Debat Syddjurs:

Vil du deltage i medicinske forsøg?

Af Lars Klottrup, Mosevej 1, Hedeskov, 8410 Rønde

Det vil du formentligt ikke. - Slet ikke, hvis det er tvungent at deltage. Så begynder det at ligne en horror-film af værste skuffe. Og det er, hvad der venter os naboer til de planlagte kæmpevindmøller i Kærende, Skiffard og på Skaføgård.
Venstre-viceborgmester Claus Wistoft er ikke er overbevist om, at kæmpevindmøller ikke er sundhedsskadelige. SF-borgmester Kirstine Bille mente tidligere, at usikkerheden omkring støjens sundhedsskadelighed skulle komme naboerne til gode. Alligevel står de begge bag det snævre byrådsflertal, der den 23. juni besluttede at gøre naboernes liv til en horror-film i fremtiden.
Det er en ringe trøst for os naboer, at Claus Wistoft støtter, ”…at der arbejdes videre med undersøgelser af blandt andet lavfrekvent støj, så vi får mere viden om området”. Sådanne undersøgelser af os naboer, der ønsker kæmpevindmøllerne ud på havet, hvor de hører hjemme, svarer til at tvangsindlægge os til medicinske forsøg.
Er det rimeligt? Nej, vel? Og desuden er det snævre byrådsflertals beslutning også i konflikt med Planloven og de seneste domme fra Menneskerettighedsdomstolen der siger, at det ikke er lovligt at planlægge med støjgener for dele af befolkningen!

Publiceret 28 July 2011 12:01