Budget 2022: Tøjvask på plejecentrene til politisk bedømmelse, men først i et nyt byråd - hvorfor ikke nu Jan Fischer?

Hvorfor indgår Syddjurs Kommune en aftale med et firma, der skal vaske de ældre menneskers tøj på plejecentrene, som ikke kan håndtere, at tøjet indeholder kropsvæsker fra de ældre beboere, spørger pårørenderådet på Plejecenter Rosengården.

Artiklens øverste billede
Den røde farve er til at øje.

I bemærkningerne til det budgetforlig som 25 ud af 27 i Byrådet har nikket ja til, står der:

»Forligspartierne ønsker at evaluere ordningen med ekstern håndtering af tøjvask på plejecentrene i 2023 inden kontrakten udløber i 2024.«

Det vækker glæde hos pårørenderådet på Plejecenter Rosengården i Hornslet, som er alt andet end tilfredse med kvaliteten af det vasketøj, som deres kære får tilbage fra den eksterne leverandør, Elis Kundeservice.

»Men jeg er noget uforstående overfor, hvordan I kan påtage jer rollen at vaske tøj for et plejehjem, når tøjet ikke må have kropsvæsker på sig,« skriver en pårørende til den eksterne leverandør, Elis Kundeservice.


Det har Adresseavisen skrevet om flere gange, og formand for Udvalget for sundhed, ældre og social, Jan Fischer (S), har også måttet erkende, at det ikke er godt nok.

»Problemet er, at vi har indgået en kontrakt med en ekstern leverandør, som først har udløb i 2024 og som også er bundet op på, at vi skal kunne levere en hvis mængde tøj. Jeg erkender klart, at der er flere ting ved ordningen som ikke fungerer godt nok, og det er leverandøren også blevet gjort opmærksom på,« har Jan Fischer tidligere udtalt til Adresseavisen.

Det betyder også, at det ikke er muligt for plejepersonalet på Rosengården eller pårørende selv at vaske de ældre plejehjemsbeboeres tøj, fordi Syddjurs Kommune så ikke kan opfylde kravet om hvis mængde tøj til vask, der er formuleret i aftalen mellem kommunen og leverandøren.

Det er ufatteligt, at politikerne vil være bekendt at behandle kommunens svageste borgere på den måde. Det er uværdigt

Erik Munkholt Sørensen

Uværdigt

Formand for pårørenderådet Erik Munkholt Sørensen og næstformand Hanne Leth Møller falder ikke i svime over Jan Fischers udtalelser.

»Han erkender nu endeligt, at der er et problem med vasketøjet på Rosengården. Mere overraskende er det, at han sender sagen videre til Leder af Sundhed og Omsorg Ingelise Juhl. Det svar fik vi også i juli, hvor vi fremsendte første klage. Er sagen smuttet ind i hamsterhjulet,« spørger Erik Munkholt Sørensen.

»Det er ufatteligt, at politikerne vil være bekendt at behandle kommunens svageste borgere på den måde. Det er uværdigt,« tilføjer han.Elis Kundeservice erstatter ikke røde pletter på undertøj, eller skjorter/bluser, hvor ’bunden’ har været i kontakt med evt. kropsvæsker.

Kemikalier farver tøjet

Erik Munkholt Sørensen undrer sig over, at Syddjurs Kommune tilsyneladende har valgt et vaskeri, som benytter kemikalier, der - hvis de kommer i kontakt med kropsvæsker – farver tøjet rødt.

»Når skaden er sket, er der ingen, der kan fjerne pletterne. Man må antage, at risikoen for, at der kommer kropsvæsker på tøjet, er meget stor for plejehjemsbeboere. Samtidig vil politikerne fastholde ordningen, det går langt over vores fatteevne.«

»Det kan godt være, at Syddjurs sparer lidt ved at få vasket hos Elis, men har I medregnet beboernes investering i nyt tøj, da ordningen blev oprettet, udgifter til ødelagt og bortkommet tøj, øget tidsforbrug for faguddannet personale, som skal skylle tøj med kropsvæsker op, så det er fuldstændig fri for kropsvæsker, rengøring efter skylning af tøj m.v.,« spørger han.

På Rosengården var der ansat en ufaglært ’blæksprutte’ til at klare vasketøjet og udføre forefaldende arbejde, som ikke krævede faguddannet personale.

»Da hun blev afskediget, måtte faguddannet personale overtage det, hun lavede ud over tøjvask. Det er vist en logik, man skal være politiker for at kunne forstå,« siger Erik Munkholt Sørensen.

»I pårørenderådet føler vi virkelig, at I trækker sagen i langdrag, - måske i håbet om at sagen går i glemmebogen, men der har I regnet helt forkert. Når vore svageste får den behandling, går vi på barrikaderne, og det indtil sagen er løst på en tilfredsstillende måde.«

500 kroner til nyt tøj

Pårørenderådet har præsenteret Adresseavisen for en klage, som en pårørende til en beboer på Rosengården sendte til Elis Kundeservice.

Det meste af tøjet kom hjem med tydelige røde misfarver på og stod ikke til at redde.

En repræsentant fra Elis Kundeservice erkender da også, at det ikke er godt nok:

»Jeg har nu modtaget din fars shorts, og kan godt se at de ikke ser gode ud. Jeg kan dog også se, at der er sat en rød ”bombe” i linningen, hvilket betyder, at vores vaskeri, på et tidspunkt, har fået bukserne ind med røde pletter, og ikke har kunnet vaske dem rene, og har givet besked om dette, og samtidig sat en rød ’bombe’ i, for at vi kan se, at de har haft røde pletter fra starten.«

»Det ændrer dog ikke ved, at jeg gerne vil erstatte dem, da jeg godt kan se at de er ubrugelige. Men jeg må også meddele, at vi, som jeg også nævnte for dig, desværre ikke erstatter røde pletter på undertøj, eller skjorter/bluser, hvor ’bunden’ har været i kontakt med evt. kropsvæsker.
Vi har meget snart møde med Teknologisk Institut netop om problemet med røde pletter, og der håber vi at blive meget klogere på hvad der kan/ikke kan gøres.
Du er som sagt velkommen til at købe nye shorts, eller anden beklædning, til din far for op til 500 kroner, og blot sende mig kvittering samt reg. og kontonummer til den konto hvortil beløbet skal overføres, så skal jeg sørge for at det bliver gjort.«

Men jeg må også meddele, at vi, som jeg også nævnte for dig, desværre ikke erstatter røde pletter på undertøj, eller skjorter/bluser, hvor ’bunden’ har været i kontakt med evt. kropsvæsker.

Repræsentant fra Elis Kundeservice

Mærkværdigt

»Jeg køber nyt tøj til far for kr. 500 og sender en kvittering til dig.
Men jeg er noget uforstående overfor, hvordan I kan påtage jer rollen at vaske tøj for et plejehjem, når tøjet ikke må have kropsvæsker på sig. Det er ældre mennesker, og som jeg skrev i mit brev, bruger min far ble, og det kan ikke undgås at der til tider vil komme kropsvæsker på hans tøj.
Du skriver også, at I har mærket far shorts med en rød bombe, som dokumentations på at der har været røde pletter ved indleveringen til vask. Fars shorts er indkøbt efter I har overtaget hans vask, så det er jeres håndtering af vasketøjet, som har gjort der er kommet røde pletter på hans tøj.«

Læs også

Del artiklen