26 fodboldbaner: Nationalparken forærer hedeareal til Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune tager imod med kyshånd, at man tirsdag 12. oktober får et areal svarende til 26 fodboldbaner langs Øervej ved Ebeltoft overdraget kvit og frit af Nationalpark Mols Bjerge.

Artiklens øverste billede
Billedet emmer jo af Blicher - hedens besynger og digter. Blicher var præst, men fandt det mere interessant at komme ud på heden. Ud under åben himmel. Vi er dog ikke Blicher land, men på det 13 hektar store hedeareal langs Øervej, som Nationalpark Mols Bjerge overdrager kvit og frit til Syddjurs Kommune.

En hektar (ha) er et areal på 100 x 100 meter dvs. 10.000 m², hvilket er ca. lige så stort som to fodboldbaner.

Tirsdag overdrager Nationalpark Mols Bjerge 13 hektar hede = 26 fodboldbane langs Øervej ved Ebeltoft, som Nationalparken købte i 2018.

Overdragelsen af heden finder sted formelt tirsdag 12. oktober klokken 16.00-17.30 på Øervej i Ebeltoft midt mellem Hækvej og Lærkelundsvej.

Nationalparkchef Birgitte Lamp og formand for Natur-, Teknik- og Miljøudvalget i Syddjurs Kommune Kim Lykke Jensen (SF) holder de obligatoriske skåltaler, og bagefter vil erfarne biologer invitere på en tur i området.

Sjældne sommerfugle er flyttet til Ebeltoft, fordi planter som blåklokker og gul snerre har fået plads at gro i området.

Vi tager naturligvis imod med kyshånd

Kim Lykke Jensen

Må ikke eje jord

Nationalparkbestyrelsen kan købe fast ejendom, f.eks. landbrugsjord til at gennemføre naturgenopretningsprojekter. Når et genopretningsprojekt er gennemført, skal nationalparken overdrage arealet og driften til Skov- og Naturstyrelsens lokale enhed eller kommunen.

Nationalparkens bestyrelse fastsætter rammerne for, hvordan arealet skal drives og plejes fremover.

»Vi tager naturligvis imod med kyshånd. Arealet er en del af BiodiverCity-projektet omkring Ebeltoft, der som bekendt er et samarbejde mellem nationalpark, kommune og lodsejere, så det er naturligt, at kommunen fremover bliver ejere af arealet - og vi skal nok passe godt på jorden,« siger Kim Lykke Jensen.

BiodiverCity er et af Danmark første og største bynatursprojekter, og de 13 hektar hede spiller en vigtig rolle i projektet, der i alt består af 130 hektar privat og offentlig ejede overdrevsarealer.

Overdrev er i de fleste tilfælde menneskeskabte og opstået ved rydning og græsning af tidligere skovklædte arealer. Før landboreformerne omkring 1800 var store dele af Danmark dækket af overdrev, der blev brugt til landsbyernes uopdyrkede fælles græsningsarealer.

Amerikanisering

Hvorfor Nationalpark Mols Bjerge, der ellers er renheden og jomfrueligheden selv, svælger i et amerikaniseret ord BiodiverCity, så er det ganske enkelt fordi en medarbejder fik en kreativ tanke og foreslog en kombination af Biodiversitet og så Bynatur=City til BiodiverCity, da det så udtales som det engelske ord for biodiversitet=Biodiversity.

Årsag? Man vil formidle Ebeltofts bynaturprojekt - også til internationale turister. Som Nationalparkens bidrag til biodiversitet, også i en købstad. Den fulde titel er egentlig »BiodiverCity - Blomstrende Bånd gennem Byen.«

Overdrev er i de fleste tilfælde menneskeskabte og opstået ved rydning og græsning af tidligere skovklædte arealer. Før landboreformerne omkring 1800 var store dele af Danmark dækket af overdrev, der blev brugt til landsbyernes uopdyrkede fælles græsningsarealer.

Nu er heden så altså klar til at blive givet bort til Syddjurs Kommune, der til gengæld skal tage vare på arealets naturværdier, således at naturen sikres for eftertiden. Det vil først og fremmest foregå via lejlighedsvis afgræsning med heste og muligvis får.

Læs også

Del artiklen