Debat:

Tåbeligt at plastre landet til med vindmøller

Af Per Dalgaard (DF) MF og medlem f Syddjurs Byråd:

"Den megen snak om vindmøller på land, og for den sags skyld også på havet, får mig til at spørge, hvad er egentlig motivet til at opstille alle disse møller? Er det for at frelse klimaet, eller er det for at Danmarks energiforsyning skal være stabil, og konstant? Nej, ingen af delene. Vindmøller redder ikke Jorden fra de klimaforandringer, vi står overfor. Og de har absolut ikke evnen til at levere en konstant elforsyning. Motivet er klart økonomisk. Intet mindre.

Men den støtte de i dag opnår ved at levere strøm, uanset om prisen på Nord Pool er nul øre pr. kWh, så er det en god forretning. En ganske god forretning, betalt af alle elforbrugere via en årlig støtte på 1 - 2 milliarder kroner.

Vindmølle-el er den dyreste form for elproduktion der findes, og meget ineffektiv, hvorimod kulfyrede kraft-varmeværker er stabile, og de udnytter brændværdien i kul op til 80 - 90 procent, når varmeproduktionen medregnes. Disse verdens mest effektive kulfyrede kraft-varmeværker vil S, SF, RV og EL have udfaset så hurtigt som muligt, og have opstillet op til 5000 flere møller.

For at Danmark måske kan blive fri for fossile brændsler i 2050.

Dertil skal der fyres med biobrændsel, træpiller, som importeres fra Balticum, Canada og Rusland. Det vil koste store summer at ombygge de eksisterende værker til at klare dette, og det vil dertil medføre problemer med at købe alle disse træpiller, idet de meget snart vil blive en mangelvare. I modsætning til kul, som vi kan få nok af fra stabile regimer, og som vi renser på alle leder og kanter, så der kun slipper CO2 ud.

Som i øvrigt snart kan opsamles, og injektieres i de eksisterende oliefelter i Nordsøen, så mere olie kan produceres. Det er der perspektiv i. Ikke at plastre landet til med vindmøller."

Publiceret 06 December 2010 17:33