Anette Quist Busk stemmer af principielle grunde nej til at placere vindmøller på landjorden.

Anette Quist Busk stemmer af principielle grunde nej til at placere vindmøller på landjorden.

Socialdemokrat gider ikke afvente borgernes holdning

Annette Quist Busk stemmer nej til at placere vindmøller andre steder end i havet

Af
Af Lars Norman Thomsen

Helt som ventet besluttede byrådet at sende lokalplanerne for de tre planlagte vindmølleprojekter i Kærende, Skiffard og Skaføgaard ud i en 9 ugers offentlighedsfase, der begynder 21. december.
Socialdemokratiets Anette Quist Busk kunne dog allerede fortælle byrådet, at hun stemmer nej til at placere vindmøller på landjorden af principielle grunde - uanset, hvad borgerne bidrager med i offentlighedsfasen.
"De skæmmer landskabet og generer borgerne," mente Quist Busk.
Partifællen Ole Bollesen var heller ikke overbevist om det lykkelige i at placere vindmøller på landjorden.
Han henviste til, at han ved flittig læsning af diverse vindmølletidsskrifter havde bemærket, at man i udlandet mere og mere går over til at lave vindmølleparker.
"Hvis vi skal have vindmøller til lands, er det nødvendigt, at de er meget høje af hensyn til vindforholdene," sagde Ole Bollesen, der lod forstå, at han ville bruge offentlighedsfasen til at blive klogere, før han traf en endelig beslutning om, i hvilket lod han vil placere sin stemme.
Dansk Folkepartis Per Dalgaard, der ikke tilhænger af vindmøller, var ikke nået frem, da punktet blev behandlet.
Den øvrige del af byrådet bliver sværere at overbevise. Der skal mere end gode argumenter fra borgerne på bordet for, at Syddjurs ikke snart har ni vindmøller.

Publiceret 17 December 2010 14:55