Syddjurs sylter ansøgning om aktindsigt

En nabo til nyt byggeri i Kolind måtte vente to måneder på at få aktindsigt i lokalplanen. I følge reglerne må der højst gå syv dage. Først da Lokalavisen kontaktede forvaltningen, skete der noget. En menneskelig fejl, siger kommunen.

Artiklens øverste billede
Torben Wolf bor i et hus, hvis grund støder lige op til det nye byggeri. Sammen med naboer og andre borgere i Kolind har han protesteret over den nye lokalplan, som nu ser ud til at blive vedtaget. Foto: Anne Frank Henriksen

Det er ikke alle sager om aktindsigt, der syltes i Syddjurs. Slet ikke. Men én er blevet det, og det er en for meget. Sagen, der blev søgt aktindsigt i, er lokalplanen for nyt boligbyggeri i centrum af Kolind, og hele den sag har været ’noget rod’, mener Torben Wolf, nabo til den nye lokalplan.

Han søgte aktindsigt den 3. februar, og først to måneder sener fik han den. I følge loven må der højst gå syv dage.

»Det hele har været noget rod. Der er et eller andet forhastet og forjaget over den her proces. Som om man bare på forhånd har besluttet, at DjursBo skal bygge de boliger og så punktum,« siger Torben Wolf, som mener at begrebet borgerinddragelse har været en by uden for kommunen.

Lokalplan 441, som den hedder, har mødt en del modstand. Efter jul gik det op for naboerne, at arbejdet med den var gået i gang. Planen blev sendt i høring i kun fire uger, og det mente naboerne, med Torben Wolf i spidsen, overhovedet ikke var lang tid nok.

Det nytter jo ikke meget, når det er to dage før, at sagen skal behandles i udvalget. Jeg synes, at det er uheldigt for kommunens administration og politikerne som har ansvaret

Torben Wolf, nabo til lokalplan i Kolind

Lokalplanen tager udgangspunkt i, at der skal bygges op til 21 boliger af DjursBo på et areal mellem Drasbeksgade og Bredgade, byens handelsgade. Et område, som alle sådan set er enige om, trænger til et frisk pust. De fleste ser også gerne, at der bygges boliger, som kan tiltrække flere borgere, måske børnefamilier, og på den måde forhåbentlig være med til, at Kolinds afvikling som handelsby ikke fortsætter. Så ingen er imod ideen om byfornyelse. Men flere er imod lokalplanens bud på, hvordan den skal føres ud i livet.

Naboerne oplevede tilbage i januar og februar, at planen var mangelfuld, for eksempel i forhold til hvor tæt på skel der skal bygges. Alle deres spørgsmål forblev ubesvaret efter et virtuelt borgermøde fire dage før høringsfristens udløb, da ingen af de fra kommunens side fremmødte kunne svare på nabogruppens spørgsmål.

Sikke noget rod

Det kunne udvalgsformand Kasper Kolstrup Møller (K) godt se, var noget rod og ikke tilfredsstillende, så kommunen inviterede derfor til et gå-turs-møde på selve grunden. Heller ikke her mente borgerne, at de fik de fornødne svar, og undrede sig i øvrigt over, at ingen politikere var mødt op, da ’det jo er dem, der i sidste ende skal tage beslutningen’, som de formulerede det.

Allerede 3. februar, da Torben Wolf stod med nærmest de samme spørgsmål, som han gør i dag, søgte han aktindsigt i lokalplanen ved kommunen. 8. februar svarede en medarbejder ved forvaltningen, at anmodningen var modtaget, og så blev der stille.

Mandag 4. april ringede Lokalavisen til den pågældende afdeling og medarbejder ved Syddjurs Kommune med spørgsmålet:

»Kan I be- eller afkræfte at have modtaget en anmodning om aktindsigt vedrørende lokalplan 441?«

Medarbejderen svarede:

»Det vil jeg lige undersøge nærmere«, og samme eftermiddag modtog Torben Wolf aktindsigten.

Der er tale om en menneskelig fejl, og i det øjeblik, forvaltningen finder ud af det, handler de på det og sender også en undskyldning til borgeren

Kasper Kolstrup Møller, formand Erhvervs- og planudvalget

Menneskelig fejl

I det øjeblik at udvalgsformand for erhvervs- og planudvalget, Kasper Kolstrup Møller, finder ud af, at hans forvaltning ikke rettidigt har behandlet anmodningen om aktindsigt, så beder han dem om at undersøge, hvad der gik galt, fortæller han.

»Jeg får at vide, at der er tale om en menneskelig fejl, og i det øjeblik, forvaltningen finder ud af det, handler de på det og sender også en undskyldning til borgeren,« fortæller han og fortsætter:

»Jeg kan også konstatere, at det heldigvis hører til sjældenhederne, at det her sker, så jeg synes, vi har et system, der fungerer, men selvfølgelig skal vi vedkende os en fejl, når vi laver den.«

Samme ordlyd kommer fra kommunens udviklingsdirektør, Poul Møller, som er leder af den forvaltning, der har håndteret sagen.

»Det her sker ikke normalt. Der er tale om en menneskelig fejl. Torben Wolf fik en undskyldning for den alt for sene tilbagemelding, straks den blev konstateret. Selv om sagernes akter i forvejen kan og kunne ses via åben indsigt, så skal vi stadig vende tilbage rettidigt.«

Sådan ser udkastet ud til DjursBos nye boliger på grunden mellem Bredgade og Drasbeksgade i centrum af Kolind. Grafik.

Han tilføjer dog:

»Den pågældende aktindsigt blev søgt to dage efter, at høringsfasen var afsluttet. Derfor har administrationens manglende tilbagemelding ikke påvirket Torben Wolfs mulighed for at indsende høringssvar til lokalplanforslaget.«

»Men det nytter jo ikke meget, når det er to dage før, at sagen skal behandles i udvalget. Jeg synes, at det er uheldigt for kommunens administration og politikerne som har ansvaret,« svarer Torben Wolf.

Hvad nytter det?

Udvalget godkendte på sidste udvalgsmøde i starten af april, efter indstilling fra udviklingsdirektør Poul Møller og kun to dage efter, Torben Wolf fik sin aktindsigt, at lokalplanen sendes til endelig godkendelse i byrådet, men med den ændring, at der skal være fem meter til skel.

»Altså, helt ærligt, de fem meter gør jo ikke den store forskel. Det er vist et træk, de laver, for sådan symbolsk at få det til at se ud som om, de er kommet os naboer i møde. Jeg føler ikke, at den her lokalplan har været gennemtænkt fra byrådets side. De har ikke sat sig ned og tænkt: Skal vi ikke lige se hvad det bedste for byen.«

Torben Wolf fornemmer tydeligt, at når udviklingsdirektøren med forvaltningen i ryggen beder udvalget om at godkende lokalplanen, så er der ingen af politikerne, der tør sige nej, sparke den til hjørne og se på den igen med friske øjne.

»Og hvis man så prøvede at inddrage borgerne inden planen laves. hvis det skete, tror jeg, at der ville komme færre boliger, en bypark i midten og altså en lokalplan, der ville være kommet til at se helt anderledes ud.«

Kasper Kolstrup Møller er ikke enig.

»Vi har i udvalget arbejdet meget koncentreret på at reducere generne for naboerne på baggrund af deres indspark. Og jeg kan love alle borgere, at jeg som politiker på ingen måde er bange for at sige nej til forvaltningen, hvis jeg er uenig eller ønsker en sag gennemgået igen. Sådan tror jeg også mine kolleger har det.«

Godkendelse af lokalplanen forventes at komme på dagsorden på Byrådsmødet 27. april.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen