Kolind-Ebdrup-Skarresø Menighedsråd havnet i suppedas

Det er svært at blive klog på, hvad der er årsagen til, at fire medlemmer af Kolind-Ebdrup-Skarresø Menighedsråd har opgivet deres mandat sammen med de to suppleanter. En mailkorrespondance i starten af maj var sandsynligvis den strøgede tændstik, der satte ild til et bål.

Artiklens øverste billede
På femte år står den smukke præstegård i Gammel Kolind tom. Det samme med naboen, konfirmandbygningen. Et byggeprojekt forestår, men her og nu er det store problem, at Kolind-Ebdrup-Skarresø Menighedsråd er brækket midt over og ikke er beslutningsdygtig. Foto: Eigil Nybo | BLIS

Fire medlemmer har nyligt sagt farvel til Kolind-Ebdrup-Skarresø Menighedsråd, så der nu kun er tre medlemmer tilbage, og det er naturligvis et prekært problem.

De fire er: Simon Bonne Kjær, der var næstformand, Helle Bjerregaard, Cecilie Siljeholt Rønde og Else Merete Tauber Andersen.

Hertil kommer suppleanterne: Myrna Henriksen og Bodil Kalsmose.

Tilbage sidder nu kun formand Søren Rønde Hansen, Ole Mikkelsen og Gunnar Kolind.

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer.

Provst Benedikte Bock Pedersen, der ikke for nuværende vil udtale sig, bekræfter ovestående.

Det vil biskoppen tage stilling til, når det besluttes, om der skal afholdes udfyldningsvalg, men det er en lang proces at afholde et udfyldningsvalg, så vi skal kigge på mulige datoer for et valg, hvis det bliver aktuelt.

Svar fra biskoppens kontor ang. et evt. udfyldningsvalg

Mailkorrespondance

Hvad der er årsagen til, at fire medlemmer pludselig trækker stikket, har det ikke været muligt at få svar på, fordi der har været en mur af tavshed blandt de involverede. Nærmest som tidligere i den professionelle cykelsport, hvor tavshedens lov var en slags musketered blandt rytterne.

Forbrød du dig mod den, var du færdig som cykelrytter.

Men efter at have tænkt sig godt om tog det nyeste medlem af Kolind-Ebdrup-Skarresø Menighedsråd, 36-årige Cecilie Siljeholt Rønde, omsider tilløb til at forklare, hvorfor hun tog skridtet til at stoppe.

Hun kom først med i menighedsrådet i april 2022, fordi der manglede en repræsentant fra Ebdrup, hvor Cecilie Siljeholt Rønde bor og er engageret i det fine arbejde, der foregår i og omkring Ebdrup gamle skole, som har fået en flot overfrankering og er blevet et samlingssted både ude og inde for mange borgere fra byen og andre steder.

»Jeg sagde ja tak til at være med i menighedsrådet, da jeg fik en venlig forespørgsel. Jeg er en del af folkekirken og kan godt lide at komme der,« fortæller Cecilie Siljeholt Rønde.

Hun blev budt flot velkommen af de øvrige i menighedsrådet og fornemmede ikke, at der var optræk til ugler i mosen.

»Det var dejligt at møde de øvrige, og tonen til møderne var bestemt fin og forstående. Uden at jeg skal afsløre, hvad det konkret handler om, så var der en mailkorrespondance i starten af maj, som gjorde det nødvendigt, at vi indbyrdes i menighedsrådet fik afklaret nogle ting,« fortæller hun.

»Jeg vil ikke fortælle, hvad der var anstødsstenen, men kun, at vi fik holdt et møde, hvor vi snakkede fint om tingene og gik derfra med en følelse af, det gjorde jeg i hvert fald, at vi var enige om at kigge fremad og arbejde videre med de mange ting, som vi skal finde en løsning på indenfor ikke så lang tid.«

»Jeg tror, det var samme dag, at vi så får tilsendt en dagsorden fra formanden (Søren Rønde Hansen, red.), hvor der ikke var taget hensyn til det, vi lige var blevet enige om på mødet. Alt var fejet ind under gulvtæppet.«

Det fik Cecilie Siljeholt Rønde til at overveje, om det er værd at fortsætte i menighedsrådet.

