Nytårsopråb fra Kolind: Vi mangler kommunale byggegrunde

Kolind og Oplands Distriktsråd appellerer til politisk handling. Efterspørgslen efter byggegrunde overstiger det nuværende udbud, lyder det. Der er pt. tre ledige grunde og 12 undervejs på Enggaardsbakken.

Artiklens øverste billede
Kolind mangler nye byggegrunde. Det blev der også ymtet om på en morgengåtur med tidligere Syddjurs borgmester Ole Bollesen for et par år siden.. Foto: Lars Norman Thomsen

Kolind er bagud på point, fordi byen fattes byggegrunde til at efterkomme den store og ifølge Kolind og Oplands Distriktsråd uventet store efterspørgsel efter byggegrunde.

Ifølge Distriktsrådet er der pt. ikke ledige grunde at få.

»Dette er yderst kritisk for Kolinds muligheder for at følge med udviklingen og tiltrække tilflyttere,« lyder det i henvendelse fra Kolind og Oplands Distriktsråd til politikere og embedsmænd. forfattet af distriktrådsformand Morten Frost.

»Det hindrer med andre ord at Kolind by kan udnytte det oplagte potentiale byen kan tilbyde tilflyttere i form af letbane, skole, detailhandel m.v. Kolind går lige pt. glip af en oplagt mulighed for vækst og tilflytning. For at fremtidssikre Kolind som en aktiv og attraktiv by er det derfor helt afgørende, at vi snarest muligt får sat gang i yderligere udstykninger,« skriver Distriktsrådet videre.

3 grunde på Enggaardsbakken

Ifølge Christina Birkved, Juridisk specialkonsulent ved Syddjurs Kommune, som er hende med overblikket over det kommunale grundsalg, er der pt. grunde at få i Kolind.

Godt nok i beskedent omfang.

»Der er i øjeblikket tre ledige grunde til salg på Enggaardsbakken. Den ene er godt nok reserveret, men uden forkøbsret,« siger Christina Birkved.

I midten af 2022 kommer der yderligere 12 grunde på en ny udstykning på Enggaardsbakken..

»Byggemodningen er planlagt til midten af 2022 med de forbehold, som der altid vil være, men det er i hvert fald planen,« siger Christina Birkved.

Der er ikke pt. andre offentlige udstykninger i støbeskeen i Kolind.

Området ved Enggaardsbakken er omfattet af Lokalplan 92

Turbo på erhverv

Morten Frost & co. efterlyser også mere turbo fra Syddjurs Kommunes side for at tiltrække erhvervsliv til den gamle markedsby.

»Byens placering og erhvervsgrunde er oplagte kandidater for flere typer erhverv, men det er vurderingen at der mangler initiativ og indsats i forhold til markedsføring og aktivt salgsarbejde,« lyder kritikken.

Det gælder vel ikke mindst det mangeårige og ubenyttede erhvervsområde fra rundkørslen ved Bugtrupvej ud mod Frellingvej og hen til REKO.

Kolind og Oplands Distriktsråd og en arbejdsgruppe herunder vil have et møde med Syddjurs Kommune og velsagtens også det politiske niveau, med den nye formand for Erhvervs- og planudvalget, Kasper Kolstrup Møller (C), i spidsen.

Under valgkampen efterlyste han planer for netop erhvervsudviklingen i Kolind.

Kolind og Oplands Distriktsråd er så meget fremme i skoene, at man allerede har navngivet mødet og det, der skal være udkommet: »Strategiudvikling for bolig og erhverv, samt en samlet plan formuligheder og udvikling af Kolind.«Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen