Debat:

Lad os tage den rigtige vindmølledebat Lars Klottrup

Af Henrik Skotte, Økonom, Danmarks Vindmølleforening, Ellemarksvej 47, 8000 Århus C

"Endnu et læserbrev fra den flittige skribent og vindmøllemodstander Lars Klottrup er dukket op og igen præsenteres læserne for en stribe fejl og manipulationer. Denne gang under overskriften: "Kører vindmølletænkningen i ring?".

Spørgsmålet er snarere om det ikke er Klottrup og andre vindmøllemodstandere, som er kørt i ring?

Man er advaret alene ved at læse den allerførste sætning i Klottrups indlæg, hvor der stilles spørgsmålstegn ved om mere vindmøllestrøm overhovedet kan indpasses i det danske elsystem. Mange analyser viser imidlertid at en kraftig udbygning med vindkraft og intelligent indpasning via bl.a. elbiler og varmepumper kan realiseres med samfundsøkonomisk overskud og store miljøfordele. Jævnfør fx Energinet.dks rapport fra 2009, "Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark". Den rapport har Klottrup tydeligvis ikke læst.

Når Klottrup sammenligner transmissionssystemer for hav og land, så "glemmer" han behændigt omkostningerne til nettilslutning og kabler til havmølleparkerne. Ifølge Energistyrelsens seneste oplysninger beløber nettilslutningen til bare en enkelt af de nye store havmøllerparker sig til over 1 milliard kr.

Det er heller ikke korrekt, når Klottrup skriver at prisen per produceret kWh stort set er den samme til havs og på land. Denne misforståelse er modsagt mange gange, og når Klottrup og andre vindmøllemodstandere alligevel fortsætter postulaterne, er det mod bedre vidende og kan kun tolkes som manipulation.

Hvis nye havvindmøller sammenlignes med samme type nye landmøller, så koster en kWh ca. 40 procent mere på havet. Nærmere dokumentation kan læses i fx Energistyrelsens Teknologikatalog eller UEDP-rapporten "Vindmøllers økonomi".

Man kunne man godt ønske sig, at Klottrup og hans medskribenter brugte ytringsfriheden til at bidrage til en rigtig debat og ikke bare en tilsyneladende endeløs strøm af udokumenterede påstande."

Publiceret 01 March 2012 07:00