Kilde: Syddjurs Kommune

Kilde: Syddjurs Kommune

KV17:

Skole- og Dagtilbudschef afviser blankt elevflugt fra Rønde Skole

Per Viggo Larsen kan ikke nikke genkendende til, at 19 indvandrerbørn på Rønde Skole har medført, at danske børn forlader skolen

Af
Af Lars Norman Thomsen

Skole- og Dagtilbudschef Per Viggo Larsen, Syddjurs Kommune, afviser elevflugt fra Rønde Skole på grund af indvandrerbørn, som byrådsmedlem og kandidat til KV17 Laila Sortland ellers påstår i et læserbrev under overskriften: “Gode kommunale folkeskoler udfordres af indvandrerbørn”.
Heri skriver Laila Sortland: “Efter en særdeles positiv oplevelse efter et besøg på Marienhoffskolen i Ryomgård, er jeg utrolig ked af at erfare, at der blandt andet på en skole i Rønde, er store problemer med elevflugt pga. manglende undervisning og urolige indvandrerbørn. Så hvor længe skal vi finde os i, at vores børn som går i de kommunale folkeskoler her i Syddjurs, bliver tilsidesat pga. den uro som mange indvandrerbørn skaber?
Problemer med indvandrerbørn i de store klassetrin på flere af offentlige skoler, både i og uden for kommunen, er tilsyneladende større end det må hedde sig.”

Tallene siger noget andet

Lokalavisen har spurgt skole- og dagtilbudschefen, om han kan nikke genkendende til det, som Laila Sortland skriver om Rønde Skole.

“På Rønde skole er elevtallet faldet fra 547 til 519 mellem 2016 og 2017. Men årgangen der er startet i skole i Rønde Skoledistrikt er også væsentlig mindre i forhold til året før, hvorved nettoelevtallet er mindre. Vi kan således ikke genkende en elevflugt på grund af indvandrerbørn,” skriver Per Viggo Larsen i et svar til Lokalavisen.
Han henviser til tallene i tabellen, hvor det fremgår, at det samlede elevantal i de ti folkeskoler i Syddjurs er faldet med 335 elever fra september 2012 til september 2017.

Ved skoleårets start i august 2017 gik der 79 flygtningebørn i de syddjurske skoler mod 91 året før. I procent udgør flygtningebørn mindre end to procent af det samlede elevantal i Syddjurs.

“Vi kan ikke opgøre EU-borgere, udlændinge med opholdstilladelse og danske statsborgere efter etnicitet fordelt på skolerne uden en større manuel indsats,” skriver Per Viggo Larsen.

Per Zeidler (tv.) er klar til at snakke fællesledelse og færre overbygningsskoler i Syddjurs. Hidtil har samtlige partier givet Zeidler en kurv, men Per Dalgaard (th.) åbnede op for på vælgermødet i Hornslet, at det kan blive aktuelt at kigge på nye løsninger. Foto: Lars Norman Thomsen

Per Zeidler (tv.) er klar til at snakke fællesledelse og færre overbygningsskoler i Syddjurs. Hidtil har samtlige partier givet Zeidler en kurv, men Per Dalgaard (th.) åbnede op for på vælgermødet i Hornslet, at det kan blive aktuelt at kigge på nye løsninger. Foto: Lars Norman Thomsen

Ulige fordeling

To skoler har på fem skoleår oplevet en markant fremgang i elevtallet: Hornslet Skole og Rosmus Skole, mens elevtallet på Ebeltoft Skole er gået markant tilbage med næsten 200 elever.

Skolernes fremtid er lige nu på den politiske dagsorden i forbindelse med Kommunalvalget. Samtlige politiske partier og lister er enige om, at den nuværende skolestruktur med ti folkeskoler og en specialskole (i Pindstrup) skal fastholdes.

Til gengæld mener Per Zeidler (Socialiberal Borgerliste) og nuværende formand for Udvalget for Familie og Institutioner, at tallenes tale tvinger politikerne til at tænke i andre baner, når det gælder fællesledelse og samling af overbygninger på et færre antal skoler.

Det afviser alle øvrige partier, selv om Dansk Folkepartis Per Dalgaard på sidste uges vælgermøde i Hornslet diskret åbnede op for, at der kan pilles ved den nuværende måde at drive skolerne på, men ikke ved selve strukturen med ti folkeskoler.

Alle øvrige, må man formode, er enige om, at den nuværende faldende tendens i elevtallet om få år vender. Ikke alle siger det lige tydeligt, ligesom debatten hidtil har foregået på det generelle plan. Den store nedgang i elevantallet i den østlige del af kommunen, i Ebeltoft, kommenteres ikke specifikt.

Publiceret 19 October 2017 19:04