Syddjurs borgmester Claus Wistoft erkender, at der ikke er flertal for at pille ved skolestrukturen i det nuværende byråd. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Syddjurs borgmester Claus Wistoft erkender, at der ikke er flertal for at pille ved skolestrukturen i det nuværende byråd. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Wistoft:

“Skolestrukturdebat stendød i en rum tid”

En ændring af skolestrukturen kræver stor politisk opbakning, og den er der ikke, noterer Syddjurs borgmesteren

Af
Af Lars Norman Thomsen

I borgmester Claus Wistofts optik er der lukket og slukket for debatten om en ny fremtidig skolestruktur i Syddjurs i denne omgang.

“Jeg kan ikke forestille mig, at temaet bliver aktuelt at diskutere i en rum tid,” siger Claus Wistoft.

“For vi har jo på seneste byrådsmøde kunnet konstatere, at der er stor modstand mod at snakke ændringer i skolestrukturen, og det må vi have respekt for,” tilføjer borgmesteren.

Når Claus Wistoft siger ændringer i skolestrukturen, handler det ikke om at lukke skoler.

Byrådet har en fælles vision om at bevare de ti nuværende folkeskoler plus den kommunale specialskole, Pindstrupskolen.

Derimod har debatten de seneste måneder primært handlet om et udspil til en ny organisering af de ældste klasser på 3-4 fælles overbygningsskoler og ændrede ledelsesforhold, men det er der ikke politisk opbakning til at sætte i værk, fordi flertallet i byrådet ser det som første skridt på vejen til at nedlægge skoler og dermed ødelægge mulighederne for bosætning i alle egne af kommunen.

Rum tid?

Claus Wistoft vil ikke nøjere angive, hvad han mener med “en rum tid”.

“Jeg og alle andre kan af indlysende årsager ikke vide, hvad der vil ske efter næste Kommunalvalg i 2017, men jeg har nu og her konstateret, at strukturdebatten er lagt død af et stort flertal i det nuværende byråd,” siger han.

Zeidler ser et problem

Formanden for Udvalget for Familie og Institutioner, Per Zeidler (I), har modsat borgmesteren erklæret, at han vil tale skolestruktur igen under de kommende budgetforhandlinger.

“Det vil jeg, selvom et stort flertal i byrådet ikke er indstillet på det,” siger Per Zeidler.

“Jeg mener fortsat, at vi bliver nødt til at tage meget alvorligt, at cirka hver tredje elev i Syddjurs, der forlader 9. klasse, ikke har opnået karakteren 02 i dansk og matematik, som er kravene for at kunne hoppe direkte ind på en erhvervsuddannelse."

For at kunne komme ind, skal de unge have fået minimum 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve – ellers skal de bestå en optagelsesprøve. Sådan lyder de nye krav i Erhvervsskolereformen.

“Det er for mig graverende, og det er derfor jeg ser mulighederne i en samling af overbygningsklasserne på færre enheder, fordi det vil give eleverne flere valgmuligheder og styrke fagligheden,” siger Per Zeidler.

Vil ikke stoppe Zeidler

Claus Wistoft siger, at han af gode grunde ikke hverken vil eller kan forhindre, at nogen i byrådet fortsætter strukturdebatten.

“Det kan jeg ikke forhindre og vil naturligvis heller ikke, men skal vi lave strukturændringer, så kræver det efter min opfattelse et bredt og stort politisk flertal, og det findes ikke i det nuværende byråd, så nu handler det ene og alene om, at byrådet på næste møde 30. marts bliver enige om en ny økonomisk tildelingsmodel til skolerne,” siger Claus Wistoft, der regner med fuldtonet opbakning i byådet.

Publiceret 10 March 2016 14:57