Debat Syddjurs:

Spøgelses-skamstøtte

Af Lars Klottrup, Mosevej 1, Hedeskov, Rønde:

"Joan Rafn og familie opgiver den ulige kamp mod Bindesbøl-møllerne ved Tarm. Den 1. august fraflytter de deres hus, der ligger knap 600 meter fra møllerne. Huset vil fra da af stå tomt og forladt som det første spøgelses-hus i Danmark. En skamstøtte på kæmpevindmøllernes alter, i miljøets hellige navn.
Familien har igennem længere tid kun beboet huset på hverdage, og har tilbragt weekenderne andre steder, for at få sovet ud og komme sig.
Hverdagene i huset er præget af støj døgnet rundt. Familien får ikke sover ret meget. Joan Rafn siger: ”Vi undrer os over, hvordan et lydfirma som DELTA ved, hvad vi bliver syge af.”
Synet bliver i dagtimerne konstant bombarderet med roterende vinger. Spejlinger i vinduer og glas. Joan Rafn: ”Vi kan ikke slippe væk fra de roterende møller.”
Skyggekastene forår og efterår er den rene tortur for familien. ”I år har vi haft dage med halvanden time skyggekast i huset, der kommer ind fra 3 sider”, udtaler Joan Rafn.
Indtil nu er det blevet til 12 besøg ved læge, sygehus og ørespecialist. Men den 1. august er det slut. Så fraflytter familien huset og efterlader det forladt og tomt, som et symbol på en overilet og umenneskelig dansk vindmøllepolitik. For deres eget helbreds skyld.
Mon ikke de fleste kan blive enige om, at det er forfærdeligt, at det skal komme så vidt? Hvornår kommer politikere og embedsmand ud af deres vindmølle-trance og genvinder den sunde fornuft? Og hvornår indser Sundhedsstyrelsen, at dens job ikke er at beskytte vindmølleindustriens indtjening, men borgernes helbred? Og får igangsat tilbundsgående sundhedsvidenskabelige undersøgelser af de mange familier, der som Joan Rafn og hendes familie lever i skyggen af kæmpevindmøllerne.
Indtil da bør tvivlen komme borgerne til gode og vindmøller ikke opstilles tættere ved naboer end 2 kilometer, som den internationale lægevidenskab anbefaler."

Publiceret 27 May 2011 13:41