»Jeg er i mit arbejdsliv ikke vant med, at man bare fejer problemer ind under gulvtæppet på denne måde. Det er mangel på respekt for hinanden, og de løsninger, vi var enige om. Derfor besluttede jeg at forlade menighedsrådet. Træls efter så kort tid, men det kunne ikke være anderledes. Jeg værdsætter formand Søren Rønde Hansen meget og respekterer ham , men jeg synes ikke om, at en formand bare handler, som han har gjort i denne sag,« siger Cecilie Siljeholt Rønde.

Ingen kommentarer. Du får ikke noget at vide

Søren Rønde Hansen, formand for menighedsrådet

Næstformand træt af det

Simon Bonne Kjær, der nu er tidligere næstformand, er træt af, at han er nødt til at forlade menighedsrådet før tid. Han var den første, som Adresseavisen talte med efter, at nyheden om, at menighedsrådet var sprængt i to dele, var blevet kendt.

»Jeg blev i sin tid spurgt af formand Søren Rønde Hansen, om det ikke var noget for mig at komme i menighedsrådet, og det var det. Jeg har altid interesseret mig for gamle bygninger, som bl.a. kirker, er faktisk lidt af en nørd på området, så derfor kunne jeg se mig selv yde en indsats her,« siger Simon Bonne Kjær.

»Desværre er der sket nogle ting, som jeg ikke ønsker at uddybe nærmere, der har gjort, at jeg ikke længere kunne se mig selv fortsætte i menighedsrådets arbejde. Derfor besluttede jeg mig for at meddele de andre, at jeg trak mit mandat.«

- Går I fire som en samlet flok?

»Jeg ved, hvorfor jeg selv går, men hverken vil eller kan udtale mig på de andres vegne. Det må de selv sige noget om.«

- Hvordan ser du fremtiden for Kolind-Ebdrup-Skarresø Menighedsråd?

»Jeg håber meget, at det resterende menighedsråd kommer i mål med deres projekter, ikke mindst renoveringen og tilbygningen til præstegården og konfirmandstuen, så vi kan få en fast præst i Kolind igen. Det er vigtigt, at der kommer ro på, og det bliver motiverende for ansøgere, når den tid kommer, at kigge til Kolind.«

- Hvordan har du det med beslutningen om at stoppe?

»Det er da brandærgerligt, men jeg var nødt til at gøre, som jeg gjorde. Jeg kunne ikke længere se mig selv i arbejdet, og jeg ønsker som sagt ikke at uddybe, hvad det nærmere handler om.«

Simon Bonne Kjær afviser, at det er uenighed om byggeprojektet ved præstegården og konfirmandstuen i Gammel Kolind, der anstødsstenen.

»Slet ikke. Det glæder jeg mig til bliver færdigt. Det bliver bare godt.«

Adresseavisen har også talt med Helle Bjerregaard og Else Merete Tauber Andersen.

Førstnævnte ville ikke sige noget, men henviste til Simon Bonne Kjær.

Sidstnævnte forklarede, at hendes afgang udelukkende skyldes sygdom.

»Jeg har været med i 34 år og har nydt det meget, men sygdom har gjort det nødvendigt for mig at stoppe.«

Uden at jeg skal afsløre, hvad det konkret handler om, så var der en mailkorrespondance i starten af maj, som gjorde det nødvendigt, at vi indbyrdes i menighedsrådet fik afklaret nogle ting.

Cecilie Siljeholt Rønde, nu tidligere medlem af menighedsrådet

»Ingen kommentarer«

Adresseavisen har gerne villet gerne spørge formanden om, hvad han ser som årsagen til, at menighedsrådet er brækket midt over?


