Gårdejer Harry Katholm med vandhullet i baggrunden, der nu er blevet oprenset til glæde for løgfrøerne og deres yngel.

Gårdejer Harry Katholm med vandhullet i baggrunden, der nu er blevet oprenset til glæde for løgfrøerne og deres yngel.

Attrup bliver et nyt mekka for løgfrøen

Syddjurs Kommune har lavet aftale med tre lokale lodsejere om, at de bidrager til at give løgfrøen bedre ynglebetingelser

Af
Af Lars Norman Thomsen

Løgfrøen er en truet dyreart og efterhånden meget sjælden i Danmark, men måske bliver Attrup nær Ryomgård et kommende mekka for "kartoffeltrolden", som den også kaldes, fordi den om dagen ofte ligger nedgravet i løs jord, og derfor sommetider kommer med på spaden ved opgravning af kartofler.

I Attrup har Syddjurs Kommune haft held med tidligere at oprense byens branddam for at få frøerne til at kvække. Det har inspireret kommunens biologer til at lede efter andre muligheder i den lille landsby, hvor løgfrøen kan få optimale ynglebetingelser.

Tre lodsejere har sagt ja til at være med. En af dem er gårdejer Harry Katholm, der tæt på  avlsbygningerne har et større vandhuld liggende, som han har givet kommunen lov til at oprense.

Det skete allerede før jul, hvor en maskinstation, trods de store snemængder, klarede den opgave uden at kny det mindste.

"Jeg får intet ud af det økonomisk, men jeg har ikke noget imod at bidrage til, at løgfrøen får bedre ynglebetingelser, hvis biologerne mener, at en oprensning af mit vandhul kan hjælpe til det," siger Harry Katholm.

Feldballe og Attrup

Biolog Lars Dyhrberg Bruun, Syddjurs Kommune,  forklarer, at kommunen i forvejen har haft held til at give løgfrøen bedre ynglebetingelser ved en lille sø i Feldballe.

"Der er afsat penge til den slags projekter i det kommunale budget, og da oprensningen af branddammen i Attrup gav gode resultater, besluttede vi at finde andre gode ynglesteder i byen," siger Lars Dyhrberg Bruun.

Løgfrøen: - bliver mellem 40 og 80 mm lang. Den er let at skelne fra andre frøer på sin lodrette pupil. - er aktiv om natten og lever nedgravet om dagen. - er omfattet af den skrappeste beskyttelse under EU (habitats-reglerne) som indebærer, at ynglestederne ikke må ødelægges. - er imidlertid i voldsom tilbagegang. Det skyldes blandt andet: 1. Vandhuller er blevet fyldt op, tørret ud eller forurenet 2.Vandhuller er plantet til med skyggende træer 3. Der er udsat fisk, krebs eller ænder i vandhullerne. De æder de nyudklækkede haletudser. 4. Store landbrugsmaskiner dræber frøerne, når de høster, pløjer og harver markerne, hvor løgfrøerne opholder sig Hvad kan hjælpe arten? 1. Man kan hjælpe løgfrø ved at undlade at tilføre vandhullerne næringsstoffer. Derved sikres, at æggene ikke går til. 2. Det vil også hjælpe arten, at man oprenser vandhullerne og fjerner eventuelle fisk, og derudover kan man hjælpe løgfrø ved at grave nye vandhuller.

Publiceret 28 December 2010 15:28