Debat:

Syddjurs bør nægte at deltage i lockouten af lærerne

Af Jesper Yde Knudsen (EL), spidskandidat ved kommunalvalget:

"Efter påske kan vi forældre risikere, at vores børns lærere bliver nægtet adgang til skolerne og får deres ansættelsesforhold suspenderet. Lærernes arbejdsgivere, Syddjurs Kommune, har valgt at lockoute lærerne. Hvorfor dog det?
Regeringen har foreslået en ambitiøs folkeskolereform, der bl.a. betyder flere timers undervisning. Den har imidlertid ikke afsat ekstra ressourcer, men i stedet foreslået, at lærernes arbejdstidsaftale afskaffes, så lærerne skal undervise flere timer med mindre forberedelse.
Denne fremgangsmåde er højst usædvanlig. For hermed blander regeringen sig direkte i overenskomstforhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og lærerne.
Populært sagt betyder reformen og afskaffelse af arbejdstidsaftale at der bliver smurt et tyndere lag smør (forberedelse) på brødet (undervisningen). Ernæringsmæssigt er det sikkert en fremragende ide, men når det gælder undervisning, vil det betyde dårligere kvalitet.
Derudover vil en afskaffelse af sammenhæng  mellem forberedelse og undervisning åbne op for at kommunerne i de kommende år vil kunne skære yderligere i forberedelsen og dermed i undervisningskvaliteten.
Ude på den enkelte skole vil ledelsen uden arbejdstidsaftaler stå med en kæmpe administrativ opgave, når arbejdsopgaverne skal fordeles. Dette vil føre til mere bureaukrati og dårligere arbejdsmiljø på skolerne.
Men kan Syddjurs Kommune ikke spare penge på alt det her? Sandsynligvis ikke. Fremtidige besparelser på området vil kræve, at man er villig til yderligere at sænke undervisningskvaliteten. Desuden vil der formodentlig komme yderlige udgifter på administrationen.
Jeg forstår ikke, at KL’s hovedbestyrelse, med vores egen borgmester Kirstine Bille, og et flertal fra SF og Socialdemokraterne vil gennemføre sådan en forringelse af vores børns undervisning.
Jeg mener ikke, at det er i børnenes, lærernes eller Syddjurs Kommunes interesse at deltage i KL’s lockout af lærerne.
Forringelsen er faktisk i direkte modstrid med Syddjurs Kommunes erklærede mål om at styrke fagligheden og inklusionen af børn med særlige behov i vores skoler.
Enhedslisten mener, at vi samtidig med at vi stiller høje krav til lærerne, også må give dem ordentlige arbejdsbetingelser.
Enhedslisten Syddjurs vil derfor foreslå, at Syddjurs Kommune øjeblikkeligt trækker lockoutvarslet tilbage og arbejder aktivt for, at KL begynder reelle forhandlinger med lærerne til gavn for undervisningen af vores børn."

Publiceret 21 March 2013 22:53