Budget 2022: Er udlicitering af tøjvask på plejecentrene blevet den forventede guldand?

Den seneste tids eksempler i Adresseavisen, at ældre borgere på Plejecenter Rosengården får misfarvet og krøllet tøj tilbage fra kommunens eksterne vaskefirma, ender nu på næste dagsordenen hos Udvalget for sundhed, ældre og social.

Artiklens øverste billede
Venstres Marianne Kirkegaard mener, det skal være frit, hvem de ældre på plejecentrene og deres pårørende ønsker skal vaske tøjet. Pressefoto

Der skal være mere tid til nærhed hos kommunens ældre borgere. Derfor skal et eksternt vaskefirma nu varetage de ældre borgeres tøjvask.

Nogenlunde sådan lød argumenterne, da byrådet besluttede at udlicitere vask af ældres tøj på kommunens plejecentre til et eksternt firma. Det samme med borgere, der bor i ældrebolig og som modtager hjemmepleje.

Syddjurs Kommune hjemtog hjælpen til tøjvask til borgere i eget hjem fra 1. juli 2021. Det blev besluttet med vedtagelsen af indeværende års budget.

Jeg kan svare for den socialdemokratiske byrådsgruppe, at de ældres vasketøj skal være i orden, når det kommer tilbage fra vaskeriet. Da man selv vaskede tøjet på Rosengården, var der ikke nogen klager. Da var man tilfredse.

Jan Fischer (S)

Nu er tilbagerulningen fuld effektueret, og der er ikke længere borgere i eget hjem, der modtager hjælp til tøjvask fra en ekstern leverandør.

Byrådets beslutning gjaldt alene borgere i ældrebolig og som modtager hjemmepleje.

Hjælpen til tøjvask bliver derimod fortsat varetaget af et eksternt firma på kommunens fem plejecentre.

Adresseavisen har i flere artikler vist eksempler fra Plejecenter Rosengården på, at tøjet fra det eksterne firma leveres tilbage misfarvet, blandet med andet tøj og ligger hulter til bulter i en rodebunke.

På agendaen i SÆ-udvalget

SÆ-udvalgsformand Jan Fischer (S) taler for ham og partifællen i udvalget, Christian Haubuf, når han på det kommende udvalgsmøde forventer at få en forklaring på, om overgangen til at bruge et ekstern firma til ældres tøjvask på plejecentrene har været en succes. Foto: Lars Norman Thomsen


I det kommunale budget, som politikerne vedtager onsdag aften for 2022, står der i budgetbemærkningerne, at ordningen med ekstern tøjvask skal evalueres i 2023. Det hænger sammen med, at kontrakten med det eksterne firma gælder til 2024.

Adresseavisen har spurgt politikerne i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ), hvorfor evalueringen af ekstern tøjvask kan vente til 2023?

I tillæg hertil om udvalget kan leve med eksemplerne fra Rosengården?

- Hvis I synes, det er ok, må det vel betyde, at I anser eksemplerne fra Rosengården som undtagelserne, der bekræfter, at alt andet er i sin skønneste orden?

»Udvalget får en orientering på vores næste møde 10. november. Der har været et møde mellem det eksterne firma og kommunens administration om problemerne,« siger SÆ-udvalgsformand Jan Fischer.

»Jeg kan svare for den socialdemokratiske byrådsgruppe, at de ældres vasketøj skal være i orden, når det kommer tilbage fra vaskeriet. Da man selv vaskede tøjet på Rosengården, var der ikke nogen klager. Da var man tilfredse.«

Jan Fischer vil afvente orienteringen på SÆ-udvalgets møde, før han udtaler sig yderligere.<AS>»Bliver konklusionen, at vi skal ændre på noget, så er det det, vi skal,« understreger han dog.

Som det er nu, betaler man for en ’pakke’ og altså en bestemt vasketøjsordning.

Marianne Kirkegaard (V)

Flere valgmuligheder

»Jeg er orienteret om, at der er kommet flere klager på misfarvning af vasketøjet hos det eksterne firma, der skal forestå tøjvask for beboere på plejecentrene. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, at tøjet bliver misfarvet. Vi har i SÆ-udvalget bedt om en redegørelse for klagesagerne, hvordan de er håndteret, og hvordan vi sikrer os, at der ikke fremadrettet vil være klagesager på vasketøjet,« siger Marianne Kirkegaard (V), næstformand i SÆ-udvalget

»Jeg ser frem til orientering om sagen - herunder en tidligere evaluering af ordningen og om der fremad er grundlag for at hjemtage vasketøjsordningen til kommunen.«

Hun efterlyser flere valgmuligheder for beboerne på plejecentrene. Det skal være frit, hvem de ældre beboere og deres pårørende ønsker skal vaske tøjet, om det er ekstern leverandør, en kommunal ordning eller det eksempelvis er de pårørende, der tager sig af det.

»Som det er nu, betaler man for en ’pakke’ og altså en bestemt vasketøjsordning,« påpeger hun.

Knaster til virkelighed

Laila Sortland (Nye Borgerlige) fremhæver, at da man indførte ordningen med ekstern tøjvask, var det netop, fordi der skulle være mere tid til til nærhed hos kommunens ældre borgere fra plejepersonalets side.

»Årsagen var, at vi også i Syddjurs havde problemer med at hverve medarbejdere til området, som gjorde det vanskeligt, at nå ud til alle, der havde brug for hjælp og støtte i hverdagen.«

Nye Borgerliges Laila Sortland henviser til, at hun tidligt forudså en række knaster ved ordningen, som nu viser sig at være rigtige. Arkivfoto


»Det var jo ikke en beslutning, der blev taget for at fratage medarbejdere eller de ældre nogle goder. Blot for at ændre, hvilke opgaver der skulle håndteres eksternt.«

Laila Sortland skrev et læserbrev, da ordningen var aftalt, hvor hun pegede på knaster, som politisk var blevet drøftet og som hun havde peget på kunne være problematiske. Herunder kvaliteten af det tøj, som de ældre ville få tilbage fra den eksterne leverandør.

»De negative og afledte effekter af den eksterne tøjvask viste sig så desværre at holde stik, og det er vi forpligtet til at agere på. De ældre og udsatte, der utilsigtet har stået med problemer, som ødelagt og bortkommen tøj og er blevet påført ekstra omkostninger for at kunne hverve sig ekstra tøj for at kunne leve op til det regelsæt, der er om mængden af tøj som skal indleveres til det eksterne firma, har været udsat for unødige bekymringer og ærgrelser,« siger Laila Sortland.

»Selvom vi i udvalget har taget beslutningen i den bedste mening for at frigive hænder til at nå ’hele vejen rundt’ til alle dem, der sad og ventede på hjælp og støtte i hverdagen, vil jeg beklage den fejlslagne beslutning og de ærgrelser og omkostninger, det har haft.«

Dyrt at stoppe

»Jeg er helt enig i, at det er en enorm ærgerlig diskussion, der er om vasketøjet i vores kommune,« siger SFs medlem af SÆ-udvalget, Helle Røge.

»Vi har ikke helt nået det, vi gerne ville med at ændre tøjvasken til ekstern. Det skulle jo være nemt for vores plejecentre.« <AS>Det er nyt for hende, at man ikke kan vaske tøjet selv, som pårørende.

Helle Røge (SF): »Det bliver dyrt, hvis vi skal ud af kontrakten med det eksterne firma.« Foto: Syddjurs Kommune»Jeg har selv været pårørende på plejecenteret i Rønde. Opstarten med at have mere tøj, er der jeg kan forstå lidt af problematikken. På et år oplevede jeg kun en rød plet. Det kunne måske også være sket for os selv, da vi havde opgaven,« indrømmer Helle Røge.

»Vi skal selvfølgelig evaluere det løbende. Kommunen har lavet en aftale for 3 år mere, og hvis den skal stoppes i utide, bliver det dyrt. Men hvis vi ender med at have så mange utilfredse borgere, skal vi se på det igen,« lover hun.

Læs også

Del artiklen