Et flertal i byrådet er på vej til at træffe en forkert beslutning på et forkert tidspunkt i rådhusdebatten, mener Rønde Distriktråds formand Carsten Skivild og hans bakkes op af de seks andre distriktsråd i den vestlige ende af kommunen, der hele tiden har opfordret til at bygge nyt rådhus i Rønde.

Et flertal i byrådet er på vej til at træffe en forkert beslutning på et forkert tidspunkt i rådhusdebatten, mener Rønde Distriktråds formand Carsten Skivild og hans bakkes op af de seks andre distriktsråd i den vestlige ende af kommunen, der hele tiden har opfordret til at bygge nyt rådhus i Rønde.

Rådhus:

Stop nu lige en halv

De vestlige distriktsråd i Syddjurs opfordrer politikerne til at tage en ny rådhusdebat i valgåret 2013

Af
Af Lars Norman Thomsen

De syv distriktsråd i den vestlige del af Syddjurs Kommune, der under hele rådhusdebatten har lagt sig fast på, at det eneste rigtige er at opføre et nyt rådhus ved Rønde og sælge de nuværende, forsøger nu en sidste gang at overbevise et flertal i byrådet om det tossede i at smide penge efter de eksisterende rådhuse i Ebeltoft og Hornslet i stedet for at bygge nyt.

En forventelig reaktion oven på sidste uges melding fra borgmester Kirstine Bille (SF) om, at det er den vej et politisk flertal ønsker at gå.

Uden perspektiver

Byrådet mødes ekstraordinært onsdag 3. oktober for at konfirmere beslutningen, men det er en forkert tagent, som et politisk flertal er på vej ud af, mener de syv distriktsråd.

“For os ser det ud som om, der hverken er hoved eller hale i det, man foretager sig. Det sandsynlige resultat er, at vi som skatteborgere på sigt kommer til at betale mere for en løsning, der i enhver henseende er dårligere end at bygge et nyt rådhus,” siger Carsten Skivild, formand for Rønde Distriktsråd og ordførende talsmand for de syv distriktsråd.

Han henviser til, at kommunen først hyrer et konsulentfirma til konsulentakst til at smide et beslutningsgrundlag foran politikerne, som så vælger at lægge rapporten væk og i stedet vælge samme løsning, som et flertal også bakkede op om før rådhusbranden i Kolind i marts 2012.

“En perspektivfattig beslutning, der er en ren spareøvelse og på sigt risikerer at blive en meget dyr løsning for kommunen,” lyder det fra Skivild, der ikke forstår en dyt af, hvorfor byrådet ikke vil afvente Indenrigsministeriets afgørelse på ansøgningen om at få dispensation for deponeringsordningen, som er den mulighed, der kunne udgøre grundlaget for at sætte et byggeri af nyt rådhus i gang.

Tanker til eftertanke

Distriktsrådene opfordrer til, at byrådet genovervejer sin beslutning om at afstå fra at få dispensation fra deponeringsordningen.

Men hvis løbet er kørt for den mulighed, er den næstbedste løsning efter distriktsrådenes opfattelse at anvende så få penge som muligt her og nu på bygningerne i Hornslet og Ebeltoft – og udsætte en beslutning om rådhusbyggeri til næste år.

“I mellemtiden kan man forberede et reelt salg af de gamle rådhuse og skaffe sig det overblik over de likviditetsmæssige konsekvenser af et nybyggeri, som vi til vores overraskelse forstår, at man ikke har på nuværende tidspunkt. En beslutning om at fortsætte driften i Hornslet og Ebeltoft, uden at have det seriøse beslutningsgrundlag for at vurdere byggeri af et nyt rådhus, er kort sagt den forkerte beslutning på det forkerte tidspunkt,” siger Carsten Skivild.

De syv distriktsråd, der trækker på fælles hammel i rådhusdebatten, er Rønde, Hornslet, Ådalen, Thorsager, Mørke, Ugelbølle og Feldballe & omegn.

Publiceret 27 September 2012 11:37