Formanden for Rønde Distriktsråd, Carsten Skivild, opfordrer sammen med formandskolleger i Feldballe, Ugelbølle og Hornslet til, at planerne om at samle administrationen i Ebeltoft skrinlægges, og at visionen hedder et nyt rådhus i Rønde ad åre.

Formanden for Rønde Distriktsråd, Carsten Skivild, opfordrer sammen med formandskolleger i Feldballe, Ugelbølle og Hornslet til, at planerne om at samle administrationen i Ebeltoft skrinlægges, og at visionen hedder et nyt rådhus i Rønde ad åre.

Byrådsflertal helt ude i hampen

Det er tosset at samle alle medarbejdere på rådhuset i Ebeltoft og bruge penge på en tilbygning, mener fire lokale distriktsrådsformænd

Af
Af Lars Norman Thomsen

Det holder ikke en meter at samle den kommunale flok af administrative hoveder på rådhuset i Ebeltoft og ofre millioner på en tilbygning, som et byrådsflertal bestående af SF og Venstre har planer om. Det mener Distriktsrådene i Hornslet, Rønde og Feldballe og Omegn samt Landsbyrådet i Ugelbølle.

“Vi mener, at denne centralisering af alle medarbejdere i Ebeltoft er helt forkert, idet det er den by, der ligger fjernest fra, hvor dynamikken fra en storby foregår, og hvorfra vi fremover skal rekvirere noget af den kommunale ekspertise,” hedder det i en fælles pressemeddelelse udsendt af de fire formænd.

De forudser, at Syddjurs Kommune bliver taberen i de kommende år i kampen om den kvalificerede arbejdskraft, fordi Ebeltoft billedligt talt ligger tættere på Odden end på centrum af Aarhus.

“Det kan godt være, at man kan få nyudklækket arbejdskraft fra Aarhus, men de vil da søge nye udfordringer med arbejdspladser tættere på deres bopæl i Aarhus i løbet af et par år, idet mange af dem uvilkårlig vil have ægtefæller, der arbejder i Aarhus. Det vil betyde et større gennemtræk af kvalificeret arbejdskraft til skade for kontinuiteten i administrationen,” lyder de fire formænds pointe.

Stop en halv

I stedet opfordrer kvartetten byrådet til at stoppe op og slå tænkeren til. Opgive tanken om et fælles rådhus i Ebeltoft og vent med at bruge pengene til, at det er muligt at bygge et nyt rådhus i Rønde.

“Brug i stedet de nuværende kommunale bygninger i kommunen, indtil I kan bygge den optimale løsning i Rønde, der ligger centralt i kommunen og en halv times kørsel tættere på storbyen Aarhus.”

Opfordringen til byrådet om at glemme alt om Ebeltoft som rådhusby og i stedet bruge krudtet i Rønde, når tiden og økonomien er til det, kommer fra: Henning Rasmussen, formand for Landsbyrådet i Ugelbølle. Erik Aude formand for Distriktsrådet for Feldballe og Omegn. Torsten Klein Mikkelsen formand for Distriktsrådet i Hornslet. Carsten Skivild, formand for Distriktsrådet i Rønde. Cost-benefit “Det er den billigste løsning på lang sigt, der må være den optimale løsning,” hedder det i henvendelsen fra de fire formænd, der spiller ud med en række punkter til en cost-benefit analyse: - Hvad kan et nyt rådhus bygges for i dag? - Hvad kan man sælge de nuværende fire rådhuse for? - Hvad bliver differencen egentlig - bliver det dyrere end en ombygning af det nuværende rådhus i Ebeltoft samt de tilbygninger, der løbende skal foretages her? - Hvad koster det i mistet arbejdstid med større udskiftning i medarbejderskaren? Formandsinitiativet vil arbejde videre med et forslag til det nye centrale rådhus, “og fremlægge beregninger, ideer, skitser, hvor det samlede budget viser et tal, der nærmer sig et stort nul, i stedet for det udmeldte beløb på 159 mio. kroner.”

Publiceret 01 June 2011 09:59