Med godt 65 årsforsinkelse har Tage Ingildsen posthum fået en smuk og prunkløs mindesten.

Med godt 65 årsforsinkelse har Tage Ingildsen posthum fået en smuk og prunkløs mindesten.

Fotogalleri:

En ægte helt mindet posthumt

Med mere end 65 års forsinkelse er Tage Ingildsen blevet hædret med en mindesten ved Jernhatten ud for Hjelm

Af
Af Lars Norman Thomsen

29. januar 1946 reddede daværende fodermester Tage Ingildsen, “Havmøllen” ved Jernhatten, to marinesoldater fra at lide druknedøden ved ME 1016's forlis. Ingildsen svømmede resolut ud med en line til de to nødstedte marinesoldater, så de kunne blive trukket i land.

En heltedåd, som tåler sammenligning med den, som Søren Kanne i sin tid foretog.
Kanne kan ses i egen høje person på torvet i Grenaa, og Blicher har udødeliggjort ham i  et klassisk heltedigt.

Ingildsens indsats har eftertiden ligeså stille glemt, men nu er hans dåd fortjent kommet til ære og værdighed igen.

Denne hverdagens helt i ordets allerbedste forstand blev fredag eftermiddag mindet ved en højtidelighed ved Jernhatten ud for det vand, hvor han, uden tanke på sig selv, reddede to menneskeliv.

Det skete ved en højtidelighed arrangeret af Ebeltoft Marineforening.

Formanden for Ebeltoft Marieneforening Jørgen Brøgger bød velkommen til mindehøjtideligheden:

Formanden for Ebeltoft Marieneforening Jørgen Brøgger bød velkommen til mindehøjtideligheden: "(...)Tage Ingildsens indsats var så stor, og ikke uden risiko for ham selv, at den berettiger til betegnelsen heltemodig, og derfor fortjener et varigt minde, der kan fortælle eftertiden herom."

Mindesten afsløret

Ved højtideligheden blev der afsløret en mindesten med mere end 65 års forsinkelse.

“Vi gør det, fordi vi finder, at Tage Ingildsens indsats var så stor, og ikke uden risiko for ham selv, at den berettiger til betegnelsen heltemodig, og derfor fortjener et varigt minde, der kan fortælle eftertiden herom, “lød det fra formanden for Ebeltoft Marineforening, Jørgen Brøgger.

Tage Ingildsen  sov stille ind lørdag  25. oktober 2008, 92 år gammel.

På den smukke sommerdag bidrog medlemmer af Grenaa Marineforening som fanevagter før og efter afsløringen af mindestenen.

På den smukke sommerdag bidrog medlemmer af Grenaa Marineforening som fanevagter før og efter afsløringen af mindestenen.

Tage Ingildsens lillesøster Mona Jørgensen (tv) og flotilleadmiral Jan T. Leisborch afslørede i forening mindestenen for Tage Ingildsen.

Tage Ingildsens lillesøster Mona Jørgensen (tv) og flotilleadmiral Jan T. Leisborch afslørede i forening mindestenen for Tage Ingildsen.

Tage Ingildsens nevø, Lars Ingvild Petersen, takkede på familiens vegne for, at der nu errejst en mindesten tæt på det sted, hvor Tage Ingildsen udførte sin heltedåd og levede sit lange liv.
Lars Ingvild Petersen overrakte en gave til Jørgen Brøgger og Ebeltoft Marineforening, en lanterne fra ME 1016, som siden forliset i 1946 har hængt i ’Havmøllen’, Tage Ingildsens hjem

Tage Ingildsens nevø, Lars Ingvild Petersen, takkede på familiens vegne for, at der nu errejst en mindesten tæt på det sted, hvor Tage Ingildsen udførte sin heltedåd og levede sit lange liv. Lars Ingvild Petersen overrakte en gave til Jørgen Brøgger og Ebeltoft Marineforening, en lanterne fra ME 1016, som siden forliset i 1946 har hængt i ’Havmøllen’, Tage Ingildsens hjem

Mange mennesker deltog i mindehøjtidligheden - blandt andre Syddjurs borgmester Kirstine Bille.

Mange mennesker deltog i mindehøjtidligheden - blandt andre Syddjurs borgmester Kirstine Bille.

Slup-koret sang for på

Slup-koret sang for på "Vift stolt på Kodans Bølge" og "Som en rejsenlysten flåde".

Der var ved kysten ud for Hjelm (i horisonten), at Tage Ingildsen viste mod og handlekraft 29. januar 1946.

Der var ved kysten ud for Hjelm (i horisonten), at Tage Ingildsen viste mod og handlekraft 29. januar 1946.

Et mindesten, der fortæller en smuk historie til eftertiden, kan nu beses af besøgende, der parkerer ved Jernhattens parkeringsplads.

Et mindesten, der fortæller en smuk historie til eftertiden, kan nu beses af besøgende, der parkerer ved Jernhattens parkeringsplads.

Læs hele historie om Tage Ingildsens dåd på http://www.havmoellen.dk/ klik på heltedåd. Se et videoklip fra mindestensafsløringen Klik her Kilde: Henriette Klausen - Din Avis/Radio ABC

Publiceret 02 August 2011 15:30