Tidlig SFO: 376 børn i fire måneders prøvetræning til folkeskolen

Flere børnefamilier betyder naturligvis også flere børn i skolerne. 376 børn er pr. 1. april startet i Tidlig SFO, og det er en lille stigning i forhold til året før.

Artiklens øverste billede
Kolind Skole har fået 38 nye poder pr. 1. april, hvor de nyeste skud på skolestammen vinkede farvel til deres børnehavetid for nu at fortræne i fire måneder til ti års folkeskoleliv. Pressefoto

Overgangen fra børnehave til skole er en periode, hvor børnene etablerer nye relationer, skal vænne sig til nye omgivelser og udvikler nye kognitive (opfattelser eller erkendelser) og sociale færdigheder.

Forskning og undersøgelser peger på, at selvom de fleste børn klarer sig godt i overgangen fra dagtilbud til skole, kan den være en udfordring for børnene og særligt for børn i udsatte positioner. Samtidigt viser forskning og undersøgelser, at der er sammenhæng mellem børnenes trivsel ved skolestart, og hvordan de klarer sig senere i skolen.

Sådan lyder de indledende ord i en frisk rapport ’Overgange fra dagtilbud til skole’, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) præsenterede i slutningen af 2021.

Tidlig SFO

Tidlig SFO har været en mulighed siden 1990, hvor SFO’en blev udvidet til også at kunne omfatte børn, der endnu ikke er startet i skolen.

De fleste børn, der starter på skoler med tidlig SFO, starter i april (på 38 procent af skolerne) eller maj (37 procent). Resten af børnene starter i tidlig SFO i marts (17 procent), juni (11 procent) og februar (1 procent).

I Syddjurs Kommune starter børnene i Tidlig SFO i april, og kommunens ti folkeskoler kan notere en lille fremgang i antallet af børn, der 1. april skiftede fra børnehave til fire måneders fortræning til det egentlige skoleliv begynder i 0. klasse ved næste skoleårs start i august.

Hornslet helt i top

Sådan ser de faktiske tal ud:

 1. Ebeltoft: 49 elever
 2. Rosmus: 33 elever
 3. Molsskolen: 27 elever
 4. Kolind Skole: 38 elever
 5. Marienhoffskolen: 38 elever
 6. Hornslet Skole: 86 elever
 7. Mørke: 33 elever
 8. Ådalens Skole: 14 elever
 9. Rønde Skole: 41 elever
 10. Thorsager Skole: 18 elever

»I alt 376 og dermed en lille stigning i forhold til sidste år,« som skolechef i Syddjurs Kommune, Per Viggo Larsen, konstaterer.

Hertil kommer kommunens fem friskoler: Syddjurs Friskole, Feldballe Friskole, Ryomgård Realskole, Midtdjurs Friskole (Nimtofte), Ugelbølle Friskole, hvor man også har Tidlig SFO. Rønde Privatskole er en gymnasieforberedende skole for 7.-9. årgang, så skolen er uaktuel i denne sammenhæng.

Skolen spøger tidligt

Blandt de skoler på landsplan, som har tidlig SFO, har 19 procent ændret starttidspunktet i den periode, de har haft tidlig SFO. 59 procent af disse skoler har ændret tidspunktet, så børnene starter tidligere, fx i april i stedet for maj, og 41 procent har ændret det, så børnene starter senere, fx i april i stedet for marts.

Det fremgår af den omtalte rapport fra EVA.

Børnenes start i tidlig SFO skal ses i lyset af, at børnehaveklasser allerede har rykket skolestarten et år frem, siden det i 1980 blev et krav til kommunerne at oprette børnehaveklasser, og børnehaveklassen blev en obligatorisk del af grundskolen i 2009.

Som en følge af den styrkede pædagogiske læreplan, som trådte i kraft i 2018, skal børn forholde sig til skolen i en tidligere alder. Ifølge læreplanen skal børnehaven tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, som skaber sammenhæng til børnehaveklassen, og påbegynde dette arbejde et år før skolestart.

Hvis den skole, som børnene begynder på, har tidlig SFO, skal arbejdet imidlertid påbegyndes et år før start i SFO, fx i april året før. Når flere og flere går over til tidlig SFO,vil en stigende andel af børnene derfor skulle forholde sig til skolen endnu tidligere end et år før start i børnehaveklasse.

Gode overgange

I Syddjurs Kommune har man fokus på gode overgange mellem børnehave, SFO og 0. klasse.

Det betyder, at:

 • Der er faste aftaler for samarbejdet om overgangen mellem sundhedsplejen, dagplejen, børnehave og 0. klasse.
 • Der er en tæt sammenhæng mellem det, der arbejdes med i børnehaverne, og det, der arbejdes med i 0. klasse. På den måde er der en sammenhæng mellem læring i børnehaven og i 0. klasse.
 • På tværs af børnehaver og skoler, arbejdes der med de seks kompetencer (automatisering, behovsudsættelse, gode omgangsformer, nysgerrighed, robusthed og vedholdenhed) under overskriften ’Klar til læring’.
 • På tværs af skoler og børnehaver arbejdes der også med sprog gennem sprogvurderinger og Syddjurs Sprogkanon.
  Syddjurs Sprogkanon indeholder et udvalg af titler, sange, rim, remser og spil, der kan bruges i det pædagogiske arbejde i børnehave, SFO og skole samt i hjemmet. Syddjurs Sprogkanon er resultatet af et samarbejde mellem Syddjurs Bibliotek, PPR, dagplejen, institutioner og skoler samt Børn og Læring.Læs også

Del artiklen