Budget 2022: Honnør fra Ældrerådet til budgetforlig

Ældrerådet i Syddjurs er uhyre tilfredse med, at egenbetaling på midlertidige døgnpladser på Syddjurs Kommunes rehabiliteringsafdeling i Tirstrup ophører.

Artiklens øverste billede
Ældrerådet i Syddjurs har ros til politikerne, fordi de har hørt efter en konkret anbefaling om, at egenbetaling på midlertidige døgnpladser på Syddjurs Kommunes rehabiliteringsafdeling i Tirstrup skal pilles af brættet. Arkivfoto

Adresseavisen kunne i sin seneste udgave fortælle om en decideret serviceforbedring i det forlig, der er indgået i Byrådet om Budget 2022, nemlig at fra årsskiftet skal borgere, der er indlagt på midlertidig døgnplads på Syddjurs Kommunes rehabiliteringsafdeling i Tirstrup, ikke længere skal betale for kosten.

Det er er Ældrerådet i Syddjurs meget tilfredse med.

Ældrerådet Syddjurs har arbejdet med temaet lige siden det tiltrådte i 2018. Først resulterede det i, at det fra ministeriets side blev præciseret, at det er ulovligt at opkræve egenbetaling på kommunale akutpladser, og nu har et flertal i Byrådet indgået aftale om, at egenbetaling på de øvrige midlertidige pladser i Tirstrup skal ophøre fra årsskiftet.

»Sådan skal det også gerne blive på landsplan, for i den vedvarende udvikling af ’Det nære sundhedsvæsen’ bliver borgere, ikke mindst ældre, i alle kommuner i stigende omfang udskrevet fra hospital til kommunal seng, hvis de ikke er raske nok til at komme tilbage til egen bolig eller har brug for genoptræning på døgnplads. Her bliver de mødt med krav om egenbetaling for kost mm., hvilket de ikke gør, når de ligger i en seng på sygehus,« lyder det i en udtalelse fra det lokale Ældreråd.

Ind ad bagdøren

»Vi kender til opkrævninger både her og i andre kommuner på mellem 4000 kr. og 14.000 kr. for et ophold på midlertidig døgnplads Det er brugerbetaling ind ad bagdøren. Det er en mærkesag for Danske Ældreråd at få egenbetalingen afskaffet på landsplan. Det forventes at indgå i arbejdet med den kommende sundhedsreform, hvor vi også har en forventning om, at kommunerne kompenseres for alle udgifter i ’Det nære sundhedsvæsen’.«

Det var på Ældrerådets møde 21. januar 2020, at Ældrerådet Syddjurs henstillede til Udvalget for sundhed, ældre og social og Byrådet, at opkrævning af egenbetaling for ophold på kommunens døgngenoptræningspladser og andre midlertidige pladser ophører.

Den henstilling tog byrådspolitikerne til sig. Så honnør fra Ældrerådet til budgetforliget.

Læs også

Del artiklen