom i øvrigt Syddjurs Kommune.

Det fik politikerne i Sønderborg til at etablere et selvstændigt erhvervsudvalg.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervsområdet, hvor der gennem enheden Erhvervsservice arbejdes på at fremme iværksætteri, virksomhedsservice og den fælles indgang for virksomheder til kommunen. Samtidig har udvalget dialog med erhvervslivet inklusiv de små og mellemstore virksomheder.

Erhvervsudvalget står også for markedsføringen af kommunen overfor både tilflyttere og virksomheder. Udvalget arbejder også med at sikre egnede områder til nye virksomheder og med tiltrækning af offentlige arbejdspladser.

I år er Sønderborg kravlet op en 15. plads i DI-undersøgelsen.

»Før 2014 havde vi et erhvervs- og kulturudvalg, men det er afgørende, at man ikke blander tingene sammen. Erhverv er den største indtægtskilde – det bringer vækst, og det skal man fokusere helhjertet på,« udtaler udvalgsformanden Gerhard Bertelsen (Slesvigsk Parti) til NB Kommuner 14. september (citat fra en artikel i JydskeVestkysten).

»I dag har vi et erhvervsudvalg, der koncentrerer sig om erhvervsfremme og erhvervsvenlighed, og det er vigtigt, at området konstant prioriteres, og at man holder snor i indsatserne og foretager opfølgninger, så vi vedligeholder vores gode omdømme og arbejder med de punkter, hvor vi står svagt.«

Mærkesag for Bøgehøj

For byrådsmedlem Tommy Bøgehøj (C), spidskandidat for Konservative Syddjurs, er et selvstændigt erhvervsudvalg i det nye byråd en klar mærkesag.

I det nuværende er erhvervsindsatsen placeret i Udvalget for erhverv og beskæftigelse, der har Venstres Gunnar Sørensen som formand.

»I dag er erhverv samlet med beskæftigelsesindsatsen, men beskæftigelse med jobcenteret er så lovbundet og administrativt tungt, at det tager alle ressourcerne i udvalget, så erhvervsudvikling aldrig bliver et reelt tema,« siger Tommy Bøgehøj.

Han foreslår, at et erhvervsudvalg passende kan få både plansager og ansøgninger om byggetilladelser mv. tilført, så der kan ske en omstrukturering af Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, hvor byggesagerne ligger placeret og lige nu hober sig op, og Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur.

»Det er ikke logisk, at vi har placeret tung planlægning i et udvalg, der også tager sig af fritiden og kulturen og er ude at klippe snore,« siger Tommy Bøgehøj.

»Lad os nu i stedet samle de sager, der har med erhvervsudvikling at gøre i et udvalg, som kan have fuld fokus på området. Det er jo tudetosset, at vi fortsat har udlagt tomme erhvervsområder i kommune uden, at der sker noget som helst. I Følle har vi for eksempel et erhvervsområde, som vi reklamerer lidt med, men der jo ikke engang lavet en lokalplan endnu, og det er til grin.«

Han peger på, at Syddjurs med sin geografi med natur og fødevareindustri samt nærheden til Aarhus uddannelsesinstitutionerne har et uudnyttet potentiale.

»Vi kunne blive et område for mange iværksættere og ny såkaldte start up virksomheder inden for grøn omstilling og fødevarer, men det kræver politisk vilje og innovation. En stærk erhvervsudvikling kan være med til at sikre en stærk bosætning i hele kommunen og vores velfærd ud i fremtiden.«

»Sønderborg har jo skabt meget fokus på området med deres omstrukturering, og set ud over landet er det jo de kommuner med stor fokus på området der har stor succes. En af de bedste er Ikast-Brande, som har et Erhvervs-, Vækst- og Bosætningsudvalg, det kunne også være en stor inspiration for Syddjurs i de politiske drøftelser, der kommer i den kommende konstituering.«

Vi kunne blive et område for mange iværksættere og ny såkaldte start up virksomheder inden for grøn omstilling og fødevarer, men det kræver politisk vilje og innovation.

Tommy Bøgehøj (C)

Ikke overbebyrdet

»Jeg er helt klart med på at diskutere udvalgsstrukturen i Syddjurs Kommune, men det bør ske på baggrund af en sober analyse og ikke på baggrund af populistiske meldinger i en valgkamp fra Tommy Bøgehøj,« lyder det fra Enhedslistens Jesper Yde Knudsen, næstformand i det nuværende Udvalget for erhverv og beskæftigelse.

»Som næstformand i udvalget for Erhverv og Beskæftigelse er det ikke min opfattelse at udvalget er overbebyrdet, så det er i sig selv ikke nogen god begrundelse for et nyt udvalg. Desuden er der jo en rigtig god sammenhæng mellem erhvervsliv og beskæftigelse.«

Jesper Yde Knudsen tilføjer, at man i Syddjurs allerede i gang med en opgradering af erhvervsindsatsen, og DI’s undersøgelse understøtter, at der er behov for forbedringer på byggesagsbehandling, grøn udvikling og kommunikation/dialog, men i sig selv hjælper det ikke med endnu en pulje eller et nyt udvalg.

»Vi har brug for erhvervslivet når vi skal løse en lang række af de store udfordringer, vi står overfor, ikke mindst den grønne omstilling. Derfor skal vi yde en langt mere aktiv indsats for at skabe miljøer, netværk og væresteder for virksomheder. Specielt de små virksomheder og iværksættere har brug for en hjælpende hånd, så de kan bidrage til en bedre fremtid for natur og mennesker i Syddjurs.«

Spagfærdig Wistoft

Mere spagfærdig er overraskende nok Venstres Claus Wistoft, som man ellers skulle tro var på linje med Tommy Bøgehøj:

»Der er et stort behov for gentænke og styrke erhvervsindsatsen, med større fokus. Et selvstændigt erhvervsudvalg er en mulighed blandt flere, i Venstre har vi ikke lagt os fast på en løsning,« lyder det kort.

Dansk Folkepartis Ebba Grethe Møgelvang er mere klar i spyttet:

»Et stort ja herfra. Den seneste rapport omkring erhvervsniveauet her i Syddjurs Kommune må være et vink med en vognstang om, at der bør laves en omstrukturering. Virksomhedernes vilkår og indgang til kommunen et sted skal styrkes. Iværksætteri og samarbejde mellem små og større virksomheder bør man give fuld fokus og gå helhjertet ind for en bedre strategi for erhvervsfremme. I min Optik kan det her kun gå for langsomt.«

I Socialdemokratiet er vi med på at drøfte udvalgsstruktur. Dog ser vi større perspektiv i et udvalg, der samler lokalplansarbejdet. Det kunne hedde plan, teknik og udvikling.

Michael Stegger (S)

Nye Borgerliges Laila Sortland siger:

»Jeg er varm fortaler for at splitte Udvalget for erhverv og beskæftigelse op i to forskellige udvalg. Netop fordi at det vil give god mening, at der er fuld fokus på erhvervsudvikling. Ikke blot små, men i den grad også de større erhvervsdrivende kan have god gavn af et tæt samarbejde mellem et Erhvervsudvalg, Djurslands UdviklingsRåd, Business Djurslands udvalg for vækst og udvikling og andre erhvervsfællesskaber.«

»Det er de private virksomheder, der bærer de nye skattekroner ind i kommunekassen, og det skal vi slå ring omkring og understøtte så godt vi kan.«

Nej til erhvervsudvalg

Socialdemokratiets Michael Stegger henleder opmærksomheden på, at den seneste undersøgelse fra Dansk Industri, hvor Syddjurs ligger i bunden målt på de lokale virksomheders bedømmelse af erhvervsklimaet ikke er et argument for at lave et selvstændigt erhvervsudvalg.

Socialdemokratiets Michael Stegger (S) er med på at diskutere udvalgsstruktur, men et selvstændigt erhvervsudvalg står ikke øverst på dagsordenen. Pressefoto


»I Socialdemokratiet er vi med på at drøfte udvalgsstruktur. Dog ser vi større perspektiv i et udvalg, der samler lokalplansarbejdet. Det kunne hedde plan, teknik og udvikling. Vi er også åbne for at samle familie- og socialområdet i et udvalg, da vi her skal have et større og tættere fokus.«

»Derudover ønsker vi flere midlertidige udvalg, der fungerer et års tid. De såkaldte paragraf 17 stk. 4 udvalg. Her samles få politikere og flere lokale eksperter. Det kunne være indenfor erhvervsudvikling. Ligesom vi mener et muligt emne burde være landdistrikter.«

SFs Kirstine Bille kommer med et rigtigt politikersvar:

»I SF er vi klar til at gentænke erhvervsindsatsen i Syddjurs Kommune. Vi skal bruge vores indsatskroner klogt, og hvor det nytter. Kommunen skal være bedre til at facilitere klyngedannelser, vejlede om den grønne omstilling og yde service både til eksisterende og til nystartede virksomheder. Et selvstændigt erhvervsudvalg er nok for smalt. «

»Men et mere klart billede af, hvem der rent faktisk står for den gode dialog med erhvervslivet og for udviklingsindsatsen er der brug for. Herunder forventninger til samarbejdet med Business Djursland og i Djurslands Udviklings Råd (DUR).«

Kirstine Bille understreger, at SF gerne vil være med at kigge på, hvor det giver mening at ændre i den nuværende udvalgsstruktur, men rent umiddelbart bakker hun ikke op om Tommy Bøgehøjs forslag om at flytte planlægning og byggesager over i et selvstændigt erhvervsudvalg.

Det eneste rigtige

Ole Svit, direktør for Business Djursland, er helt på linje med Tommy Bøgehøj.


Ole Svit, direktør for Business Djursland, bakker fuldtonet op om, at et selvstændigt erhvervsudvalg er det eneste rigtige for Syddjurs, men han understreger, at udvalget skal forlenes med et reelt indhold. Foto: Lars Norman Thomsen


Djursland kan blive et mekka for iværksættere, små og store, der satser på bæredygtighed og grønne løsninger, men det kræver, at der er politisk opbakning og visioner

Ole Svit, direktør for Business Djursland

»Det er det eneste rigtige at gøre, hvis man i Byrådet vil tage erhvervslivet seriøst. Signalet ved at danne et selvstændigt erhvervsudvalg skal man ikke undervurdere, men udvalget skal selvfølgelig tilføres nogle afgørende områder, som har med erhvervslivet at gøre , og som gør, at det ikke bare bliver et udvalg for udvalgets egen skyld,« siger Ole Svit.

For ham er det afgørende, at kommunerne på Djursland har øje for små iværksættere og er med på at skabe de miljøer og kuvøser, hvor de kan udvikle sig.

»Djursland kan blive et mekka for iværksættere, små og store, der satser på bæredygtighed og grønne løsninger, men det kræver, at der er politisk opbakning og visioner,« siger direktøren, som understreger, at bestyrelsen i Business Djursland fuldt ud er enige med ham.

Ole Svit bor i Norddjurs Kommune, hvor han er spidskandidat for Det Radikale Venstre til kommunalvalget.

»Uden at jeg skal sammenblande tingene, er jeg naturligvis stærk fortaler for, at vi også i Norddjurs får et selvstædigt erhvervsudvalg. Om det skal hedde erhvervsudvalg eller noget andet, vil jeg ikke afsløre på forhånd, men vi skal i gang og tage et medansvar for den fremtid, der allerede er i gang, og som skal løses i samarbejde med bl.a erhvervslivet, som er parat. Det er jeg helt sikker på.«

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.