Ældrerådsvalg: Kun 14 kandidater på listen

Artiklens øverste billede
Carsten Bryrup, Nimtofte, opstiller både til kommunalvalget (for Venstre) og til Ældrerådet. Arkivfoto

Tirsdag 16. november 2021 afholdes der valg til ældrerådet i Syddjurs Kommune. Valget finder sted samtidig med valget til det nye Byråd og Regionsråd på de samme valgsteder.

Der er kun 14 kandidater på listen, og det er lidt nok i betragtning af, at der skal vælges 11 medlemmer samt 4 suppleanter. Ved valget i 2017 var der kun 12 kandidater på listen, og her valgte man at afvikle valget ved fremmødevalg.

Stemmeberettiget og valgbar er personer, der den 16. november 2021 er fyldt 60 år og som denne dag har fast bopæl og er tilmeldt folkeregistret i Syddjurs Kommune.

Følgende kandidater er opstillet til Ældrerådsvalget:

 • Ib Baastrup, Ebeltoft (medlem af det nuværende Ældreråd)
 • Elsa Bannebjerg, Rønde (nuværende formand for Ældrerådet)
 • Carsten K. Bryrup, Nimtofte
 • Erik Buus, Ebeltoft (medlem af det nuværende Ældreråd)
 • Erik Pill Christensen, Hornslet
 • Hans Friis, Rønde
 • Else Bjerring Højbjerg, Rønde
 • Leif Jakobsen, Ryomgård (medlem af det nuværende Ældreråd)
 • Anna Stryhn Jørgensen, Ebeltoft (medlem af det nuværende Ældreråd)
 • Jens Ove Nielsen, Kolind (medlem af det nuværende Ældreråd)
 • Freddy Ovesen, Fuglslev (medlem af det nuværende Ældreråd)
 • Calle Petersen, Ebeltoft
 • Lillian Rose, Ebeltoft (medlem af det nuværende Ældreråd)
 • Rita Stokholm Vinding, Ugelbølle (nuværende næstformand for Ældrerådet)

Jytte Schnell, Mørke og Annalise Laursen, Ugelbølle, genopstiller ikke. Det samme gælder suppleanten Aage Kjeld Schytt, Ebeltoft.

Ved valget i 2017 var der 13482 stemmeberettigede vælgere. Kun lidt over 57 procent af dem afgav deres stemme.

Direkte valg

Byrådet har ansvaret for, at der afholdes valg til ældrerådet, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for valgets afholdelse.

Medlemmerne af ældrerådet skal vælges ved direkte valg. Ældrerådet kan ikke etableres på andre måder, som f.eks. ved listevalg. Direkte valg medfører, at ældrerådsmedlemmer skal vælges som enkeltpersoner, og ikke som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer mv.

Aflysning af valg

Byrådet kan 4 uger før den planlagte valgdag og i samråd med det siddende ældreråd beslutte, at der ikke skal afholdes valg til ældrerådet, hvis valgets resultat er givet på forhånd. Der er i så fald tale om en situation, hvor det ikke er muligt at fremskaffe flere kandidater end det antal pladser i rådet, som kommunalbestyrelsen og ældrerådet er blevet enige om, eller som er blevet fastsat på anden vis.

Byrådet skal i tilfælde af en evt. aflysning af valget rådføre sig med det siddende ældreråd. Aflysning af valget medfører, at alle de opstillede kandidater er valgt.

Det har været oppe at vende at afvikle det kommende valg i Syddjurs som et fredsvalg grundet, at der reelt ikke er kandidater nok til at opfylde målsætningen om 11 medlemmer i Ældrerådet og fire suppleanter.

Det står alt sammen at læse Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11. maj 2011 om Ældrerådsvalg.

Læs også

Del artiklen