Rita Vinding vil have genstartet den nære velfærd

Rita Vinding er utrættelig i sit politiske virke. Nu bruger hun alle kræfter på, at ældre skal få en værdig alderdom.

Artiklens øverste billede
»Der skal ansættes flere i vores ældrepleje. Det er fundamentet for, at alt fungerer,« siger den nyvalgte ældrerådsformand Rita Vinding. Foto: Anne Frank Henriksen

»Vi plejer lige at stå her og puste ud«.

Rita Vinding står i udkanten af Rønde og kigger ud over eng, skov og Følle Bund. Her plejer hun at komme forbi hver mandag med en gruppe af andre pensionister på deres ugentlige gåture.

I dag, på denne råkolde decemberdag, virker hun umiddelbart ikke som en, der har særligt meget brug for at puste ud, og det varer da heller ikke længe, inden turen går videre.

Rita Vinding har meget på hjerte, og ud fra hendes fortid at dømme, så bliver det også til handling. Hun har i mere end 40 år været politisk aktiv for Socialdemokratiet, været opstillet til Folketinget, har siddet i byrådet ad to omgange og er netop blevet genvalgt til Ældrerådet i Syddjurs Kommune, denne gang som formand.

Lige nu er det arbejdet for de ældres vilkår, som optager Rita Vinding:

»Vi i Ældrerådet er her for en eneste ting, nemlig at ældre kan få et godt liv, uanset om de har brug for hjælp eller ej.«

Og der er nok at tage fat på. Rita Vinding er bekymret for situationen i ældreplejen lige nu, for både de ældre og de ansatte. Hun understreger gang på gang, at der bliver flere og flere ældre, og at manglen på hænder og værdig ældrepleje er et direkte resultat af de sidste års besparelser på området.

»Garnet er strammet så meget, at nu går det galt.«

Resultater og ambitioner

Bladene på jorden i den nøgne, forblæste vinterskov rasler mindre, hver gang hun stopper op og ivrigt fortæller om blå anemoner, flokke af gæs og anekdoter om gamle stier fra Aarhus til Grenaa, om General Rye, kanoner i Rønde, om skovarbejdernes protestaktioner i 1930’erne og om Favnetræspladsen i Hestehaveskoven.

Hun har en stor viden og en masse energi, og hun er nået et sted i sit liv, hvor hun bruger netop dét til at forbedre livet for ældre.

Hun er vokset op i et politisk hjem og kan slet ikke lade være med at engagere sig samfundspolitisk i forsøget på at ændre tingene i den retning, hun synes er den rigtige. På trods af resultaterne er hun meget beskeden omkring sin indsats.

»Jeg har aldrig peget på mig selv. Mit politiske arbejde giver kun mening, hvis andre mener, at jeg har noget at bidrage med.«

Det er der tilsyneladende flere, der gør, for på ældreområdet besidder Rita Vinding nu flere tillidsposter i både regionens ældreråd og Danske Ældreråd.

Hun er nogenlunde tilfreds med de resultater, hun og det tidligere råd opnåede i samarbejdet med byrådet i Syddjurs Kommune:

»Det har været interessant. Der har været situationer, hvor vi virkelig har skullet op på mærkerne og sige, altså, det går ikke det her, for eksempel genåbningen af budgettet, og ikke mindst de besparelser, der har været på området.«

Politikerne skal høre Ældrerådet i alle sager, som vedrører ældre. Nogle gange følger de rådets indstillinger, men ikke altid.

Rita Vinding fremhæver især én ting, hun er tilfreds med, nemlig sagen om egenbetaling på kommunens akutpladser. En sag, som nåede frem til ministeren, kammeradvokaten og i sidste ende fik konsekvenser for alle landets kommuner.

Et bredt flertal i Syddjurs Kommune har netop vedtaget, at al egenbetaling på de midlertidige behandlingspladser i Tirstrup skal væk. Det er et direkte resultat af Ældrerådets arbejde.

Det har dog ikke stækket ambitionerne for de næste fire års arbejde.

Der skal, ifølge Rita, arbejdes på udbuddet af ældreboliger, en tilbagerulning af de besparelser, der er blevet lavet på især aktivitetsområdet og så selvfølgelig den store mærkesag: rekruttering af varme hænder.

Den ene fod foran den anden

Hver morgen sætter Rita Vinding sit ur til klokken seks. Så laver hun sig en kop kaffe, sætter sig i en lænestol i stuen og læser i sin bog en times tid.

»Jeg har opdaget, hvor vigtig en god start på dagen er, og den her time med mig selv og en bog, det giver mig sådan en god energi resten af dagen«, fortæller hun.

