Stor ståhej for ingenting. Sådan sagde bonden som bekendt, da han klippede grisen

Fortsat politisk uklarhed om, hvordan Syddjurs Kommune kan/vil/skal påskønne den indsats, som de medarbejdere, der har stået i front under pandemien, har leveret og højlydt roses for.

Artiklens øverste billede
Enhedslistens Jesper Yde Knudsen undrer sig over, hvorfor ikke alle punkter sættes på dagsordenen. »Det virker specielt uforståeligt, når borgmesteren offentligt har proklameret, at vi ville behandle emnet på mødet.« Pressefoto

I forbindelse med borgmesterens åbne kontor i Rønde tidligere på måneden, hvor Michael Stegger Jensen bl.a. mødtes med repræsentanter for sygeplejerskerne, SOSU’er m.fl., luftede borgmesteren muligheden for, at det kommunale personale, der var i frontlinien, mens pandemien var på sit højeste, kunne se frem til en erkendtlighed.


Claus Wistoft (V): »På møder i Økonomiudvalget drøftes af og til emner uden for dagsordnen, og i sagens natur har jeg ingen kommentarer hertil, og det undrer mig, at borgmesteren udtaler sig om emner, der ikke er på dagsordenen. Pressefoto


Det var på et direkte spørgsmål fra Adresseavisens udsendte, at borgmesteren forsigtigt nævnte, at der muligvis var en erkendtlighed på vej, for det arbejde, som sygeplejersker, SOSU’er og mange andre har udført under de to år med pandemien.

Borgmesteren lovede ikke noget, men afslørede dog, at det ville blive et tema på det kommende møde i Økonomiudvalget 20. april.

»Jeg kan ikke sige meget om, hvad der foregår. Vi skal diskutere det på vores næste møde i Økonomiudvalget i forhold til alle de ansatte, som har været back up under tiden med corona.«

»Men jeg vil helst ikke sige for meget,« gentog borgmesteren.

Under en efterfølgende samtale uden for borgmesterens midlertidige Rønde kontor, lød det fra en af de fremmødte:

»Det er ikke nok med et honninghjerte eller en tur i tivoli.«

Som borgmester går jeg ind for en høj grad af åbenhed, og det vil jeg fortsætte med, i den grad det er muligt.

Michael Stegger Jensen (S), borgmester

Ikke på dagsordenen

Borgmesterens forsikring om, at temaet var på Økonomiudvalgets dagsorden viste sig imidlertid ikke at holde stik. Det kan man forvisse sig om ved at scrolle ned over teksten på Syddjurs Kommunes hjemmeside.

Adresseavisen fremsendte derfor via en mail til samtlige syv medlemmer af Økonomiudvalget for at høre, hvad der var årsag til, at punktet ikke var på dagsordenen?

Spørgsmålene til Økonomiudvalget lød som følger:

Hvad blev konklusionen på dagens møde (i relation til den mulige erkendtlighed til frontpersonalet, red.)?
Det fremgår ikke af dagsordenen, så vidt jeg kan læse?

Spørgsmål til det enkelte medlem:

Hvad er din personlige holdning til at kompensere frontpersonalet økonomisk for den ydede indsats under pandemien?

Tidligere Syddjurs borgmester Kirstine Bille (SF) deltog ikke i Økonomiudvalgsmødet, men det gjorde Claus Wistoft og Riber Hog Anthonsen (begge V), Tommy Bøgehøj (C), borgmester Michael Stegger Jensen (S), Jesper Yde Knudsen (Enhedslisten) og Heine Skovbak Iversen (B).

Borgmesteren må jo stå på mål for egne udtalelser, det afspejler ikke nødvendigvis en uenighed, at jeg ikke ønsker at udtale mig om noget, der ikke formelt er en sag.

Claus Wistoft (V)

Orienteringspunkt

Claus Wistoft, Michael Stegger Jensen, Tommy Bøgehøj og Jesper Yde Knudsen er vendt tilbage med svar.

Claus Wistoft: »På møder i Økonomiudvalget drøftes af og til emner uden for dagsordnen, og i sagens natur har jeg ingen kommentarer hertil, og det undrer mig, at borgmesteren udtaler sig om emner, der ikke er på dagsordenen.«

»Borgmesteren må jo stå på mål for egne udtalelser, det afspejler ikke nødvendigvis en uenighed, at jeg ikke ønsker at udtale mig om noget, der ikke formelt er en sag.«

Michael Stegger Jensen: »I og med der ikke tages beslutninger under orienteringspunkter, er jeg enig med Claus i, at jeg ingen kommentarer har til det du spørger til.

Men vil kunne se i referatet, at emnet har været drøftet. Derfor vil der naturligvis være interesse for emnet, og det er naturligvis derfor jeg har udtalt mig.

Som borgmester går jeg ind for en høj grad af åbenhed, og det vil jeg fortsætte med, i den grad det er muligt.«

Tommy Bøgehøj: »Jeg har som de øvrige ingen kommentarer til orienteringspunktet.«

Jesper Yde Knudsen: »Jeg er, som mange andre, dybt imponeret over kommunens ansatte der ydede en fænomenal indsats under coronakrisen.

Den måde man bedst belønner dem, er at give dem bedre arbejdsforhold, flere kollegaer og en ordentlig løn. Problemet er størst hos omsorgsfagene og andre lavtlønsgrupper, typisk kvindefag.

Jeg er uenig i, at politikerne ikke kan påvirke lønnen, de repræsenterer den ene part i forhandlingerne hos det offentlige. Enhedslisten stillede inden sidste overenskomstforhandling på landsplan et forslag om at afsætte en ekstra lønpulje på 5. mia. kr. til lavtlønsfagene.

Lokalt kan vi også godt afsætte flere penge til lavtlønsfagene, men det er en prioritering, hvad man vil bruge pengene på i en kommunaløkonomi, der er hårdt presset af regeringens rammer. De rammer er jo også politisk bestemt, nemlig af den socialdemokratiske regering.

Jeg er ikke enig i, at vi er nødt til at lade chefer og direktørers lønninger stige meget mere end lavtlønsgruppernes lønninger, fordi vi er nødt til at konkurrere med cheflønninger i de andre kommuner.

Nøjagtig samme logik gælder jo for de lavtlønnede, dem er man også nødt til at konkurrere om at tiltrække, og coronakrisen viste, endnu engang, hvor vigtige netop de ansatte er for vores samfund.

Jeg har det fint med, at vi viser vores påskønnelse af de ansatte med f.eks. et honninghjerte, en tur i tivoli, en fest eller lignende, men det er bydende nødvendigt, at vi sørger for ordentlige arbejds- og lønforhold til de mennesker der udgør selve kernen i vores velfærdssamfund.

Det er den bedste måde at vise vores påskønnelse for deres store indsats.«

Et problem

Adresseavisen har efterfølgende spurgt både Claus Wistoft og Tommy Bøgehøj om, hvorfor de er så tavse og ikke vil forholde sig til det, der er sagens egentlige kerne, at borgmesteren udtaler i det åbne rum, at der kommer et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden 20. april, hvor udvalget skal diskutere en mulig erkendtlighed til frontpersonalet for veludført arbejde under pandemien?

»Det er selvfølgelig et problem, at borgmesteren offentligt går ud og skaber forventninger med sin udtalelse. Ikke mindst i betragtning af, at vi slet ikke har færdigdiskuteret sagen i Økonomiudvalget, men fortsat har bedt om at få afklaret en række forhold hos vores forvaltning. Hvad kan vi og hvad kan vi ikke, for eksempel. Det bliver farligt for borgmesteren fremover, hvis han ikke erkender, at der er grænser for åbenheden, og at en borgmesters udtalelser vejer meget tungt. På sigt kan det gøre svært for borgmesteren at få sin politik gennemført,« siger Claus Wistoft.

Tommy Bøgehøj siger, at han har det fint med, at borgmesteren har tanke på, at de mange ansatte, der har måttet løfte en tung byrde under pandemien, skal belønnes i en eller anden grad.

»Det er helt i tråd med, hvad der også sker i private virksomheder, at man belønner medarbejderne, hvis de i en periode har udført et særlig stort stykke arbejde, så det er jeg ikke uenig i. Derimod gør det mig betænkelig, at borgmesteren med sine udtalelser skaber nogle forventninger, som vi i Økonomiudvalget endnu ikke er enige om, hvordan vi opfylder, og på denne måde gør os til gidsler for, hvad han lover. Det skal han være meget varsom med. Vi har i udvalget bedt om yderligere oplysninger og forslag, som sikkert bliver diskuteret på næste møde i udvalget.« siger Tommy Bøgehøj.

Uforståeligt

Jesper Yde Knudsen fortæller til Adresseavisen, at han inden mødet havde bedt borgmesteren om at få et punkt på økonomiudvalgets dagsorden om lønudviklingen hos kommunens ansatte.

»Borgmesteren svarede, at det kom på som et orienteringspunkt, men det kan man ikke se på dagsordenen. På mødet havde vi ikke tid til at behandle det, men vi fik udleveret en række papirer. Jeg blev lovet, at det kom med på næste møde.«

»Spørgsmålet om en mulig påskønnelse af de ansatte for deres indsats blev også diskuteret, men der blev ikke truffet en beslutning, det blev vedtaget at diskutere det med hovedMED. Heller ikke det punkt fremgik af dagsordenen.«

HovedMED er det øverste samarbejdsudvalg i Syddjurs Kommunes MED-organisation og består af ledelses- og medarbejderrepræsentanter. HovedMED har også ansvaret for Syddjurs Kommunes personalepolitik og for arbejdet med arbejdsmiljø.

»Personligt forstår jeg ikke, at man ikke sætter alle punkter på dagsordenen, hvis der er følsomme oplysninger, kan man jo gøre punktet lukket. Det virker specielt uforståeligt, når borgmesteren offentligt har proklameret, at vi ville behandle emnet på mødet,« anfører således Enhedslistens medlem af Økonomiudvalget.

Summa summarum: En mild næse til borgmesteren og et vink med en vognstang om, at udtalelser i det offentlige rum har tyngde, når de udtales af en borgmester.

Bliver frontmedarbejderne påskønnet for deres indsats under pandemien? Helt sikkert. Hvordan det kommer til at ske, bliver afklaret på det næste møde i Økonomiudvalget. Om det bliver med honninghjerter, et kop fadøl skænket af byrådsmedlemmerne eller kontant afregning, svæver fortsat hen i det uvisse. Bedømt på politikerudtalelserne er honninghjerter og fadøl nok mere sandsynligt end et kontant beløb.Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen