Morten Siig Henriksen, ung stemme med mod på at blive lokalpolitiker. Han har det det seneste års tid arbejdet som lærervikar, men fra september 2017 skal han læse statskundskab på Aarhus Universitet. Foto: SF

Morten Siig Henriksen, ung stemme med mod på at blive lokalpolitiker. Han har det det seneste års tid arbejdet som lærervikar, men fra september 2017 skal han læse statskundskab på Aarhus Universitet. Foto: SF

KV17:

Ung mand med politikerambitioner

Morten Siig Henriksen er SF’s bud på en ung profil til KV17

Af
Af Lars Norman Thomsen

Hvad kan en ung knøs på bare snart 20 somre udrette politisk i et byråd bestående af ældre herrer og modne damer?
Meget mener Morten Siig Henriksen, 20 til august og bosiddende i Hornslet.
Ungersvenden er for nuværende næstformand i DEMO-rådet, som er tænkt som talerør mellem kommunens unge og byrådspolitikerne, og tidligere har han også været elevrådsformand på VID Gymnasier, mens han tog sin HHX-studentereksamen i Rønde.

Derfor er springet til lokalpolitik heller ikke stort for Morten Siig Henriksen.
“Jeg blev først medlem af SF for et par måneder siden, men jeg har i flere år været medlem af SFU (Socialistisk Folkepartis Ungdom, red.), så SF var det naturlige valg for mig,” siger Morten Siig Henriksen.
Han fik flere opfordringer til at blive kandidat fra SF's inderkreds i Syddjurs, og han har det godt med, at han sagde ja.

I politikerlære

“Jeg synes i høj grad, at der mangler unge stemmer i lokalpolitik. Unge mennesker, som jævnaldrende kan spejle sig i. Det tror jeg også vil kunne motivere unges lyst til at stemme ved Kommunalvalget, for det kneb det med sidste gang,” siger det måske kommende byrådsmedlem.

Han starter efter sommerferien med at læse statskundskab på Aarhus Universitet, men bliver boende i Hornslet, som han også er nødt til, fordi en lokalpolitisk karriere fordrer bopælspligt i kommunen.

Morten Siig Henriksen glæder sig til at kaste sig over statskundskab eller cand.scient.pol-uddannelsen, som for mange folketingspolitikere i de senere årtier har været kongevejen til en politisk karriere.

“Hvis jeg bliver valgt til byrådet, ser jeg en god kobling mellem at læse og lave praktisk politik, og jeg skal nok få tid til begge dele. Man kan sige, at jeg får et perfekt studiejob som støtter mig i uddannelsen på universitetet,” vurderer han, der er født og opvokset i Hornslet, hvor han bor hos sine forældre.

Lillesøsteren er ved at færdiggøre sin STX-studentereksamen på Egå Gymnasium.

Væk med karakterer

Morten Siig Henriksen er træt af karakterræset i folkeskolen og i gymnasiet. Stod det til ham, blev der mere fokus på læring frem for karakterer.

“Jeg har selv erfaret, at mange af mine jævnaldrende knækker nakken i jagten på høje karakterer, men jeg ved godt, at det mere er landspolitik end lokalpolitik at diskutere karakterer,” siger han.

Til gengæld hilser han velkommen, at det nu er muligt på initiativ af SF, at unge kan få gratis psykologbistand.

“Det er et fremskridt, men det er stadigvæk sådan, at det styres af Ungdomsvejledningen, hvem der kan få psykologhjælp. Jeg så gerne, at det var helt frit.”

Netop Ungdomsvejledningen (UU Djursland vejleder unge fra grundskolen og op til det 25. år i Norddjurs og Syddjurs Kommuner om deres uddannelsesmæssige fremtid, red.) har Morten Siig Henriksen ikke høje tanker om.

“Vejledningen af unge efter folkeskolen skal blive bedre og langt mere omfattende. Det er ikke godt nok, det som vi oplever i dag, og jeg ved, at mange unge har det på samme måde. Vi bliver ikke klædt godt nok på.”

Bare kransekagefigurer

DEMO-rådet, som han har været demokratisk valgt medlem af i godt tre år, synes han mere og mere har udviklet sig til at være kommunalpolitikernes søde darling end et reelt talerør for ungdommen.

“Vi er jo mest bare kransekagefigurer, som byrådspolitikerne kan trække frem efter behov og fortælle omverdenen, at nu er den sag vinklet af med DEMO-rådet. Jeg savner reel indflydelse og mod fra politikerne til at give de unge mere at skulle have sagt. Der er også noget, som jeg vil arbejde for, hvis jeg bliver valgt.”

Hvilket politisk udvalg vil Morten Siig Henriksen så gerne have plads i, hvis han kommer blandt de 27?

Du gættede rigtigt - naturligvis Udvalget for Familie og Institutioner, der beskæftiger med børn, unge og uddannelse.
Også for at forhindre, at Syddjurs Ungdomsskole får flere økonomiske tommelskruer på end Ungdomsskolen har oplevet det nu i en årrække ved budgetrunderne.

Publiceret 07 June 2017 21:47