Menighedsrådsformand Søren Rønde Hansen er en garvet herre i menighedsrådssammenhæng og normalt ikke bleg for at sige sin mening. Han vil dog ikke sige et ord til forklaring på, hvad der er åsagen til miseren. Arkivfoto

Er det generationernes forskellige syn på arbejdet i menighedsrådet?

Er det formanden, der med sin lange erfaring fra menighedsrådsarbejdet, har haft svært ved at samle trådene og acceptere andre synspunkter?

»Ingen kommentarer,« lød det onsdag morgen i sidste uge gentagne gange i telefonen, da Lokalavisen bad Søren Rønde Hansen, forholde sig til, at de fire medlemmer af menighedsrådet plus to suppleanter har valgt at stoppe.

- Som formand bør du vel forholde dig til, at fire medlemmer plus to suppleanter har nedlagt deres mandater i menighedsrådet?

»Ingen kommentarer. Du får ikke noget at vide.«

- Hvordan vil du som formand løse det, der er sket?

»Ingen kommentarer. Måske senere.«

- Hvor lang tid vil der gå, før du vil udtale dig?

»Ingen kommentarer.«

Søren Rønde Hansen er sammen med Ole Mikkelsen og Gunnar Kolind de tilbageværende i Kolind-Ebdrup-Skarresø Menighedsråd efter mandefaldet.

Gunnar Kolind henviste til formanden og ville ikke sige noget til citat.

Ole Mikkelsen ville heller ikke kommentere nogetsomhelst. Han mindede om, at menighedsrådsmøder er offentlige, og det samme er referaterne.

Hva’ nu?

Det bliver nu det tilbageværende menighedsråd, der skal melde tilbage til biskoppen om fremtiden. Med kun tre medlemmer er rådet ikke beslutningsdygtigt.

I Menighedsrådsloven står der i §24: »Menighedsrådets beslutninger træffes i møder. Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.«

Det er biskoppen som alene afgør om menighedsrådet skal dannes af de tilbageværende medlemmer og præsten, eller om der skal udskrives udfyldningsvalg (suppleringsvalg).

Det seneste menighedsrådsvalg var i efteråret 2020. Derfor virker det ikke sandsynligt, at det resterende menighedsråd og præsten får lov af biskoppen til at køre videre alene.

Adresseavisen har stillet en række spørgsmål til biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus Stift, for at høre, hvordan han har tænkt sig at løse den tilsyneladende gordiske knude. Biskoppen har svaret tilbage pr. mail via sin stiftskontorchef.

- Helt konkret. Hvordan løses det problem, der er opstået i Kolind-Ebdrup-Skarresø Menighedsråd?

»Vi har endnu ikke modtaget en officiel meddelelse om fire medlemmers udtræden af menighedsrådet, men vi vil – sammen med de tilbageværende medlemmer og provsten – drøfte mulighederne for en løsning.

- Vil det tilbageværende menighedsråd kunne køre videre perioden ud? Eller skal der afholdes et suppleringsvalg?

»Biskoppen tager stilling til, om et menighedsråd skal køre videre med de tilbageværende medlemmer eller om der skal afholdes udfyldningsvalg på baggrund af en ansøgning fra menighedsrådet og eventuel anbefaling fra provstiudvalget.«

- Hvornår vil de ansatte og menigheden (borgerne) kunne forvente, at der er fundet en løsning?

»Biskoppen kan ikke sige noget præcist om, hvornår der er fundet en løsning, men vi vil naturligvis arbejde på at finde en god løsning for pastoratet så hurtigt, som det er muligt.«

- Hvis det ender med et suppleringsvalg – hvornår vil et sådan i så fald kunne afvikles?

»Det vil biskoppen tage stilling til, når det besluttes, om der skal afholdes udfyldningsvalg, men det er en lang proces at afholde et udfyldningsvalg, så vi skal kigge på mulige datoer for et valg, hvis det bliver aktuelt.«

Det kan meget vel være, at biskoppen har modtaget en officiel meddelelse om de 4 medlemmers udtræden af menighedsrådet, når dette læses, men så er det sket mandag eller tirsdag efter redaktionens slutning.

