Whistleblowerordning: Syddjurs med som den sidste kommune i Østjylland

Fra 17. december i år skal alle landets kommuner have en whistleblowerordning. Formålet med ordningen er, at kommunens medarbejdere på en tryg, sikker og anonym måde kan gøre opmærksom på ulovlige eller andre alvorlige forhold i kommunen.

Artiklens øverste billede
Whistleblowing er en sikring af, at der ikke sker ulovligheder. Det giver den enkelte medarbejder mulighed for, under trygge vilkår, at dele sin viden om mulige og ulovligheder.

Syddjurs Kommune indfører en whistleblowerordning som den sidste kommune i Østjylland.

EU’s medlemslande har samtykket om et whistleblowerdirektiv, der betyder, at kommuner og virksomheder skal indføre en ordning inden 17. december 2021.

Kommuner og private virksomheder med mere end 50 ansatte skal give medarbejderne mulighed for at ’fløjte’.

Syddjurs er den eneste kommune i det østjyske område, der endnu ikke ’fløjter’. Nabokommuner som Norddjurs, Favrskov, Randers, Aarhus, Odder og Horsens er derimod allerede hoppet med på vognen.

Indberetningskanal

Det er op til den enkelte kommune at definere den form for indberetningskanal, der skal etableres

Whistleblowerordningen skal muliggøre skriftlig eller mundtlig indberetning – eller begge dele. Indberetningskanalen kan eksempelvis muliggøre en skriftlig indberetning via post, fysisk klageboks eller via en onlineplatform, en såkaldt whistleblowerportal, som de ansatte kan rapportere igennem.

I Syddjurs er der indgået aftale med et advokatfirma som ekstern tredjepart og en leverandør af en it-portal, hvorigennem whistleblowere kan foretage indberetninger. Det vil både være muligt at tilgå portalen via kommunens hjemmeside og via medarbejderportalen.

Ordningen tilrettelægges med mulighed for at foretage indberetning skriftligt, herunder indberette hvor whistleblowerens identitet fremgår (whistleblowerens identitet kendes af whistleblowerteamet) samt anonymt (hvor whistleblowerens identitet ikke kendes).

Det er også muligt at indberette mundtligt, hvilket forudsætter en pligt til at stille et fysisk møde til rådighed, hvis whistlebloweren anmoder herom.

Syddjurs Kommune har valgt advokatvirksomheden Horten som indledende undersøger af alle indberetninger. Der nedsættes et whistleblowerteam, som foreslås sammensat af HR-chefen Heine Olsen Dyppel, borgerrådgiveren og næstformanden for Hovedudvalget (HU). HU er øverste udvalg for medindflydelse og medbestemmelse og arbejdsmiljøarbejdet. HU består både af ledere og medarbejdere fra de forskellige fagområder i kommunen.

Whistleblowerteamet udgør sammen med Hortens kontaktpersoner whistleblowerenheden.

Køreplanen, når en medarbejder m.fl. benytter den nye whistleblowerordning i Syddjurs. Kilde: Syddjurs KommuneBeskeden udgift

Det koster lidt penge at indføre en whistleblowerordning.

Engangsomkostningerne til etablering af whistleblowerordning og it-portal beløber sig til ca. 45.000 kr.

Screening, håndtering og undersøgelser med videre af indberetninger afregnes efter medgået tid, som håndteres inden for det afsatte budget til Administrationen.

Driftsabonnement på it-portalen beløber sig til ca. 20.100 kr. pr. år.

Læs også

Del artiklen