Debat Syddjurs:

DF modstander af landbaserede vindmøller

Af Per Dalgaard (DF) MF og medlem af Syddjurs Byråd:

"Ved sidste byrådsmøde den 16. december, var der vindmøller på dagsordenen. Desværre nåede jeg ikke frem tidsnok til at deltage i debatten, idet flyet fra København var forsinket på grund af sne. Næsten tre kvarter i afgangen, og for at det ikke skulle være løgn, måtte flyet inden landingen i Aarhus Lufthavn cirkle en tur rundt over Djursland, da banen ikke var ryddet for sne. Underligt, da det ikke var ukendt, at vi var på vej.

Således var det umuligt for mig at fremføre mine argumenter om netop store landbaserede  vindmøller i Syddjurs Kommune på byrådsmødet.

Derfor vil jeg ved denne lejlighed fortælle befolkningen i Syddjurs Kommune, hvorfor jeg er modstander af at få disse møller på land.

For det første, hvorfor skal vi have vindmøller på land? Er det for at reducere CO2 udledningen, eller er det fordi vi mangler el i vort net?

Den reduktion af CO2 disse møller vil medføre, er så lille en mængde, at det overhovedet ingen betydning har. Den totale danske udledning af alle drivhusgasser udgør 0,2 % af verdens udledning. Det betyder, at lukkede vi butikken Danmark, totalt, ville det overhovedet ikke kunne måles nogen steder, og det ville ingen effekt have på klimaets velbefindende. Men resultatet ville være, at det danske velfærds samfund ville bukke under, med tab af tusindvis af arbejdspladser. Opstilling af møllerne er heller ikke baseret på at vi mangler strøm i vore ledninger.

Dertil har vi heldigvis selv olie og gas nok i Nordsøen til den næste 10 – 20 års forbrug. Og det er med den nuværende måde at udvinde dette på, som i øjeblikket er under forbedring, så mere olie og gas kom komme op.

Min konklusion om vindmøller på land er derfor, at det enten er af rent ideologiske årsager, eller fordi det er en god forretning. Jeg hælder nok mest til det sidste. Det er en god forretning for mølleejere, fordi samfundet, alle elforbrugere, i årevis har ydet tilskud til denne produktion. Ellers ville det ikke kunne løbe rundt. Men her kan jeg da oplyse, at det tilskud på 25 øre pr. genereret kWh som møllerne yder, er under afvikling. Mølleindustrien har siden fødslen for 25 år siden, fået tilskud på enorme summer. Der ydes mellem 1 og 2 Milliarder kroner hvert år fra PSO midlerne til denne el produktion. Dertil er det ikke gratis at indpasse denne ustabile el i nettet. Det koster ifølge energistyrelsen ca. 1 Milliard om året at få denne meget varierende el ind på nettet, så det ikke brænder sammen, og at de decentrale værker dertil skal stoppe og starte med kort varsel.
I skrivende stund, yder alle vore vindmøller i Danmark 159 MW, medens forbruget er på 4762 MW. Fra de 159 MW til og op til 4762 MW yder vore værker de 3166 MW, medens resten importeres fra Tyskland, hvoraf en del er produceret på deres kernekraftværker, som arbejder stabilt og billigt, med en kostpris på under 25 øre pr. kWh. Inklusive den pris det koster at fjerne og opbevare affaldet.

Men flertallet af Syddjurs Kommunes politikere ønsker åbenbart, at der skal opstilles vindmøller tre steder i kommunen. Nu er sagen kommet i høring, og så må vi se, hvad der herefter sker."

Publiceret 19 December 2010 16:10