På Rosmus Skole tror skoleleder Lars Robdrup på, at så længe han og medarbejderne laver en god skole, så har skolen elever nok. Foto: Janni K. Nielsen

På Rosmus Skole tror skoleleder Lars Robdrup på, at så længe han og medarbejderne laver en god skole, så har skolen elever nok. Foto: Janni K. Nielsen

Folkeskoler:

Rosmus Skole overstiger forventningerne

Generelt står folkeskolerne i Syddjurs Kommune over for en udfordring med faldende børnetal i hele kommunen, men på Rosmus Skole har man de senere år oplevet en stigning i antallet af elever

Af
Af Janni K. Nielsen

Lige nu er der omkring 330 elever på skolen ved Rosmus, der ligger mellem Balle og Hyllested, og tæller man børnehuset med et tallet ca. 390. Til sammenligning havde skolen et elevtal 283 for blot et par år siden i 2015.

“De seneste 4-5 år har vi øget vores elevtal med små 100 elever. Den primære forklaring er, at vi har et godt rygte i lokalområdet. Vi er gode til at få børn til at trives godt, og vi er gode til at sætte hurtigt ind med indsatser, når nogle børn kræver noget særligt. Både lærere og pædagoger er gode til at tage hånd om at få alle med i fællesskabet,” lyder det fra Lars Robdrup, der har været skoleleder på Rosmus Skole siden 2008.

Skolens elever kommer fra et bredt område i kommunen og nogle gange endda uden for kommunens grænser.
“Vi har elever, der kommer helt fra Grenaa, og fordi vi ligger tæt på kommunegrænsen, har vi også elever fra Hoed, Glatved, Trustrup, Lyngby og Ålsø,” forklarer Lars Robdrup

En god kultur

Hvad, der får forældre til at sende deres børn over kommunegrænsen for at gå i skole i Rosmus, er ifølge Lars Robdrup en kombination af flere ting.

“Vi har en god skolekultur, hvor børn og medarbejderne på skolen tager hånd om hinanden. Det er tit det, vi hører, når vi får børn ind fra andre skoler. Vi har fået skabt en kultur, hvor børnene går til de voksne og får problemerne løst, i stedet for at konflikterne vokser sig større. Selvfølgelig er der også drillerier her, men vi gør noget ved det,” siger Lars Robdrup.

Nye fag til store elever

Udover kulturen på skolen har man på skolen også forsøgt at sætte fag på programmet, der skal være med til at gøre de ældste elever mere uddannelsesparate. Det består i en række valgfag, der udbydes for 7.- 9. klasse, hvor de i 3,5 timer ugentligt er væk fra klasselokalet og ude i virkelighedens verden.

“I samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner har vi lavet nogle anderledes fag i form af job, event og uddannelse, hvor vi prøver at give eleverne en helt anderledes skoleoplevelse ude i virkeligheden, hvor de skal få øjnene op for, hvad der skal til efter 9. klasse,” fortæller Lars Robdrup.

Han mener, at det er vigtigt med de mere kreative fag, som også er med til at brande skolen, der i forvejen er kendt for det store ungdomsskolearrangement Rock i RUSK, som netop er blevet afholdt i starten af april.

“Rock i RUSK er et fantastisk arrangement, hvor skolen bygges om til en festival med musik og gæster udefra. Vi bakker voldsomt op om det fra skolens side, blandt andet ved det, at vi giver eleverne mulighed for at have band og samspil i valgfag.”

Over forventningerne

Selvom prognoserne melder om små årgange de kommende år, så kan det være svært at regne med udviklingen, mener Lars Robdrup.

“Jeg har en elevtalsprognose hængende på min opslagstavle, og i år sagde den 200 elever, men vi har 330. Det er svært at spå om fremtiden, men det, vi kan se, er, at der i de her år fødes færre børn i vores skoledistrikt. Til gengæld oplever jeg en tilflytning af børnefamilier, så det kommer også an på, om vi kan blive ved med at tiltrække børnefamilier ude fra. Men jeg tror på, at så længe vi laver en god skole, så har vi elever nok.”

Det ser ud til, at skolen klarer sig godt, ikke kun på elevtal, men også på undersøgelser. Ser man på afgangsprøverne i 9. klasse i forhold til undervisningseffekt, som er et udtryk for, hvad man forventer af karaktergennemsnit i forhold til elevernes sociale og økonomisk baggrund, så ligger eleverne på Rosmus Skole over forventningerne. Det betyder, at skolens elever i 9. klasse de seneste år har klaret deres afgangsprøver bedre end andre elever med samme baggrund på landsplan.
Disse pæne tal er ifølge Lars Robdrup også med til at vise, at Rosmus Skole er en god skole på mere end en måde.

“Det er ganske få skoler, som år efter år får en positiv undervisningseffekt. Vores elever får altså bedre karakter end forventeligt, så vi kan nogle ting i forhold til at lære dem det faglige også. Det viser, at læring og trivsel går hånd i hånd,” siger Lars Robdrup.
Til sammenligning var det sidste år udover Rosmus Skole kun Ebeltoft Skole og Molsskolen, hvor eleverne klarede sig bedre end forventet i flere fag og ellers var på niveau i de resterende fag.

Publiceret 19 April 2017 12:52