Socialdemokratiet tager bestik af situationen på sommergruppemøde

I denne byrådsperiode har Socialdemokratiet ikke andre partier med til gruppemøderne forud for byrådsmøderne. Om det fortsætter sådan, evaluerer byrådsgruppen på sit daglange sommergruppemøde i august, fortæller borgmester Michael Stegger Jensen.

Artiklens øverste billede
Borgmester Michael Stegger Jensen (S) fortsætter, hvor han slap under valgkampen med at række hånden ud til samtlige partier i Syddjurs Byråd. Pressefoto

I sidste byrådsperiode var det en torn i øjet på særligt den blå fløj i Syddjurs Byråd, at Socialdemokratiet havde inviteret Jesper Yde Knudsen (Enhedslisten) og Mette Foged (Alternativet) med til sine månedlige gruppemøder forud for den sidste onsdag i månedens byrådsmøder.

Onde tunger påstod, at det især gav Enhedslistens Jesper Yde Knudsen udstrakt mulighed for at påvirke den socialdemokratiske byrådsgruppes stillingtagen til de mere sprængfarlige emner på den lokalpolitiske dagsorden.

Under valgkampen op til KV21 i november sidste år betonede Socialdemokratiets borgmesterkandidat Michael Stegger Jensen, at med ham i borgmesterstolen ville han gå efter et bredt samarbejde i det nye byråd, der omfattede samtlige partier - især, når det årlige budget skulle vedtages.

Da Stegger så fik borgmesterkæden om halsen, kiggede man efter på den borgerlige fløj, om nu også borgmesteren ville signalere, at det var slut med at invitere andre partier med til gruppemøderne?

Svaret er, at sådan har det været hidtil. Hverken Enhedslisten eller Det Radikale Venstre, der begge var med til at gøre Stegger til borgmester, har ikke været inviteret med til dato.

Om det bliver sådan i resten af byrådsperioden, afgør Socialdemokratiet på sit sommergruppemøde i august.

»Hidtil har vi valgt at være kun os selv, når vi holder gruppemøder. Om det fortsætter sådan, er jeg ikke alene om at bestemme. Det afgør gruppen på vores sommergruppemøde i august,« siger Michael Stegger Jensen.

Mit udgangspunkt vil altid være, at vi skal sikre en god økonomi for vores kommune, så vi undgår, hvad vi oplevede i sidste byrådsperiode med at skulle genåbne budgettet (i 2020, red.) og den usikkerhed, sådan noget giver for vores ansatte på rådhuset og ude på vores institutioner

Michael Stegger Jensen (S), borgmester

Signalværdien, tjah...

Michael Stegger Jensen køber ikke umiddelbart, at signalværdien i forhold til hans udmeldinger under valgkampen er til at få øje på og manna for især Venstre og Konservative.

»Nej, det har ikke noget at gøre med signalværdien. Vi har det bare godt med at være os alene, når vi holder gruppemøder.«

- Så du køber ikke, at Konservative og Venstre har bemærket ændringen og ser det i sammenhæng med dine udmeldinger under valgkampen om det brede samarbejde?

»Nej, men nu snakker vi jo også løbende sammen på kryds og tværs i byrådet, og vi har da også fortsat et tæt samarbejde med Enhedslisten og SF i vores bagland om forskellige arrangementer og rød-grønne dagsordener.«

Vil have 27 med

I modsætning til sin forgænger som borgmester, Ole Bollesen (S), vil Michael Stegger Jensen på forhånd gerne melde ud, at han går til de kommende budgetforhandlinger med et erklæret mål om, at samtlige 27 i byrådssalen stemmer for Budget 2023 til 2. behandlingen i starten af oktober.

Ole Bollesen anså det som et udslag af en sund demokratisk diskussion, at ikke samtlige byrådsmedlemmer kunne stemme for budgettet.

»Det er mit helt klare mål at få opbakning fra samtlige,« fastslår den unge borgmester.

»Men selvfølgelig kræver det, at vi alle har viljen til at nå det mål, og det fornemmer jeg allerede nu, er muligt med den sammensætning, som det nye byråd har fået.«

Han erkender, at en skattedagsorden om at sænke kommuneskatten fra Venstre og Konservative kan blive en hurdle, som det har været det tidligere.

»Men så kan vi helt sikkert finde andre dagsordener, hvor vi afgjort kan nå hinanden,« siger Stegger.

Han nævner ældreområdet, som punkt nummer 1, hvor der skal opgraderes på serviceniveauet, også ud over hvad demografien tilsiger.

»Der er ingen tvivl om, at rammerne bliver mere snævre end forventet. Mit udgangspunkt vil altid være, at vi skal sikre en god økonomi for vores kommune, så vi undgår, hvad vi oplevede i sidste byrådsperiode med at skulle genåbne budgettet (i 2020, red.) og den usikkerhed, sådan noget giver for vores ansatte på rådhuset og ude på vores institutioner.«

Med en Venstremand i formandsstolen for Sundheds- og Ældreudvalget, Christoffer Pedersen, og en opfattelse af Syddjurs økonomiens tyngde, som Venstres gruppeformand Claus Wistoft må klappe i hænderne over, har borgmesteren hermed sendt et signal til de kommende budgetforhandlinger som fint matcher, hvad han sagde under valgkampen. Signalværdi eller ej.


Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen