Struktur: Yderligere et fagudvalg i det nyvalgte byråd

Syddjurs øger antallet af stående fagudvalg med et, og det betyder også ændringer i de enkelte udvalgs arbejdsopgaver.

Artiklens øverste billede
Tre scenarier til en ny udvalgsstruktur har været i spil, men ingen ramte plet. Kilde: Syddjurs Kommune

Det fremgår af kommunestyrelses­lovens § 17, stk. 1, at den umiddelbare forvaltning af en kommunes anliggender varetages af et økonomiudvalg og de stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde er bestemt i styrelsesvedtægten.

Scenarie B kom tættest på. Familie og Institutionsudvalget ændrer navn til Udvalget for familie, børn og læring og Kultur, fritid og turisme ændres til Udvalget for kultur, fritid og landdistrikter.


Styrelses­vedtægten fastsætter derfor de overordnede rammer for de kommunal­politiske organers opgaver.

De stående udvalg kan være sektoropdelte efter fx sundhed,arbejdsmarked, børn og unge m.v., som er det mest almindelige - og/eller de kan være tværgående organiseret efter fx emner som innovation, nærdemokrati, borgerinddragelse m.v.

I Syddjurs Kommune har man i det store hele altid hældet til en sektoropdeling.

I forbindelse med kommunalvalget har det nuværende byråd arbejdet med forslag til en ny udvalgsstruktur, og den var i hovedtræk på plads på valgnatten.

Et nyt fagudvalg kommer på paletten:

  1. Økonomiudvalg - formand: Michael Stegger Jensen (A) (borgmesteren er født formand)
  2. Udvalget for familie, børn og læring - formand: Kirstine Bille (SF)
  3. Udvalget for sundhed og ældre - formand: Christoffer Pedersen (V)
  4. Udvalget for natur, teknik og miljø - formand: Kim Lykke Jensen (SF)
  5. Udvalget for plan, udvikling og erhverv - formand Kasper Kolstrup Møller (C)
  6. Udvalget for social og beskæftigelse - formand: Jan Aude (C)
  7. Udvalget for kultur, fritid og landdistrikter - formand: Heine Skovbak Iversen (B)

Derudover skal der nedsættes et børn og unge-udvalg, jf. den sociale retssikkerhedslov. Det får Michael Aakjær (A) som formand.

Et nyt udvalg koster i runde tal cirka 500.000 (Vederlag m.m.) at etablere.

På plads inden 8. november

Ændring i de stående udvalg forudsætter ændring af styrelsesvedtægten, som i henhold til styrelseslovens § 2, stk. 2, skal vedtages ved to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

En ændring kan gennemføres når som helst i valgperioden, men det er et krav, at det skal være den samme byråd, som vedtager ændringen, hvilket er aktuelt i forbindelse med kommunalvalg

.Konstituering af et nyvalgt byråd skal altid ske på grundlag af en endeligt vedtaget styrelsesvedtægt.

Det nye byråd konstituerer sig endeligt 8. december, så her skal en ændring af styrelsesvedtægten altså være på plads.

»Vi er i gang med at udarbejde udkast til ændring af styrelsesvedtægten, hvor det fastsættes (udvalgsstrukturen og rammerne, red.)- efter planen sendes en sag frem til behandling i begyndelsen af næste uge (denne uge, red),« skriver sekretariatschef Hanne Lykke Thonsgaard i en mail søndag til Adresseavisen.


Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen