Syddjurs har øget kassebeholdningen med 100 mio. på et år

Likviditeten er efter 1. kvartal i 2022 steget til 301,2, mio. kr. Stigningen i likviditeten skyldes i høj grad regnskabsresultatet for 2021, hvor der var et overskud på det skattefinansierede område på 129,3 mio. kr.

Artiklens øverste billede
Syddjurs borgmester Michael Stegger Jensen (S) kan glæde sig over en velpolstret kommunekasse, men han kan ikke bare love mælk og honning. Staten styrer traditionelt kommunerne økonomisk både på deres indtægtsside, hvor meget der kommer »ind i kommunerne«, men også udgiftssiden, hvor mange penge kommunerne må »sende ud i samfundet igen«. De to størrelser er ikke i balance i tiden. Det betyder, at der i hovedparten af kommunerne foregår en betydelig kasseopbygning. Pressefoto

Syddjurs Kommunes likviditet opgøres, ligesom de øvrige 97 kommuner, efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi af de likvide aktiver (kassebeholdning, indestående i pengeinstitutter, obligationsbeholdning m.v.) fratrukket gennemsnittet af kassekreditter.

Fra 1. kvartal 2021 til 1 kvartal 2022 har likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udviklet sig fra 198,93 mio. kr.for et år siden til nu 301,17 mio. kr.

Stigningen i likviditeten skyldes i høj grad regnskabsresultatet for 2021, hvor der var et overskud på det skattefinansierede område på 129,3 mio. kr., forklarer Syddjurs Kommunes regnedrenge i det oplæg, der ligger til Byrådsmødet onsdag 27. april.

Samlet har kommunerne nu næsten 60 milliarder kroner i kassen, men kunne for ti år siden fint ’nøjes’ med 30 milliarder, ifølge Niels Jørgen Mau Pedersen, Projektchef, cand. oecon, ved VIVE.

Hver måned går der store beløb både ind og ud af kommunens kasse. Udsving på de enkelte måneder kan skyldes tidsforskydninger i enkelte udgifter og indtægter, og den store stigning i marts skal derfor ses i sammenhæng med den begrænsede stigning i måneden forinden, ifølge regnedrengene.

»Det forventes, at likviditeten i en periode fremover vil fortsætte med at stige med 3-8 mio. kr. hver måned. Der er fra 2021 til 2022 overført relativt store ubrugte budgetter både på drift og anlæg. Når disse opsparede midler benyttes, vil det reducere likviditeten. Dette ser dog ikke ud til at være sket i 1. kvartal i 2022 og må forventes at ske hen over resten af året,« lyder vurderingen fra regnedrengene til politikerne.

Kassekrediteglen

Kommunerne indberetter hvert kvartal deres likviditet gjort op efter kassekreditreglen Økonomi- og Indenrigsministeriet. Kassekreditreglen betyder, at en kommunes gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder skal være positiv.

Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis er at kontakte kommunen, når likviditeten kommer under 1.000 kr. per borger.

Det er der ingen fare for sker.

Nødvendig kasse

Forleden nikkede et samlet byråd ja til en revision af kommunens økonomiske politik.

Her besluttede man at hæve kræve undergrænsen for kommunens kassebeholdning fra 200 mio. kr. til 280 mio. kr.

Det falder fint i tråd med, hvad Syddjurs Kommunes økonomiske topchef, Thomas Møller Palner, forklarede til Adresseavisen i februar 2022, da Adresseavisen bad ham forholde sig til kommunens økonomiske situation, hvis man holder en solid kassebeholdning op imod kommunens gæld.

Palners udgangspunkt var:

»Fremtidsudsigterne i Syddjurs er, at gælden i de kommende år skal nedbringes, mens den nuværende kassebeholdning - omkring 300 mio. kr. - vurderes passende – og ikke for stor.«

Adresseavisen bad ham uddybe, hvorfor en kasse på cirka 300 mio. kroner er passende?

»Kommunernes adgange til at låne er stramt styrede og ret begrænsede. Der har dog været lavet diverse lånepuljer i de senere år. Det forventes imidlertid, at disse begrænsede lånepulje-adgange snæres yderlig til i de kommende år og stort set udfases. Syddjurs har samtidig store afdrag i sin gældsportefølje og når vi ikke kan øge med nye lån i nærheden af de eksisterende afdragsprofiler, så vil vi komme til at afvikle vores gæld betydeligt i de kommende år. Vi kan ikke forlænge løbetiden på de lån, vi har optaget - så på den baggrund er afdragsprofilen ret låst for os. Dette vil indebære hårde nettoafdrag.«

Palner tilføjede:

»Med til historien hører så også, at Syddjurs Kommune har øget gældsætningen i de senere år, men isolerer vi nogle tekniske faktorer i den forbindelse, er stigningen i den skattefinansierede gæld begrænset - og fortsat i den laveste halvdel blandt kommunerne,«

Det ændrer bare ikke på, at gælden skal nedbringes over de kommende år, og det kræver penge i kassen.


Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen