Habilitet: Michael Aakjærs formandspost i Børn og unge-udvalget konflikter ikke med juraen

Michaels Aakjærs daglige virke som leder på den sikrede behandlingsinstitution Grenen kan sagtens gå hånd i hånd med hans kommende formandspost for Børn og unge-udvalget, fastslår Syddjurs Kommunes forvaltning.

Artiklens øverste billede
Michael Aakjær (S) kan sagtens være formand for Børn og unge-udvalget sideløbende med, at han i det civile liv arbejder som skoleleder og souschef på Region Midtjyllands sikrede døgninstitution Grenen for kriminalitetstruede og dømte børn og unge. Foto: Lars Norman Thomsen

Er det i konflikt med bestemmelserne i Forvaltningsloven, at Socialdemokratiets Michael Aakjær bliver ny formand for Børn og unge-udvalget de kommende fire år?

Spørgsmålet er relevant i betragtning af Michael Aakjærs daglige virke som skoleleder og souschef på Region Midtjyllands sikrede døgninstitution Grenen for kriminalitetstruede og dømte børn og unge.

Vores vurdering er på den baggrund, at Michael Aakjær ikke vil være inhabil i sit hverv som formand for børn og unge-udvalget på grund af sin civile stilling

Kan Michael Aakjær dermed have en interesse i, at børn og unge fra Syddjurs visiteres til Grenen og på denne måde være med til at iværksætte yderligere økonomi til den sikrede døgninstitution?

Nej, svarer Syddjurs Kommunes forvaltning i en mail på baggrund af en henvendelse fra en borger.

»Børn og unge-udvalget kan alene tage stilling til, om et barn eller en ung skal anbringes uden for hjemmet, herunder om det skal ske på delvist lukkede døgninstitutioner, delvist lukkede afdelinger, sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger. Udvalget kan således ikke tage stilling til valget af en konkret institution eller et konkret anbringelsessted,» fastslår sekretariatschef hos Syddjurs Kommune, Hanne Lykke Thonsgaard i svaret som er tilgået hele byrådet.

«På administrativt niveau træffes afgørelse om valg af konkret anbringelsessted, og ved valget af anbringelsessted skal kommunen vælge det sted, som bedst imødekommer barnets eller den unges behov, jf. servicelovens § 68 b.«

Ja/nej udvalg

Børn og unge-udvalget er et såkaldt ja/nej udvalg og kan derfor alene beslutte at følge eller afvise forvaltningens indstilling, anførs det videre i svaret.

Det er forvaltningen, der beslutter om en sag skal forelægges for børn og unge-udvalget.

Forvaltningen sørger for, at sager der skal afgøres af børn og unge-udvalget forelægges for udvalget sammen med sagens akter samt en indstilling om sagens afgørelse.

Det vil sige, at børn og unge-udvalget ikke af egen drift kan ændre en indstilling om anbringelse på en almindelig institution til eksempelvis en anbringelse på en helt eller delvist sikret institution.

»I sit virke som formand for børn og unge-udvalget er det derfor ikke muligt for Michael Aakjær at påvirke en sags udfald således, at en ung bliver anbragt på institutionen Grenen, hvor han er afdelingsleder. Det synes umiddelbart heller ikke helt klart, hvilken særlig personlig eller økonomisk interesse Michael Aakjær skulle have i at påvirke en sådan afgørelse, jf. forvaltningslovens § 3.

Vores vurdering er på den baggrund, at Michael Aakjær ikke vil være inhabil i sit hverv som formand for børn og unge-udvalget på grund af sin civile stilling,« lyder konklusionen om Michael Aakjærs habilitet eller mangel på samme.

Summa summarum: Michael Aakjær kan trygt sætte sig ved bordenden i Børn og unge-udvalget fra årsskiftet.Læs også

Del artiklen