Budget 2022: Nu er ophold i Tirstrup med gratis kost og logi

Fra årsskiftet skal ingen borgere, der er visiteret til en midlertidig døgnplads på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup, betale for kosten. Det er et resultat af det netop indgåede budgetforlig.

Artiklens øverste billede
Molly Thomsen, snart 88, var hende, der fik byrådet til at fundere over, om det var ikke var god praksis, at uanset hvilken seng man lå i på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup, så blev man ikke opkrævet betaling for kosten. Foto: Lars Norman Thomsen

En af Socialdemokratiets mærkesager er blevet til konkret politik med det netop indgåede budgetforlig.

Fremover skal der ikke betales for bespisning i Tirstrup, og det uanset, om borgeren er visiteret til en akutplads eller en midlertidig døgnplads.

Borgerne har hidtil haft svært ved at finde ud af, hvad det er for en plads/kommunal seng de ligger i, og ikke mindst om det er deres helbredsmæssige tilstand, der er lagt til grund.

Forligspartierne er enige om at fjerne egenbetalingen for kost ved ophold på en kommunal midlertidig døgnplads i kommunens sundhedshus i Tirstrup. Der afsættes 900.000 kroner årligt til at dække omkostningerne.

Hidtil har det været gældende praksis i Syddjurs Kommune, at kommunen har krævet betaling for kost, tøjvask med mere ved ophold på en midlertidig døgnplads, men det bliver altså lavet om fra årsskiftet.

Molly Thomsen

Molly Thomsen, tidligere formand for Ældrerådet i Syddjurs, forklarede i byrådets spørgetid i august 2020, at hun syntes reglerne for betaling var alt for uklare.

Det skete på baggrund af en konkret sag med hendes mand, der i en periode forinden var blevet overflyttet fra Regionshospitalet til Hjerne - og talecenteret i Tirstrup på en de fire akutpladser, som stedet rummer, til videre behandling, dvs. pleje og genoptræning.

Vil byrådet indarbejde i Budget 2021, at patienter ikke har egenbetaling for kost og medicin i Tirstrup, så der bliver ligebehandling af patienter

Molly Thomsen, august 2020

Molly Thomsen blev opkrævet en betaling for kost og medicin. Hun klagede imidlertid både til Syddjurs Kommune med henvisning til, at der ikke var lovhjemmel til at opkræve pengene. Hun bad desuden om, at klagen blev videresendt til Ankestyrelsen.

Senere kunne hun af et kontoudtog fra banken konstatere, at Syddjurs Kommune havde tilbagebetalt beløbet uden yderligere forklaring.

»Sker det også for andre patienter, som er udskrevet til viderebehandling i Tirstrup, eller er det kun, hvis man har overskud til at klage, og det er der ikke mange, der har,« konstaterede Molly Thomsen overfor Byrådet.

»Vil byrådet indarbejde i Budget 2021, at patienter ikke har egenbetaling for kost og medicin i Tirstrup, så der bliver ligebehandling af patienter,« spurgte hun det samlede byråd.

Det blev ikke i 2021, at Byrådet rettede ind, men det er altså sket nu, og det er Molly Thomsen yderst tilfreds med, siger hun til Lokalavisen.

Penge tilbage til 105 borgere

I svaret fra Syddjurs Kommune til Molly Thomsen på baggrund af hendes spørgsmål dengang i august 2020 gøres der rede for, at alle kommuner skal have en akutfunktion.

»I Syddjurs Kommune er den kommunale akutfunktion organiseret som både et akutteam, som arbejder i borgernes eget hjem og som akutpladser på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup. En akutplads er et kommunalt tilbud til borgere i Syddjurs Kommune med behov for høj sygeplejefaglig indsats i forbindelse med akut opstået sygdom. Det kan for eksempel være efter en indlæggelse på hospitalet og inden borgeren skal tilbage i eget hjem eller i situationer, hvor man forsøger at forebygge en indlæggelse på hospitalet. Ved ophold på en kommunal akutplads visiteres borgeren efter sundhedsloven.«

Syddjurs Kommune opkrævede indtil 1. januar 2019 betaling for kost, linned og tøjvask fra borgere, som for eksempel er flyttet fra en hospitalsindlæggelse til en af kommunens akutpladser, inden borgerne kommer endeligt hjem.

I slutningen af 2018 blev det imidlertid slået fast, at kommunerne ikke må opkræve egenbetaling hos borgere, der modtager hjemmesygepleje, og således heller ikke hos borgere, der opholder sig på en kommunal akutplads. Betalingen blev i stedet overtaget af Syddjurs Kommune fra 1. januar 2019.

Syddjurs Kommune måtte derfor til lommerne og betale pengene tilbage til de borgere som fejlagtigt var blevet opkrævet en egenbetaling. Det drejede sig om 105 borgere.

Midlertidige døgnpladser

I Syddjurs Kommune rådes man også over 24 midlertidige døgnpladser.

Borgere visiteres til de midlertidige døgnpladser efter serviceloven.

Det kan for eksempel være aflastningsophold, hvis ægtefællen skal på ferie, ophold under genoptræning eller svækkede ældre, der af hensyn til sociale hensyn har behov for et midlertidigt ophold.

I disse tilfælde har kommunen kunnet opkræve egenbetaling for kost, men det er fra årsskiftet med vedtagelsen af Budget 2022 ikke længere gældende praksis i Syddjurs Kommune.

Summm summarum: Det er nu et fedt, om man visiteret til en døgnplads eller en akutplads. Kosten betaler Syddjurs Kommune.

Læs også

Del artiklen