“I øvrigt håber vi, at de personer som sidder i distriktsrådene kan bidrage til den demokratiske beslutningsproces uden, at saglige argumenter bliver fejet af banen som “sognerådspolitik”, det er for sølle,” skriver formændende fra seks lokalec distriktsråd til et samlet byråd, men kritikken er især rettet mod borgmester Kirstine Bille (tv) og viceborgmester Claus Wistoft (V).

“I øvrigt håber vi, at de personer som sidder i distriktsrådene kan bidrage til den demokratiske beslutningsproces uden, at saglige argumenter bliver fejet af banen som “sognerådspolitik”, det er for sølle,” skriver formændende fra seks lokalec distriktsråd til et samlet byråd, men kritikken er især rettet mod borgmester Kirstine Bille (tv) og viceborgmester Claus Wistoft (V).

Det er for sølle Bille og Wistoft

Seks lokale distriktsråd skoser den politiske top for at håndtere rådhussagen i Syddjurs irrationelt

Af
Af Lars Norman Thomsen

Seks lokale distriktsråd (Se faktaboks) præsenterede før sommerferien et forslag for politikere og borgere, hvordan kommunen kunne spare penge  i  såvel anlægsfasen som på den daglige drift ved at bygge et nyt rådhus centralt i Syddjurs Kommune.

Udgangspunktet i forslaget var, at et central rådhus skal ligge megatæt på Rønde, og at kommunen indtil de nuværende rådhuse er solgt og pengene kommet i kassen, kan benytte de tilbageværende rådhuse og eventuelt etablere midlertidige pavilloner, så man undgår en fejlinvestering i ud- og ombygning af det nuværende rådhus - og tidligere sygehus - i Ebeltoft.

Både SF og Venstre afviste forslaget, og de to partiers ledende figurer, borgmester Kirstine Bille (SF) og viceborgmester Claus Wistoft (V) får nu læst lektien i et åbent brev til samtlige 27 politikere i byrådet underskrevet af formændene fra de seks distriktsråd.

“Hvorfor afviser borgmester Kirstine Bille (F) og viceborgmester Claus Wistoft (V) en dialog med seks distrikts- landsby- og lokalråd,” spørges der i brevet med henvisning til, at borgmesteren allerede har lagt sig fast på, at en udbygning af det nuværende rådhus i Ebeltoft er hendes fortrukne, medens viceborgmesteren tidligere har affejet distriktsrådenes beregninger, fordi han ikke troede på tallenes rigtighed.

Slagkraft og slagside

“Mange synes sikkert, at det er værdifuldt med en handlekraftig borgmester, som kan skære igennem og foretage svære beslutninger, men det vil aftvinge dyb respekt og anerkendelse, hvis så store beslutninger  blev taget på et gennemdiskuteret demokratisk, visionært og bæredygtigt grundlag. Dette er nemlig ikke tilfældet i denne sag. Håndteringen af denne rådhussag er en dyr irrationel lappeløsning som minder om “sognerådspolitik”, hedder det videre i brevet.

De seks distriktsråd savner at få svar på, hvorfor det er til gunst for den fremtidige rekruttering af medarbejdere til Syddjurs Kommune, at personalet samles på rådhuset i Ebeltoft “længst væk fra uddannelsesbyen Aarhus, hvor der fremadrettet skal rekrutteres en hel del af den nye arbejdskraft."

Distriktsrådene henviser til, at de “har hørt”, at der allerede på nuværende tidspunkt er stor gennemstrømning af kommunalt ansatte i visse afdelinger til skade for effektiviteten. Et godt argument for at placere kommunale arbejdspladser, som der er hård konkurrence om med andre kommuner, tættere på Aarhus.

Derfor opfordrer brevskriverne til, at politikerneslår koldt vand i blodet og stopper planerne om en udbygning af rådhuset i Ebeltoft, og afventer resultatet af det kommende folketingsvalg for at se, hvad den kommende regering har af penge til større kommunale projekter.


De seks distriktsråd er: - Thorsager Distriktsråd - Distriktsrådet for Feldballe og Omegn - Ugelbølle Landsbyråd - Lokalrådet i Ådalen - Hornslet Distriktsråd - Rønde Distriktsråd

Publiceret 24 August 2011 11:35