Fire glade gymnaster i IF Midtdjurs, der nu bliver en del af fusionen IFM Gymnastik & Fitness. Arkivfoto.

Fire glade gymnaster i IF Midtdjurs, der nu bliver en del af fusionen IFM Gymnastik & Fitness. Arkivfoto.

Ny storafdeling en realitet i IF Midtdjurs

Gymnastik og Fitness fusionerer i IF Midtdjurs og får fremover tæt på 600 medlemmer

Af
Af Lars Norman Thomsen

På en stiftende generalforsamling i aften, onsdag 8. januar, i Midtdjurs Hallens cafeteria bliver det en realitet, at gymnastik- og fitnessafdeling i IF Midtdjurs fusionerer.
Det har der været tilløb til et stykke tid og på ekstraordinære generalforsamlinger i de to afdelinger før jul kom det formelle på plads i forhold til fusionen.
"Det er en meget naturlig konsekvens af, at vi mere og mere overlapper hinanden, når vi får nye aktiviteter på programmet," siger Jette Pilgaard, formand i gymnastikafdelingen i snart 15 år.
"Det var egentlig, da dillen med zumba for 2-3 år begyndte at vinde indpas, at vi første gang begyndte at snakke fusion, og siden da har vi i begge bestyrelser kunnet se det naturlige i at slå os sammen."
Ifølge gymnastikformanden sker fusionen uden panderynker eller kritik af nogensomhelst art. Heller ikke i synet på den fremtidige organisation har de to bestyrelser bidt hovederne af hinanden.
"Vi har faktisk været næsten alt for enige," griner hun.
 

Moderne ledelse

IFM Gymnastik & Fitness får en bestyrelse på fem som øverste ledelse.
En række underudvalg, herunder et børneudvalg og et voksenudvalg, får ansvaret for en række helt specifikke og praktiske opgaver.
Moderne foreningsledelsesprincipper, som bliver mere og mere reglen end undtagelsen i forsøget på at engagere flere mennesker i driften af en idrætsforening og på denne måde sprede ansvaret ud på flere.
Fusionen betyder, at den ny afdeling får nær de 600 medlemmer.
"Fitness har lige nu lidt over 300 medlemmer, mens vi i Gymnastik har 2560-260 medlemmer," fortæller Jette Pilgaard.
"Og da vores medlemmer primært er børn, og Fitness udelukkende har voksne medlemmer, er der stort set ingen, der overlapper."

Formand, næstformand og kasserer vælges på generalforsamlingen

På onsdagens stiftende generalforsamling skal de fremmødte vælge både formand, næstformand og kasserer direkte.
Desuden skal der vælges yderligere to til bestyrelsen. Den ene konstitueres senere som sekretær.
Jette Pilgaard forventer ikke, at valgene vil give anledning til barske brydekampe.
Selv stiller hun op til posten som næstformand, mens den nuværende formand i Fitness, Klaus Lund Jensen, er klar til at blive den første formand for fusionen.
Kassererposten har nuværende kasserer i Fitness, Susanne Thybo Johansen, budt ind på.
Den stiftende generalforsamling begynder klokken 19.30. 

null

Publiceret 08 January 2014 14:57