Bent Andersen (tv) og John Nygaard med skræmmemaskinen, som de manuelt kan aktivere med 13 forskellige fugleskrig. I baggrunden de træer i Bækdalen, hvor rågerne har slået sig ned og har ynglet i dette forår. Foto: Martin Schultz

Bent Andersen (tv) og John Nygaard med skræmmemaskinen, som de manuelt kan aktivere med 13 forskellige fugleskrig. I baggrunden de træer i Bækdalen, hvor rågerne har slået sig ned og har ynglet i dette forår. Foto: Martin Schultz

Støj:

Beboere til kamp mod støjende råger i Bækdalen

Beboere i Hornslet er gået sammen om at leje skræmmeudstyr

Af
Af Martin Schultz

?Alt hviler fred og idyl på en sommerdag i de parcelhuskvarterer i Hornslet, som er naboer til skovområdet Bækdalen.

Men bag idyllen er der uro, for de beboere i kvarteret, som er naboer til Bækdalen, har gennem fire måneder i foråret været plaget af en infernalsk støj fra en flok råger, som har slået sig ned og bygget reder i Bækdalen.

Borgerne har flænge forsøgt at få Syddjurs Kommunes tilladelse til at bekæmpe rågerne.

“Da vi endelig fik tilladelsen, var det for sent. De jægere, der fik opgaven, kunne ikke regulere bestanden. Ungerne var for store, og træerne var sprunget ud,” fortæller John Nygaard, som er en af de borgere, der virkelig har været plaget af støjen fra de tilflyttende råger.

“Larmen var særlig slem, da ungerne blev udruget og de skulle fodres,” siger Bent Andersen, som har hus og have direkte op til Bækdalen.

Bekæmpelse med lyd

Derfor har 29 beboere fra de berørte kvarterer på Ahornsvej, Dalgårdsparken, Bækdalen og Nanas Vænge nu taget det utraditionelle initiativ selv at gå ind i en “fredelig” bekæmpelse af rågerne.

“Vi har samlet penge ind til i en måned at leje et stykke skræmmeudstyr, som ved at udsende forskellige lyde jager rågerne væk. Udstyret har 13 forskellige lyde, og vi aktiverer systemet manuelt med en slags fjernbetjening - og foreløbig virker det,” fortæller Bent Andersen.

Når rågerne vender tilbage til Bækdalen om aftenen, trykker Bent Andersen eller John?Nygaard på knappen, og så kan rågerne smage deres egen medicin i en kort sekvens.

“Så letter de, men vi er spændt på, hvordan det udvikler sig. Vi vil godt have kommunen på banen med bekæmpelse eller fældning af træer i Bækdalen,” siger John Nygaard.

Udstyret til at skræmme rågerne er fra firmaet Animal Control i Nimtofte, som har udviklet såkaldte vildtafværgesystemer til mange forskellige formål.

Publiceret 28 July 2016 12:01