Uden fast præst

I 37 år var Anne Kirstine Langkjer en både folkelig og værdsat præst ved de tre kirker i Kolind, Skarresø og Ebdrup. Det er nu snart fire år siden, at hun hængte præstekjolen i skabet.

Cand.theol. Tine Frisenette, Aarhus, tog over efter Anne Kirstine Langkjer i et årsvikariat, som efterfølgende blev forlænget med et år mere.

Siden da har man kørt uden fast præst, men med vikarer i stedet. I en periode var det med en ung præst, Gunilla Nygaard Knudsen, ved roret, men hun stoppede pludseligt uden, at der blev meldt en årsagsforklaring ud til menigheden og er siden blev ansat som præst ved Egå Pastorat.

For nuværende er det Per Bach, der egentlig var gået på pension, som løser opgaven.

Skimmelsvamp

Det skyldes ikke uvilje nogen steder, at Kolind, Ebdrup og Skarresø er uden fast præst, men udelukkende det forhold, at den gamle præstegård i Gammel Kolind med tilhørende konfirmandstue for fem år siden fik konstateret skimmelsvamp. Derfor måtte Anne Kirstine Langkjer rykke ud af præsteboligen og flytte i parcelhus på Ørnevænget i sit sidste embedsår.

Oprindeligt var det planen, at præstegården så skulle væltes og i stedet skulle der opføres en ny, men det modsatte et politisk flertal i det tidligere Syddjurs Byråd sig anført af SF-udvalgsformand for Natur, Teknik og Miljø, Kim Lykke Jensen, sig - med henvisning til præstegårdens flotte bedømmelse i SAVE-registreret.

Hvis menighedsråd og provstiudvalg modsatte sig, ville et politisk flertal gennemføre en bevarende lokalplan for præstegården, blev det understreget af Kim Lykke Jensen & co.

Det tog man ad notam i menighedsråd og provstiudvalg. Der var ikke andet at gøre.

Mens provstiudvalget med henvisning til økonomien i stedet foreslog at sælge præstegården og arealerne til en udvikler med penge på lommen og lyst til at investere i gamle huse og gøre den smukke på de betingelser, der nu er, foretrak menighedsrådet at renovere og bygge til.

Med menighedsrådets formand Søren Rønde Hansen i spidsen er der blevet lavet et byggeprojekt, som var planlagt færdigt til december i år.

Først når det står færdigt, kan der blive tale om at ansætte en ny præst, der kan afløse Anne Kirstine Langkjer.

Provstiudvalget har bevilget 8 mio. kroner til byggeprojektet. Summen er fordelt med et fast beløb til præstegården og et fast beløb til konfirmandstuen. Der kan ikke flyttes penge de to byggerier imellem, og det erfarer Adresseavisen er en dagsorden, som menighedsråd og provstiudvalg strides om.

»Provstiudvalget forsøgte at overbevise menighedsrådet om fordelen ved at sælge, men det lykkedes ikke. Derfor bevilgede man i stedet et beløb til gennemførelse af menighedsrådets projekt i respekt for ønsket om at bevare præstegården. Det har så været op til menighedsrådet at styre det i mål,« siger Benedikte Bock Pedersen.

Byggetilladelse på plads

Syddjurs Kommune har givet Kolind-Ebdrup-Skarresø Menighedsråd en byggetilladelse til at opføre en tilbygning til præsteboligen (23,8m²) med uudnyttet tagetage.

Det bekræfter Rune Packness, faglig koordinator, Byggeri og Landzone hos Syddjurs Kommune.

Byggetilladelsen er givet 19. maj 2022.

Næste step er, at byggeprojektet skal i udbud.

Først herefter ved man, om økonomien holder vand, materialeprisernes himmelflugt taget i betragtning. Dernæst præsenterer håndværkerne en tidsplan for færdiggørelsen. Når den foreligger kan præstestillingen slåes op.

Kolind-Ebdrup-Skarresø Menighedsråd har i øvrigt også en helt anden opgave, der forestår: Ansættelse af en ny organist.

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.