Byrådsmøde: Derfor skred Claus Wistoft i skarpt trav midt i mødet

Byrådet fik ikke lejlighed til at tage stilling til Venstres gruppeformands eventuelle inhabilitet på onsdagens byrådsmøde, før han på eget initiativ skyndsomt havde forladt lokalet.

Artiklens øverste billede
Claus Wistoft var over stok og sten, før Byrådet fik lejlighed til at tage stilling til hans habilitet eller mangel på samme i en konkret sag om Lokalplan 441 i Kolind. Foto: Lars Norman Thomsen

Et enigt byråd godkendte på onsdagens byrådsmøde helt som forventet den meget omdiskuterede lokalplan 441 for et boligområde i Kolind mellem Drasbeksgade og Bredgade, som nu bliver saneret, og Boligforeningen djursBO kan opføre cirka 21 tæt-lave boliger og etageboliger i to etager med et samlet boligareal på 1.560 kmv.

Det mest ophidsende var ikke de ret ligegyldige kommentarer, som enkelte politikere følte sig kaldet til at fremføre, men mere at Venstres gruppeformand Claus Wistoft uden at have fået det mindste vink forlod lokalet skyndsomt, som han også gjorde det på Økonomiudvalgsmødet ugen forinden.

Det gjorde han naturligvis ikke, fordi han trængte til frisk luft eller en kop mokka, men af den simple årsag, at han selv mente, at han var inhabil.

SFs ordensmand Kim Lykke Jensen noterede, at byrådsmedlemmer ikke selv kan erklære sig inhabile. Det er op til Byrådet at tage stilling til det, når et medlem anmoder Byrådet om det. Medlemmet kan dog deltage i afgørelsen af, hvorvidt vedkommende er inhabil.

I Claus Wistofts tilfælde er han inhabil, fordi han i den konkrete sag har solgt en byggegrund til en af grundsælgerne i djursBoprojektet - betinget af lokalplanens endelige vedtagelse.

To former for inhabilitet

Der findes 2 former for inhabilitet: Den generelle og den specielle.

  • Generel inhabilitet betyder, at et byrådsmedlem er udelukket fra poster, hvor vedkommende regelmæssigt vil havne i særlige interessekonflikter.
  • Speciel inhabilitet betyder, at et byrådsmedlem ikke kan deltage ved behandlingen af en bestemt sag, fordi medlemmet har en særlig interesse i eller tilknytning til den pågældende sag.

Reglerne om inhabilitet skal således sikre, at sager afgøres upartisk og at usaglige hensyn ikke påvirker afgørelser. Reglerne er med til at styrke tilliden til den offentlige forvaltning.

Et medlem kan ikke selv beslutte at erklære sig inhabil, men skal underrette Byrådet eller udvalget, hvorefter Byrådet og udvalgene træffer beslutningen.

Er et byrådsmedlem inhabil, kan vedkommende ikke deltage i sagens behandling og skal forlade lokalet under behandlingen og afstemningen. Medlemmet kan dog deltage i afgørelsen af, hvorvidt vedkommende er inhabil.

Kommunalt ansatte byrådsmedlemmer er som udgangspunkt ikke inhabile, fordi en sag berører medlemmets eget ansættelsesområde eller arbejdsplads. Et medlem er kun inhabil, når sagen direkte berører ansættelsesforholdet som f.eks. løn, avancementsmuligheder eller nedlæggelse af stillingen. Det gælder også ved ansættelser/afskedigelser af nærmeste overordnede.

Et byrådsmedlem kan være inhabilt, hvis vedkommende deltager i ledelsen af et selskab, en forening eller lignende, der har en særlig interesse i en sag, der behandles i Byrådet eller et udvalg. Det gælder dog ikke, hvis medlemmet af Byrådet er valgt ind i en selskabs- eller foreningsbestyrelse for at varetage kommunale interesser.

Læs også

Del artiklen