IF Midtdjurs har oplevet medlemsfremgang i 2014, men slet ikke i et omfang som forventet, og det presser håndboldafdelingens drift, ifølge den snart forhenværende håndboldformand Dan E. Föh.

IF Midtdjurs har oplevet medlemsfremgang i 2014, men slet ikke i et omfang som forventet, og det presser håndboldafdelingens drift, ifølge den snart forhenværende håndboldformand Dan E. Föh.

Håndboldformand:

“Nok at ta’ fat på”

Sårbar økonomi hænger som et Damoklessværd over IF Midtdjurs

Af
Af Lars Norman Thomsen

Når Dan E. Föh, håndboldformand i flere omgange i IF Midtdjurs, aflægger beretning på forårets generalforsamling, vil han hæfte sig ved, at håndboldafdelingens nedtur på medlemsfronten er stoppet.  Siden 1. februar 2014 er medlemstallet steget fra 70 til 93, men det er slet ikke nok, ifølge formanden.
Han forudser store økonomiske problemer i fremtiden for håndbolden i IF Midtdjurs, fordi kontigenterne fra det nuværende antal medlemmer slet ikke er nok til at sikre en sund driftsøkonomi.

Går ikke uden cafeteriaet

Kontingenter, sponsorbidrag og overskuddet fra driften af Midtdjurshallens cafeteria er de tre afgørende indtægtsmuligheder for håndboldafdelingen, men da antallet af aktiviteter i hallen har været kraftigt for nedadgående i 2014, har det af gode grunde også påvirket omsætningen.
"Cafeteriadriften er fortsat af største vigtighed for klubben," fastslår Dan E. Föh.
"Igennem mange år har driften af cafeteriaet dækket afdelingens underskud på håndbolddriften. Situationen i dag er denne, at faldet i stævnedage i Midtdjurshallen har betydet et fald i indtægterne fra cafeteriaet. Økonomisk er det derfor vigtigt, at vi får gennemført flere aktiviteter i hallen plus, at vi skal øge medlemstallet."
IF Midtdjurs havde to udendørs beach håndboldbaner i støbeskeen i 2014, men manglede 50.000 kroner for at have finansieringen på plads. Planerne er dog ikke skrinlagte endnu.

Efterlyser flere drenge

Trods medlemsfremgangen har IF Midtdjurs ikke fået den tilgang i børne- og ungdomsrækkerne, som formanden havde forventet.
"På drengesiden er vi tyndt besat, ligesom det kniber med medlemmer i de yngste årgange U8 og U10. Vi har desværre ikke drengehold i alle aldersgrupper. Noget der skal arbejdes med i det kommende år. På pigesiden har vi hold i de fleste aldersgrupper, men der er altid plads til flere," siger Dan E. Föh, der har besluttet sig for at takke af som håndboldformand, men gerne fortsætter på en anden plads i den bestyrelse, der startede 2014 med at være på ni, men efter afgang af tre nu kun består af seks personer.
"Halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den kommende generalforsamling 18. februar, og skal vi op på det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer, vi ifølge vedtægterne kan have, skal vi have valgt seks personer til bestyrelsen," bemærker Dan E. Föh, som går med et fromt håb om, at flere yngre kræfter vil melde sig under fanerne.

Publiceret 06 January 2015 18:32