20 plejeboliger i Ryomgård får først hammeren til foråret

Syddjurs Kommune er sammen med sit rådgiverfirma i gang med at udarbejde udbudsmateriale og forventer at afholde licitation  november/december på nedrivning af plejeboligerne på Ringparken. Selve nedbrydningsarbejde forventes at opstarte omkring 1 marts 2022, alt efter vejrliget.

Artiklens øverste billede
Plejeboligerne på Ringparken jævnes med jorden i foråret 2022, forsikrer Syddjurs Kommune i et svar til Lokalavisen.

De sidste 12 beboere forlod Plejecenter Ringparken i Ryomgård 1. juli 2019 og flyttede for hovedpartens vedkommende i stedet ind i plejeboliger i det nybyggede Lillerupparken i Rønde.

Dermed sluttede en epoke i Ryomgård, der gik helt tilbage til den daværende Midtdjurs Kommune. Ringparken blev indviet i 1976 og siden renoveret i 1988.

Det var så meningen, at 16 af de tomme og utidssvarende plejeboliger (to fløje) skulle væltes, mens de sidste, der var bygget sammen med dagcentret på Ringparken, skulle bruges til andre formål.

Siden gik der kuk i tingene, fordi Ringparken i sin tid er opført som såkaldt støttet alment byggeri. Det så tidligt i 2020 ud til at sætte stoppe for den planlagte nedrivning.

Men efter sommerferien 2020 var der en ny dagsorden.

Vi har undersøgt sagen yderligere og har fået en ministeriel godkendelse til, at vi gerne må gøre som planlagt, hvis der altså fortsat er politisk opbakning til at gøre det,« forklarede Steen Daugaard Andersen, afdelingsleder ved Team Ejendomme hos Syddjurs Kommune til Lokalavisen.

Antallet af plejeboliger i Syddjurs fordeler sig således. Kilde: Syddjurs Kommune


Væltes forår 2022

Plejeboligerne bliver ikke væltet i denne byrådsperiode, men de bliver væltet, fastslår Syddjurs Kommune i et svar til Lokalavisen.

»Kommunen er sammen med Rådgiver i gang med at udarbejde udbudsmateriale og forventer at afholde licitation november/december. Selve nedbrydningsarbejde forventes at opstarte omkring 1. marts 2022, alt efter vejrliget,« oplyser Sekretariatschef Hanne Lykke Thonsgaard fra Syddjurs Kommunes Ledelsessekretariat.

- Hvor mange boliger rives reelt ned?

»20 boliger, hvoraf 2 er 1 rums aflastningsboliger. De øvrige 4 boliger er integreret i den tilbageværende bygningskrop, så det ikke kan lade sig gøre at nedrive dem.«

De fire tilbageværende boliger, der er bygget sammen med dagcentret på Ringparken, nedlægges også som almene boliger og bruges til andet formål.

Demensplejeboligerne på Rosengården har stået tomme siden ibrugtagningen af Frejasvænge april 2019. De 12 pladser i Søhusparken har ligeså været nedlukket mere end et år. Der skal tages stilling til genåbning af pladserne i 2022.

Hanne Lykke Thonsgaard, Sekretariatschef

Corona har været en tidsrøver i forhold til planerne om nedrivning.

Siden Corona vendte op og ned på alting, også i Syddjurs, har flere af plejeboligerne i den ene af de to fløje således været indrettet til ’karantæneboliger’, fordi kommunen har skullet stille boliger til rådighed for de borgere, der ikke har haft mulighed for at isolere sig, hvis de var konstateret smittet.

Der er på det kommunale budget for 2021 afsat 1.7 mio. kroner til nedrivning af de 20 plejeboliger. Beløbet dækker også midler til genopretning af facade og tag langs den facade, hvor en del af boligerne fjernes, fordi der her er tale om en delvis nedrivning, hvor den resterende bygningsmasse skal bevares.

Tomgangsleje koster

Syddjurs Kommune har i perioden, hvor plejeboligerne har stået tomme, måttet betale såkaldt tomgangsleje. Tomgangsleje er den lejeindtægt, der mistes ved, at et lejemål ikke er udlejet, som så Syddjurs Kommune i stedet må betale.

Lokalavisen har spurgt Syddjurs Kommune, hvor mange tomme boliger/lejemål der er i kommunen?

Sekretariatschef Hanne Lykke Thonsgaard svarer i en mail:

»Der er 13 nedlagte demensplejeboliger på Rosengården i Hornslet . Boligerne blev nedlagt i forbindelse med udvidelsen af Frejasvænge Kolind, hvor der i dag er 40 pladser målrettet borgere med svær demens. I Søhusparken i Ebeltoft blev 12 pladser midlertidigt lukket i forbindelse med genåbningen af Budget 2020 (i april 2020, red.).«

- Og I hvor mange af dem betales der tomgangsleje?

»Der betales tomgangsleje for de nedlagte 13 demensplejeboliger på Rosengården og de 12 pladser i Søhusparken.«

- Hvor mange af disse boliger/lejemål har været tomme i mere end 1 år?

»Demensplejeboligerne på Rosengården har stået tomme siden ibrugtagningen af Frejasvænge april 2019. De 12 pladser i Søhusparken har ligeså været nedlukket mere end et år. Der skal tages stilling til genåbning af pladserne i 2022.«

Hvad koster det?

Historien om de 12 lukkede plejeboliger i Søhusparken kom til politikernes bevågenhed ved en tilfældighed. Det har borgmester Ole Bollesen bekræftet overfor Lokalavisen.

Normeringen på medarbejdersiden var ikke reguleret efter lukningen af de 12 plejeboliger, som man fra politisk hold ikke anede noget om.

Reguleringen skete først med genåbningen af Budget 2020.

Hvor meget Syddjurs Kommune betaler i tomgangsleje, har Lokalavisen bedt om et regnestykke på. Også en forklaring på, hvorfor der tilsyneladende ikke betales tomgangsleje af plejeboligerne i Ryomgård?

Syddjurs Kommune betaler ikke tomgangsleje for plejeboligerne i Ryomgård længere. De er formelt nedlagte i juridisk forstand

Ingelise Juhl, Ældrechef

Før Corona kunne Sten Daugaard fra Team Ejendomme ellers fortælle til Lokalavisen, at Syddjurs Kommune betalte tomgangsleje for boligerne i Ryomgård, svarende til ca. 1,0 mio. kr. om året, og denne leje først ville blive nulstillet, når plejeboligerne var historie.

»Syddjurs Kommune betaler ikke tomgangsleje for plejeboligerne i Ryomgård længere. De er formelt nedlagte i juridisk forstand,« siger ældrechef Ingelise Juhl, Syddjurs Kommune.

Tomgangslejen for de tomme plejeboliger i henholdsvis Ebeltoft og Hornslet lyder på cirka 900.000 kroner årligt for førstnævnte og cirka 700.000 kroner for sidstnævnte.

Boligerne på Søhusparken ejes af boligselskabet Djursbo, mens Syddjurs Kommune selv ejer boligerne i Hornslet.

For de tomme plejeboliger i Hornslet er det allerede afklaret, at det er muligt at ombygge dem til mere tidssvarende boliger, hvis/når behovet viser sig. Det skal et nyt byråd tage stilling til.Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Læs også

Del artiklen