Jørgen Brøgger er ikke meget for at rose sin tidligere partifælle, borgmester Claus Wistoft (V), men Brøgger roser nu alligevel borgmesteren for at erklære skolestrukturdebatten for stendød i indeværende byrådsperiode. Foto: Lars Norman Thomsen

Jørgen Brøgger er ikke meget for at rose sin tidligere partifælle, borgmester Claus Wistoft (V), men Brøgger roser nu alligevel borgmesteren for at erklære skolestrukturdebatten for stendød i indeværende byrådsperiode. Foto: Lars Norman Thomsen

SKOLEDEBAT:

Jørgen Brøgger er glad for borgmesterens udmelding

Det konservative byrådsmedlem hilser det velkomment, at strukturdebatten er pillet af brættet

Af
Af Lars Norman Thomsen

?“Jeg er meget tilfreds med, at borgmesteren har været ude og sige, at der ikke længere er basis for at snakke en ændring af skolestrukturen i Syddjurs på denne side af næste Kommunalvalg (se side 36, red.) ,” siger Jørgen Brøgger (C), mangeårig formand for Udvalget for Familie og Institutioner, men i denne periode kun menigt medlem.
Læs også: SKOLEDEBAT: Forlig om fordeling af pengene til skolerne i Syddjurs
Wistoft: “Skolestrukturdebat stendød i en rum tid”
“Borgmesteren er den eneste, som med vægt kan gå ud i offentligheden og sige sådan noget, og der er grund til at rose, at han nu har gjort det, så den usikkerhed, som der har været på skolerne i lang tid, nu er annulleret.”

Gift for bosætning

Jørgen Brøgger hører til den del af politiker-standen i Syddjurs, der ser en klar sammenhæng mellem at bevare folkeskoler og bosætning.

Nu har der ikke været politikere ude og forlange skoler decideret lukket, men i yderste konsekvens ville et nik til det forslag, som skoleforvaltningen smed på politikernes bord om skolernes fremtid, havde betydet væsentlige ændringer i den nuværende skolestruktur.

Også selvom de politikere, der har argumenteret for at samle overbygningsklasserne på 3-4 store skoler, hårdnakket fastholder det modsatte.

“Der er en klar sammenhæng mellem folkeskoler og bosætning efter min mening, og begynde at samle de ældste klasser på 3-4 overbygningsskoler vil betyde, at vi opgiver alle vores planer om bosætning alle steder i kommunen, fordi vi synes, det har værdi for lokalsamfundene,” siger Jørgen Brøgger.

Spørg dog borgerne

Flere politikere har haft en klar dagsorden om at få pillet ved skolestrukturen allerede nu i et forsøg på at undgå, at temaet bliver en del af valgkampen i efteråret 2017, når et nyt byråd skal sammensættes, men det synes Jørgen Brøgger er en tøsedrenge-holdning.

“Hvad er dog det for en snak,” spørger han.

“Det vil da netop være naturligt at spørge vælgerne, hvad de mener og få en debat i gang. Vi skal da ikke være bange for borgerne,” siger Jørgen Brøgger, der er med på, at fremtidens skolestruktur bliver et emnerne i en kommende valgkamp.

“Det vil jeg ikke være bange for, og det vil sikkert også betyde, at valgkampen bliver mere interessant, fordi det tvinger samtlige politikere til at melde deres holdninger klart ud.”

Ro på nu

Lige nu har Jørgen Brøgger og resten af FI-udvalget snuden nede i skolernes fremtidige økonomi.

Byrådet skal snakke ny fordeling af pengene, der er afsat til skoleområdet.

Det blev aftalt af de 24 politikere ud af 27, der satte deres signatur på Budget 2016.

“Jeg kan bestemt ikke love, at jeg stemmer for en ny tildelingsmodel til skolerne, når byrådet har det på dagsordenen 30. marts 2016,” fastslår Jørgen Brøgger.

“Jeg skal først have svar på en række spørgsmål, som jeg har stillet, og i øvrigt haster det ikke mere end det jager,” siger han.

“Det store mantra har hele tiden været, at de faldende børnetal tvinger os til at handle, men børnetallet er nogenlunde status quo også i næste skoleår, og vi vil første oplevelse væsentlig nedgang i tallene for overbygningerne fra 2022.”

Publiceret 16 March 2016 16:34