Kommentar:

Troede Borgerlisten var borgernes talerør i byrådet?

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har 17. august 2017 truffet afgørelse om fredning af Kalø Vig ved Rodskov og Eskerod i Syddjurs Kommune.

Fredningen omfatter 271 ha.

Fredningen har til formål:

  • at sikre de store landskabelige kvaliteter i området samt i særdeleshed udsigten fra Landevejen mod Kalø Vig.
  • at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv.
  • at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter.
Dermed skulle man tro, at der nu var sat punktum for en af de sager, der har fyldt meget i de senere år.

En klassisk konflikt mellem politiske ambitioner om at ville skabe grundlag for ny økonomisk vækst i nær tilknytning til vækstmotoren Aarhus, men hvor borgerne i det berørte område ikke kunne øje de samme muligheder uden, at det gik ud over de herlighedsværdier, som Rodskov og Eskerod er så rige på.
Massive borgerprotester i samklang med Danmarks Naturfredningsforening har været afgørende for, at det planlagte byudviklingsområde blev pillet af bordet definitivt af Fredningsnævnet.
Det kan undre, at et flertal i Økonomiudvalget har besluttet at påklage Fredningsnævnets afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Tre Venstre medlemmer med borgmester Claus Wistoft i spidsen og Borgerlistens Peder Andersen har ønsket at påklage afgørelsen, mens to socialdemokrater og SF's Kirstine Bille har vendt tommelfingeren nedad.

Nu bliver det så op til det samlede byråd at træffe den endelige afgørelse på onsdagens møde.
Det er ikke overraskende, at Venstre vil påklage. Det har ligget i kortene altid.
Derimod er det overraskende, at Borgerlistens enlige medlem er med på samme galej. Ikke mindst i betragtning af, at Borgerlisten Syddjurs altid har betonet, at dens udgangspunkt er borgerne.

I?dette tilfælde har mange borgere råbt vagt i gevær fra allerførste gang, at planerne blev sået.

Så hvor går grænsen for, hvornår man lytter til borgerne Peder Andersen?"
 

Publiceret 30 August 2017 15:35