Den seneste bog, hun læste, var »Ar«, skrevet af islandske Auður Ava Ólafsdóttir. Temaet i bogen kredser om, hvordan man finder mening i sit liv. Den udfordring har ikke fyldt meget i Ritas liv. Hun har altid sat den ene fod foran den anden og vågner, som hun selv siger det, glad hver morgen. Men der var dog én episode, hvor Rita Vinding fik brug for sit kompas i forhold til at finde mening i galskaben.

Hun var til ældretopmøde. Et arrangement, som opstod i kølvandet »plejehjemsskandalerne«, som dokumentarprogrammer på TV afslørede.

Mens hun sad der, mærkede hun pludselig en tvivl. På den ene side var hun overbevist om, at det arbejde, som Ældreråd over hele landet gør, forbedrer vores samfund og gør ældreplejen mere retfærdig. På den anden side bevægede hendes tanker sig hele tiden hen på det faktum, at landets politikere præcis samme dag havde samlet sig i den anden ende af landet for at finde besparelser.

»Så kan man jo godt få sådan lidt en følelse af, at det ikke nytter. Men det gør det. Selvfølgelig nytter det.«

Rita Vinding er i det hele taget sjældent en, der stopper op og grubler. Der er hele tiden gang i noget – politik, gåture, gymnastik. Sådan har det også været i hendes arbejdsliv, hvor det ene job har erstattet det andet, nogle gange på grund af tilfældigheder, men uanset om hun har stået i butik, læst statskundskab på universitetet, arbejdet i tøjbutik, bogbutik, som EU-konsulent, arbejdsmarkedskonsulent, servitrice eller underviser, så har hun været glad for det hele.

Jeg har aldrig peget på mig selv. Mit politiske arbejde giver kun mening, hvis andre mener, at jeg har noget at bidrage med.

Rita Vinding

Bare at komme i gang

I dag er Rita Vinding 70 og pensionist. Selv om det er nogle år siden, hun forlod arbejdsmarkedet, så er handsken ikke smidt i ringen. Der er masser af arbejde, hvis man frivilligt vil ændre på vilkårene for ældre medborgere.

»Jamen, jeg bruger faktisk en del tid på det. Jeg kan ikke vente med at komme i gang i det nye råd. Vi skal i fællesskab definere nogle temaer, som vi vil fokusere på og forhåbentligt påvirke de politiske beslutninger i den rigtige retning.«

Rita Vinding følger med i referaterne fra alle udvalgsmøder, for det er bedst at være på forkant.

Men det er ikke nok at lytte til politikerne.

»Vi skal ud at besøge de ældre, have en snak med dem om, hvad der er vigtigt for dem. Det er jo dem, der skal leve med ældrepolitikken«, fastslår hun.

Hun roser generelt samarbejdet med politikerne, men har dog en opfordring til Sundhed- og Ældreudvalget:

»De kunne godt tage os mere med på råd oftere og tidligere. Vi vil gerne inddrages før i processen. Og have mere kontakt med udvalget og flere snakke.«

Hun understreger, at hun og hendes rådsfæller selvfølgelig godt ved, at de ikke er det eneste område, politikerne skal skaffe midler til, men der står én altoverskyggende ting på Rita Vindings ønskeliste for de næste fire år:

»Rekruttering. Der skal ansættes flere i vores ældrepleje. Det er fundamentet for, at alt fungerer. Jeg ved ikke endnu, hvordan vi konkret i rådet kan påvirke den udvikling, men vi vil gøre forsøget. Selvfølgelig nytter det at forsøge«, siger hun igen, denne gang med en for Rita Vinding usædvanlig fast stemme.

Hun hører, når hun møder ældre medborgere, at de er utrygge ved, at de aldrig ved, hvilken medarbejder, der dukker op. Vilkårene er også urimelige for de ansatte. Der skal være mere tid til opgaverne.

»Jeg tror på, at vi kan vende udviklingen ved at skabe en god spiral. Vores dygtige plejepersonale skal kunne lide at gå på arbejde. Kan de det, så bliver jobbet attraktivt, flere vil søge det og på den måde løser vi udfordringen med mangel på varme hænder, og så skal de ansatte skal have fastholdelsestillæg og rekrutteringstillæg, så de ikke flygter til vikarbureauerne«.

Hun afslutter med at sende en lille pointe ud mellem sidebenene til de nyvalgte byrødder:

»Det stemmer jo fint overens med alle deres valgløfter om, at Syddjurs skal være Danmarks bedste arbejdsplads. Så det er bare at komme i gang.«

Læs også

Del artiklen