Naturstyrelsen får nej til at nedrive Toldstedet

Udvalget for natur, teknik og miljø enige om at give en ansøgning fra Naturstyrelsen om tilladelse til at jævne det historiske Toldstedet ud for Nappedam med jorden.

Artiklens øverste billede
Toldstedet som det ser ud i dag på en novemberdag i 2021. Foto: Stefan Broxgaard

Naturstyrelsens ansøgning til Syddjurs Kommune om tilladelse til at måtte nedrive Toldstedet på Molsvej 36 ud for Nappedam led en krank skæbne i Udvalget for natur, teknik og miljø, hvor et enigt udvalg sagde blank nej til Naturstyrelsens ønske.

Bygningerne står i dag tomme og forfaldet er til at få øje på i de ellers meget smukke og naturskønne omgivelser, der lige nu er klædt i gul-brune efterårsfarver.

Toldstedet er historisk, og historien knytter sig til Nappedam Havn, der i dag alene er lystbådehavn.

Havnen opstod i Andelstiden, hvor de initiativrige Mols-bønder ønskede bedre transport af varer og produkter til og fra Mols.

I 1874 stiftede bønderne sammen med førende Århus-købmænd Århusbugtens Dampskibsselskab, snart med tre dampskibe og anløb fem steder på Mols, heriblandt Nappedam. Det nuværende havnehus er en skalmuret rest af det gamle pakhus, og molen ud fra huset er resten af den oprindelige anløbsbro. Det lille hus i skovkanten, Toldstedet, var bolig for en tolder, der skulle sikre statens afgift (told) på alle indgående varer (den tids moms).

Bevarende lokalplan

Konsekvenserne af udvalgets afvisning forventer udvalgsformand Kim Lykke Jensen (SF) bliver, at der skal laves en bevarende lokalplan.

»Lokalplaner er PUK-udvalgets opgave, og derfor forventer jeg, at der kommer en sag på udvalgets kommende dagsorden. Jeg tror på, at også PUK-udvalget vil være med til at lave en bevarende lokalplan,« siger Kim Lykke Jensen.

»Ellers må vi bringe sagen op i Byrådet,« tilføjer han.

En bevarende lokalplan er en lokalplan, som tager særligt højde for bevaringsværdige bygninger og helheder.

Den kan eksempelvis stille krav til fremtidige ombygninger eller ved bestemmelser for arealanvendelse om bevaringsværdige bygninger og helheder.

Opbakning fra BLIS

Foreningen BLIS (By- og Landskabskultur I Syddjurs), som har til formål hos befolkning og myndigheder at skabe interesse og arbejde for bevaring af kommunens værdifulde byer, bygninger og landskaber., er fuldt ud enige med Udvalget for natur, teknik og miljø efter at have taget Toldstedet, registreret som Bevaringsværdig med SAVE værdien 4, nærmere i øjesyn.

SAVE (Survey of Architectural Values in theEnvironment) er en metode til at kortlægge,registrere og vurdere bevaringsværdier i bymiljøer og bygninger.

»Vi kan konstatere at ejendommen fremstår i et begyndende forfald, men dog ikke uopretteligt. Ejendommen har facader i røde teglsten, grønne vinduer og et teglhængt rødt tag. En nyere tilbygning skæmmer dog helhedsindtrykket af det fine hus. Der ses ikke umiddelbare tegn på basale konstruktive svigt, og ydervæggen i tegl fremstår i rimelig stand. Det vil således efter BLIS’ opfattelse være muligt at bevare og renovere ejendommen, og på denne måde sikre Toldstedet som et helt afgørende element i egnens historiske kontekst,« skrev BLIS således til Syddjurs Kommune forud for behandlingen af Naturstyrelsens ansøgning i udvalget.Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen